Transformatieregels BAG 2.0

Hierna treft u de tabel aan met transformatieregels BAG 2.0.  U kunt deze gegevens ook downloaden als een toegankelijk document in Open document formaat (ods).

 

Download het document BAG Transformatieregels 2.0.ods.

 

Veld Aangeleverd formaat Aanlevering Uitlevering IM BAG 2.0 Uitlevering BAG IM BAG 1.0
Begindatum IM BAG 1.0 Datum+volgnummer Datum conform ISO 8601 (+Voorkomen) Datum+volgnummer
Begindatum IM BAG 2.0 Datum conform ISO 8601 Datum conform ISO 8601 Datum+volgnummer (=Voorkomen)
Einddatum IM BAG 1.0 Datum+volgnummer Datum conform ISO 8601 (+Voorkomen) Datum+volgnummer
Einddatum IM BAG 2.0 Datum conform ISO 8601 Datum conform ISO 8601 Datum+volgnummer (=Voorkomen)
Voorkomen IM BAG 1.0 ontbreekt Voorkomen volgend op de laatste bekende Voorkomen ontbreekt
Voorkomen IM BAG 2.0 geleverde Voorkomen bronhouder geleverde Voorkomen bronhouder ontbreekt
Correctie IM BAG 1.0 Indicatie correctie Inactief Indicatie correctie
Correctie IM BAG 2.0 ontbreekt ontbreekt (inactief of Niet BAG) Indicatie correctie
Inactief IM BAG 2.0 tijdstip inactief tijdstip inactief Indicatie actief J
Inactief IM BAG 1.0 indicatie inactief tijdstip inactief Indicatie actief J
Niet BAG IM BAG 2.0 ontbreekt (wordt niet geleverd door BH) tijdstip niet BAG Indicatie actief J
Niet BAG IM BAG 1.0 ontbreekt (wordt niet geleverd door BH) tijdstip niet BAG Indicatie actief J
Tijdstipregistratie aanlevering IM BAG 1.0 ontbreekt Tijdstip gewijzigd Kernvoorziening Ontbreekt
Tijdstipregistratie aanlevering IM BAG 2.0 Geleverde tijdstip bronhouder conform ISO 8601 Geleverde tijdstip van de gemeente Ontbreekt
Eindregistratie aanlevering IM BAG 1.0 ontbreekt Tijdstip gewijzigd kernvoorziening volgende voorkomen Ontbreekt
Eindregistratie aanlevering IM BAG 2.0 Geleverde tijdstip bronhouder conform ISO 8601 Geleverde tijdstip van de gemeente Ontbreekt
LV-Registratiedatum IM BAG 1.0 ontbreekt (wordt niet geleverd door BH) Verwerkingstijdstip LV BAG conform ISO 8601 Ontbreekt
LV-Registratiedatum IM BAG 2.0 ontbreekt (wordt niet geleverd door BH) Verwerkingstijdstip LV BAG conform ISO 8601 Ontbreekt
Status verbouwing pand aanlevering IM BAG 2.0 status verbouwing pand status verbouwing pand Status ' Pand in gebruik (niet ingemeten
Status verbouwing vbo aanlevering IM BAG 2.0 status verbouwing verblijfsobject status verbouwing verblijfsobject Status 'Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)
Status ten onrechte opgevoerd pand aanlevering IM BAG 2.0 Status ten onrechte opgevoerd Pand Status ten onrechte opgevoerd Pand Status Pand gesloopt
Status ten oprechte opgevoerd vbo aanlevering IM BAG 2.0 Status ten onrechte opgevoerd Verblijfsobject Status ten onrechte opgevoerd Verblijfsobject Status verblijfsobject ingetrokken
In onderzoek Nee aanlevering IM BAG 1.0 In onderzoek nee op objectniveau ontbreekt In onderzoek Nee op objectniveau
In onderzoek Ja aanlevering IM BAG 1.0 In onderzoek ja op objectniveau aparte onderzoekstijdlijn; ja bij alle attributen In onderzoek ja op objectniveau
In onderzoek Nee aanlevering IM BAG 2.0 ontbreekt ontbreekt In onderzoek Nee op objectniveau
In onderzoek Ja aanlevering IM BAG 2.0 aparte onderzoekstijdlijn; ja bij alle attributen aparte onderzoekstijdlijn; ja bij alle attributen In onderzoek ja op objectniveau
Documentnummer IM BAG 1.0 documentnummer < 20 karakters Documentnummer documentnummer
Documentnummer IM BAG 2.0 documentnummer 1 - 40 karakters Documentnummer eerste 20 karakters brondocumentnummer
Bouwjaar IM BAG 1.0 string year (bouwjaar 0 wordt 0001) string

Bouwjaar

IM BAG 2.0 year year string
Lege ruimtes niet conform Mes-1/Catalogus IM BAG 1.0 linefeed, spatie/tab aan het begin etc. lege ruimte wordt verwijderd linefeed, spatie/tab aan het begin etc.
Karakter - niet conform Mes-1 IM BAG 1.0 - - -
Karakter è U+0450 niet conform Mes-1 IM BAG 1.0 è U+0450 è U+00E8 è U+0450