WOZ Directe bevraging

Met WOZ Directe bevraging (webservice individuele bevraging) definieert u het gewenste object en de gewenste attributen in de vorm van een StUF 03.01 vraagbericht. Daarvoor maakt u gebruik van de volgende zoekingangen:

  • WOZ-objectnummer;
  • identificatie verblijfsobject, standplaats, ligplaats;
  • postcode, huisnummer etc.;
  • kadastrale identificatie en/of kadastrale aanduiding;
  • identificatie of naam-, adres- en woonplaatsgegevens belanghebbende.

Aanvullend kunt u aangeven voor welke peildatum u de waarde wilt opvragen.

U ontvangt een StUF antwoordbestand dat wordt geleverd met behulp van Digikoppeling WUS. Dit antwoordbestand bevat maximaal 25 WOZ-objecten. Krijgt u een indicatie dat meer WOZ-objecten voldoen aan de gestelde vraag? Maak dan gebruik van WOZ Indirecte Bevraging. Bent u niet geautoriseerd dan ontvangt u een foutbericht.

Voor wie bestemd?

Primaire en secundaire afnemers kunnen kosteloos gebruik maken van WOZ Directe bevraging. De LV WOZ wordt centraal gefinancierd vanuit de overheid.

Aanmelden

Voor aanmelding voor WOZ Directe Bevraging gebruikt u het formulier Aanmelden WOZ. In de eerste stap kiest u voor de optie afnemer en vervolgens voor Directe Bevraging. Van welke producten en diensten u gebruik mag maken, is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet Waardering Onroerende Zaken. U vindt het Uitvoeringsbesluit op Overheid.nl

Catalogus

De inhoud van de Basisregistratie WOZ is vastgelegd in een catalogus. Raadpleeg de catalogus Basisregistratie WOZ op de website van de Waarderingskamer.

Koppelvlak Landelijke Voorziening WOZ

Het geïmplementeerde Koppelvlak LV WOZ – versie: 3.12 (20200210) is te downloaden op Gemmaonline.nl.

Releases en wijzigingen van dit koppelvlak publiceren we op onze de pagina Releasenotes LV WOZ