WOZ Digilevering

Overheidsinstellingen moeten op de hoogte zijn van gebeurtenissen die voor hun taken relevant zijn. Denk aan het wijzigen van de WOZ-waarde, de gebruikscode van een WOZ-object, adresgegevens en gebruiker- en eigenaarsgegevens. Digilevering is een centrale, landelijke voorziening die zorgt voor een uniforme, betrouwbare en efficiënte levering van gegevens uit basisregistraties. 

Voordelen:

  • Digilevering draagt bij aan het realiseren van een efficiënte en compacte overheid.
  • Eén aansluiting om berichten te ontvangen van alle basisregistraties.
  • U hebt altijd actuele informatie.
  • U hebt minder administratieve lasten. De informatie die u ontvangt is gedetailleerd, u hoeft zelf geen zaken meer uit te zoeken.
  • U hoeft geen extra kosten te maken om de gegevens op een andere manier te verkrijgen. 

Achtergrondinformatie 

Digilevering is een stelselvoorziening voor overheden om gegevens te delen en te ontvangen voor (verplicht) gebruik. Gegevensuitwisseling vindt plaats op basis van Digikoppeling. Digilevering is in beheer bij Logius, die verzorgt de technische aansluiting. Meer informatie over Digilevering vindt u op de website van Logius

Voor wie bestemd?

De Belastingdienst en de Waterschappen kunnen kosteloos gebruik maken van WOZ Digilevering. De LV WOZ wordt centraal gefinancierd vanuit de overheid.

Aanmelden

Om aan te sluiten op WOZ Digilevering doorloopt u de volgende stappen:
  1. Voor aanmelding voor het product WOZ Digilevering gebruikt u het formulier Aanmelden WOZ. In de eerste stap kiest u voor de optie afnemer en vervolgens voor Digilevering.
    Wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
  2. Volg de stappen beschreven bij fase 1, 2 en 3 in het stappenplan op de website van Logius.
  3. Neem contact op met een medewerker van de Klantenservice WOZ om het abonnement samen te stellen.

Levering

U ontvangt automatisch StUF berichten van alle gebeurtenissen in de LV WOZ. U ontvangt uitsluitend informatie (objecten, relaties en attributen) waarvoor u geautoriseerd bent. 
 
Het berichtverkeer verloop volgens het door KING vastgestelde en beheerde StUF XML formaat (StUF 03.01). De specificatie van dit sectormodel WOZ komt tot uitdrukking in de zogenoemde xsd-schema's.

Catalogus

De inhoud van de Basisregistratie WOZ is vastgelegd in een catalogus. Raadpleeg de catalogus Basisregistratie WOZ op de website van de Waarderingskamer.