Vooraf aanleveren bijlagen (in depot)

Bijlagen die horen bij een in te schrijven stuk kunt u voorafgaand aan de inschrijving in depot aanbieden. Als u het bijbehorende stuk vervolgens indient, hoeft u uitsluitend het depotnummer van de te koppelen bijlage te vermelden. Voorbeelden van bijlagen die u in depot kunt geven, zijn:

Meer informatie over het in depot aanbieden van bijlagen vindt u in het document Web-ELAN bijlagenregeling op deze pagina.