Voorbeelden succesvolle projecten stedelijk gebied

Van bedrijventerrein naar wonen op individuele kavels in Maassluis

Op bedrijventerrein Kapelpolder kwam de verandering naar wonen op individuele kavels lastig op gang. Door een goede samenwerking tussen individuele eigenaren komt er nu een integraal plan, dat niet beperkt wordt door bestaande perceelsgrenzen.  

Bekijk deze case

Masterplan voor compacter centrum Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen wil samen met eigenaren en ondernemers werken aan een compactere binnenstad.  Dit doen ze door samen een masterplan op te stellen voor het centrum. Het Kadaster helpt om deze samenwerking te begeleiden.

Bekijk deze case

Kavelruil op recreatiepark Resort Haamstede

Omdat vakantiewoningen gemoderniseerd moeten worden, is een nieuwe indeling van kavels nodig. Op resort Haanstede zorgt een kavelruil met 40 eigenaren voor mogelijkheden, waarbij ook een goede regeling voor te handhaven hypotheken wordt getroffen.

Bekijk deze case