Verslagen KLIC BAO

Korte verslagen

Bijeenkomst 7 februari 2019

INSPIRE

 • Het ministerie van BZK zal de INSPIRE US implementatiewetgeving aanpassen t.b.v. identificatie van de INSPIRE US raadpleging aanvrager.
 • Het ministerie van BZK ziet geen noodzaak om de gegevens van de aanvrager door het Kadaster te laten bewaren en door te sturen naar de netbeheerders.

De drinkwatersector heeft aangegeven dat persoonsgegevens nodig om de INSPIRE aanvraag te kunnen controleren. BZK heeft aangegeven voornemens te zijn om de drinkwatersector uit te sluiten voor publieke toegang. Het Kadaster meldt dat de INSPIRE US dienstverlening voorlopig niet live gaat

Voortgang programma KLIC-WIN

Project KLIC-WIN

Het Kadaster geeft een overzicht van de geplande werkzaamheden. Een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn:

 • Aansluiten netbeheerder op de nieuwe KLIC standaarden
 • Optimalisatie nieuwe KLIC diensten en processen

Een actueel overzicht van de geplande werkzaamheden is te vinden op GitHub.

Het Kadaster is bezig met het inrichten van het KLIC-WIN aansluitproces. De beschrijving van het aansluitproces zal zo snel mogelijk op de website gepubliceerd worden.

Impact einde overgangsperiode

Aan het einde van de overgangsperiode op 1 juli 2019 zijn een aantal aanpassingen gepland zoals:

 • Een aangepaste KLIC uitlevering zonder de PNG’s van netbeheerders
 • Implementatie nieuwe Kadaster KLIC vector-viewer

De graafsector moet zich hierop voorbereiden omdat dit impact heeft bijvoorbeeld op alle viewers die gebruikt worden.

Programma KLIC-WIN

Er wordt een terugkoppeling gegeven over de voortgang van het Programma KLIC-WIN. 

 • Afgeronde activiteiten
 • Planning
 • Budget, kosten
 • Aansluiten netbeheerders. Actueel op klicwin.net
 • Risico’s

Terug naar boven

Bijeenkomst 15 november 2018

Wetgeving WION en BION

De RIBON wordt uiterlijk 1 december 2018 gepubliceerd.

Voortgang programma KLIC-WIN

Project KLIC-WIN

Het Kadaster geeft een overzicht van de geplande werkzaamheden.
Het Kadaster maakt een draaiboek van de implementatie op 2 en 7 januari 2019.  
Een actueel overzicht van de geplande werkzaamheden is te vinden op GitHub.

Programma KLIC-WIN

Er wordt een terugkoppeling gegeven over de voortgang van het Programma KLIC-WIN:

 • Stand van zaken Keten Acceptatietesten.
 • In de testen participeren grondroerders, centrale netbeheerders en nieuwe decentrale netbeheerders.
 • Klassieke netbeheerders kunnen (nog) niet aansluiten vanwege de beveiligingsniveau van de 
 • Keten Acceptatie omgeving. Het Kadaster heeft hier een alternatief voor ingericht.
 • De bevindingen zijn met de deelnemers en het Kadaster geprioriteerd. Er zijn bevindingen die voor live-gang opgelost moeten zijn en bevindingen die met “hoge prioriteit” in 2019 opgelost moeten worden. 

Terug naar boven

Bijeenkomst 27 september 2018

Wetgeving WION en BION

De WIBON is van kracht en de wijziging WION treedt in werking op 1 juli 2018. De artikelen die betrekking hebben op de centrale voorziening (en daarmee de nieuwe informatie-uitwisseling) gaan in per 1 januari 2019. WIBON is aangepast en de RIBON moet nog aan gepast worden. RIBON wordt begin november verwacht in de Staatscourant. De referenties naar de KLIC standaarden worden opgenomen in een aparte notitie van de minister over wanneer de nieuwe standaarden in werking treden.

Voortgang programma KLIC-WIN

Project KLIC-WIN

Het Kadaster geeft een overzicht van de geplande werkzaamheden. Een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn:

 • implementatie van de BGT achtergrondkaart
 • aanpassing van de Leveringsbrief
 • mogelijkheid om nieuwe IMKL-contacten vast te leggen
 • in de NTD diverse performance verbeteringen met betrekking tot actualiseren
 • aanpassingen in de dienst Beheren Communicatie voor de netbeheerders
 • nieuwe interface Agentschap Telecom

Een actueel overzicht is te vinden op GitHub.

Het Kadaster is bezig met het inrichten van het KLIC-WIN aansluitproces. De beschrijving van het aansluitproces zal zo snel mogelijk op de website gepubliceerd worden.

Programma KLIC-WIN

Er wordt een terugkoppeling gegeven over de voortgang van het Programma KLIC-WIN. De Keten Acceptatie Testen (KAT) zal in een aantal incrementen gefaseerd plaatsvinden. Voor het 1e increment waren er nog weinig netbeheerders gereed om deel te nemen. Wel is er veel interesse vanuit netbeheerders en serviceproviders. In het 2e increment zijn er meer netbeheerders en grondroerders betrokken. Daarnaast is er voorlopig geen decentrale klassieke netbeheerder.

In het 1e increment zijn de processen en diensten op een zo hoog mogelijke niveau getest, ter voorbereiding van de vervolg incrementen. Het aanvragen van een Klic-melding, de levering, het kunnen actualiseren (Via Mijn Kadaster en B2B API) en een aantal performance testen.

Terug naar boven