WOZ Bevragings-app

De Bevragings-app (webapplicatie individuele bevraging) is beschikbaar in Mijn Kadaster. Met behulp van de volgende zoekingangen definieert u het gewenste object:

  • WOZ-objectnummer;
  • BAG-relaties (identificatie verblijfsobject, standplaats, ligplaats);
  • aanduiding (postcode, huisnummer etc.);
  • kadastrale onroerende zaak (identificatie en/of kadastrale aanduiding);
  • belanghebbende (identificatie of naam-,adres- en woonplaatsgegevens).

Het resultaat wordt direct op uw scherm getoond. 

Voor wie bestemd?

Primaire en secundaire afnemers kunnen kosteloos gebruik maken van de Bevragings-app. De LV WOZ wordt centraal gefinancierd vanuit de overheid.

Aanmelden

Voor aanmelding voor de WOZ Bevragings-App gebruikt u het formulier Aanmelden WOZ. In de eerste stap kiest u voor de optie afnemer en vervolgens voor Bevragings-App. Van welke producten en diensten u gebruik mag maken, is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet Waardering Onroerende Zaken. U vindt het Uitvoeringsbesluit op Overheid.nl.

Catalogus

De inhoud van de Basisregistratie WOZ is vastgelegd in een catalogus. Raadpleeg de catalogus Basisregistratie WOZ op de website van de Waarderingskamer.