Vernieuwing Wkpb

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) geeft inzicht in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een daarop staand gebouw. Dit inzicht is belangrijk voor het rechtsverkeer: bij aan- en verkoop van onroerende zaken moet kenbaar zijn welke beperkingen erop rusten, omdat die van invloed kunnen zijn op de waarde van de zaak. Voor een goede kenbaarheid is een goede registratie nodig, maar met de huidige Wkpb van 2007 blijkt geen optimale registratie mogelijk. 

Het belangrijkste knelpunt is dat er 2 gescheiden systemen zijn voor publiekrechtelijke beperkingen: gemeenten beheren hun eigen gegevens, de andere overheden gebruiken de Basisregistratie Kadaster. Gemeentelijke brondocumenten zijn niet via het Kadaster opvraagbaar. Een ander belangrijk knelpunt is het verplichte gebruik van kadastrale kenmerken om beperkingen mee te begrenzen: dit sluit vaak niet goed aan op de feitelijke situatie. Samen met enkele andere, kleinere, knelpunten, was er voldoende aanleiding om in 2016 een vernieuwingstraject te starten onder de naam ‘Beter Kenbaar’. Aanvankelijk was dit gekoppeld aan de Omgevingswet, eind 2017 is het project ‘verzelfstandigd’ toen de invoering van de Omgevingswet werd uitgesteld tot 2021. Eind juni 2018 heeft de landelijke stuurgroep Beter Kenbaar het groene licht gegeven voor de uitvoering van het project, en het ministerie van BZK heeft het Kadaster de opdracht gegeven om het te realiseren. De vernieuwing Wkpb zal uiterlijk eind 2020 volledig geïmplementeerd zijn.

Betekenis ‘Beter Kenbaar’

De essentie van het nieuwe systeem is dat álle beperkingenbesluiten binnen de huidige Wkpb in de Basisregistratie Kadaster (BRK) worden geregistreerd. Hiervoor is een transitie noodzakelijk van alle besluiten die nu nog in de afzonderlijke gemeentelijke beheersystemen zijn geregistreerd. Voorts zal het mogelijk worden om beperkingen ook te gaan registreren op basis van een BAG-object (denk aan een woning), een BGT-object (zoals een monumentale brug) en een vrije contour (bijvoorbeeld bij een milieuverontreiniging). Omdat alle gegevens in 1 systeem komen, kunnen gebruikers (vooral notarissen en makelaars) via 1 kanaal alle publiekrechtelijke beperkingen van alle overheden raadplegen, inclusief de onderliggende brondocumenten. Daarmee wordt de kenbaarheid van deze beperkingen aanzienlijk verbeterd. 
 
Wijziging van de Wkpb is per 1 april 2020 van kracht. Meer weten? Bekijk het nieuwsbericht.

Planning

  • 2019: ontwerp en realisatie nieuwe systeem
  • 1-4-2020: nieuwe wetgeving treedt in werking
  • 2020: bronhouders gaan over naar de vernieuwde BRK-omgeving
  • 1-1-2021: alle bronhouders zijn over op de vernieuwde omgeving, alle publiekrechtelijke beperkingen zijn opgenomen in de Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • 2021-2029: als een bestaand beperkingenbesluit als omgevingsdocument wordt aangewezen gaat het vanuit de BRK alsnog over naar het ROD
Voor vragen en opmerkingen kunt u met ons contact opnemen met het formulier Contact met het Kadaster over Wkpb.

Voortgang overgang gemeentelijke data naar de BRK

Wilt u weten hoe ver een gemeente is met het overzetten van publiekrechtelijke beperkingen naar de BRK? Bekijk dan de pagina Voortgangsmonitor LV Wkpb.

Wilt u een compleet overzicht van gemeenten die definitief over zijn naar de BRK-PB en per welke datum? Bekijk dan het overzicht gemeentelijke transities op de BRK-PB

Documentatie

Bent u op zoek naar achtergrondinformatie over de vernieuwing van de Landelijke Voorziening Wkpb?
 
 

Meer informatie 

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een website met informatie over de vernieuwing Wkpb.
 
Naar de website VNG