Wkpb voor gemeenten

Als gemeente registreert u gemeentelijke beperkingen die vallen onder de Wkpb in uw eigen registratie via een Wkpb-applicatie. Deze applicatie werkt ook de gegevens in de Landelijke Voorziening Wkpb bij. De landelijke voorziening stelt de gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen via Kadaster-on-line beschikbaar.

Welke Wkpb-applicaties kunt u gebruiken?

U kunt voor uw Wkpb-registratie alleen gebruik maken van een applicatie die de conformiteitstoets voor aansluiting op de landelijke voorziening met goed gevolg heeft doorstaan. Een overzicht van goedgekeurde Wkpb-applicaties vindt u op de pagina softwareleveranciers Wkpb-applicaties

Initial load 

Kunt u een initial load op de LV Wkpb niet zelf uitvoeren? Dan bestaat de mogelijkheid dit door ons te laten doen. Een verzoek voor een initial load (nulstand) dient u in met het formulier Verzoek voor een initial load (nulstand) in de LV Wkpb U kunt kiezen voor een volledige of gedeeltelijke vervanging van de data.

Overzicht uit de LV Wkpb

Als bronhouder kunt u een overzicht uit de LV Wkpb opvragen. Gebruik daarvoor het formulier Aanvragen overzicht uit de LV Wkpb. Hierbij kunt u kiezen tussen een overzicht met alle percelen en alle actuele beperkingen of een overzicht met alleen die percelen die belast zijn met een actuele beperking.

Wijzigen autorisatie

Is uw PKI-overheid services certificaat of het samenwerkingsverband gewijzigd? Of wellicht beiden? Maak dan gebruik van het formulier Verzoek tot wijziging autorisatie Wkpb om uw autorisatie aan te laten passen.

Vernieuwing Wkpb

In 2019/2020 wordt een vernieuwing van de Wkpb doorgevoerd. Doel is vereenvoudiging van de huidige Wkpb. Benieuwd wat dit voor u als gemeente betekent? Lees het op de pagina Vernieuwing Wkpb

Meer informatie 

Documenten met achtergrondinformatie over de landelijke voorziening Wkpb, informatie over het aansluiten op de landelijke voorziening Wkpb en technische informatie vindt u op de pagina Wkpb documentatie.

Voor al uw vragen over de LV Wkpb en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken kunt u terecht bij de Klantenservice Wkpb.