Van bedrijventerrein naar wonen op individuele kavels in Maassluis

Andere invulling van werklocaties

In de Kapelpolder in Maassluis is er sprake van leegstand en van minder rendabele bedrijfspanden, terwijl het gebied tegen de binnenstad aan ligt. Individuele eigenaren zijn daarom op zoek naar een nieuwe invulling voor hun werklocatie, bijvoorbeeld door er woningen te bouwen.

Kwaliteit aan het gebied toevoegen

Een aantal eigenaren is met de gemeente in gesprek gegaan over transformatie naar woningbouw. De gemeente staat hier positief tegenover, onder voorwaarde dat er een samenhangend en integraal plan komt dat kwaliteit aan het gebied toevoegt.

Kadaster onafhankelijke schakel tussen gemeente en eigenaren

Wij hebben een aantal eigenaren met elkaar in gesprek gebracht. Het doel? Samen tot herontwikkeling van het gebied komen. Als Kadaster fungeren we veel vaker als onafhankelijke schakel tussen eigenaren en gemeente. In Maassluis haakten sommige eigenaren af en haakten anderen juist aan. Tijdens dit proces van 6 maanden hebben we:

  • groepsbijeenkomsten begeleid

  • individueel geschakeld tussen eigenaren

  • een planeconomische toetsing laten uitvoeren door een extern bureau

Resultaat: samenhangend integraal plan

Dit heeft ertoe geleid dat de eigenaren een integraal plan maken dat los staat van de huidige eigendomssituatie, waardoor een nieuwe verkaveling kan ontstaan. De partijen werken samen om tot een samenhangend en integraal plan te komen, maar houden de mogelijkheid open om individueel de realisatie ter hand te nemen.