Wkpb documentatie

Toegang

Voor de landelijke voorziening WKPB (LV-WKPB) hebben we drie aparte omgevingen ingericht. Deze zijn beschikbaar voor softwareleveranciers en/of gemeenten. Elk van die omgevingen dient een eigen doel.

Kwaliteitsdashboard LV Wkpb

Het kwaliteitsdashboard LV Wkpb is beschikbaar voor gemeenten, bronhouder van de LV Wkpb in Mijn Kadaster.

Uw eerste beheerder van Mijn Kadaster kan u toegang geven. In deze handleiding leest u welke informatie het kwaliteitsdashboard toont.

Achtergrond

In onderstaande documenten vindt u uitleg over het verwerken van de BRK Levering in de beperkingenadministratie en een richtlijn voor gemeenten voor een uniforme registratie van beperkingen.

Techniek

Onderstaande documenten zijn vooral bedoeld voor softwareleveranciers. Bijvoorbeeld regels en instructies waaraan de beperkingenregistraties (minimaal) moeten voldoen en voorwaarden voor het berichtenverkeer.

Op de volgende webpagina van de Rijksoverheid vindt u informatie over de Wkpb-catalogus. Het betreft hier respectievelijk bijlage I en II bij de uitvoeringsregeling Wkpb.

Testen CTO

Gemeenten mogen voor hun Wkpb-registratie alleen gebruik maken van applicaties die de conformiteitstoets hebben doorlopen. Deze toets richt zich vooral op het berichtenverkeer en de correcte verwerking daarvan in de Landelijke Voorziening Wkpb. 

Testen ETO

De ETO is een testomgeving die zowel door softwarebedrijven als gemeenten gebruikt kan worden voor bijna alle testdoeleinden. Hiervoor is verouderde documentatie beschikbaar om het testen te begeleiden. Deze documentatie stamt uit de beginjaren van de Lv Wkpb. Het is nog wel mogelijk deze documentatie aan te vragen via het contactformulier van de Klantenservice Wkpb.