Veiligheidsgebieden

Wat zijn veiligheidsgebieden?

Onder veiligheidsgebieden vallen onder andere vliegvelden, kerncentrales en een aantal terreinen van defensie. Een volledige beschrijving van de veiligheidsgebieden vindt u in het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, Artikel 8 op de website Wetten.nl. Ieder veiligheidsgebied heeft een beheerder.

Procedure bij een Graafmelding of een Oriƫntatieverzoek

Als de graaflocatie geheel of gedeeltelijk in een veiligheidsgebied valt, informeren wij de grondroerder. In de ontvangstbevestiging van de melding vermelden wij:

  • om welk veiligheidsgebied het gaat;
  • de contactgegevens van de beheerder van het veiligheidsgebied.

De informatie die we ontvangen van de netbeheerder(s) sturen we naar de beheerder van het veiligheidsgebied en niet naar de grondroerder. De beheerder van het veiligheidsgebied beslist welke informatie hij aan de grondroerder levert. Om over deze informatie te kunnen beschikken, moet de grondroerder contact opnemen met de beheerder.

Procedure bij een Calamiteitenmelding

Als de ingetekende polygoon in de Calamiteitenmelding een veiligheidsgebied raakt, tonen wij de grondroerder direct:

  • de contactgegevens van de beheerder van het veiligheidsgebied;
  • de contactgegevens van de netbeheerders en hun 'thema's'.

Voordat de grondroerder gaat graven, moet hij contact opnemen met de beheerder van het veiligheidsgebied. Als er sprake is van een thema 'buisleiding gevaarlijke inhoud' overlegt de grondroerder met de beheerder van het veiligheidsgebied. Deze neemt contact op met de betreffende netbeheerder.