Transformatie van coördinaten

Coördinatentransformatie is het omrekenen van coördinaten van het ene coördinatensysteem naar het andere. RDNAPTRANS™2008 is momenteel de officiële en nauwkeurige transformatie tussen het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Normaal Amsterdams Peil (NAP) enerzijds en het European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) anderzijds.

Parameters en formules RDNAPTRANS

De parameters en formules van RDNAPTRANS™ zijn vrij beschikbaar voor softwareontwikkelaars en andere belangstellenden. Hebt u interesse? Vul dan in het aanvraagformulier uw contactgegevens in om de download te starten.

Benadering transformatieprocedure

Naast RDNAPTRANS™2008 stelt het Kadaster een benadering van de transformatieprocedure beschikbaar die wordt ondersteund door veel GIS-pakketten. De NTv2- en Vdatum-gridbestanden hiervoor zijn eveneens beschikbaar in de RDNAPTRANS™2008-download.

Hebt u interesse? Vul dan dit aanvraagformulier in en download de gridbestanden.

Coördinatentransformatie via PCTrans

Voor het omrekenen van RD en NAP naar ETRS89 kunt u gebruik maken van PCTrans. PCTrans is gratis te downloaden op de website van het ministerie van Defensie. Er is een standalone en een netwerk versie.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Rijksdriehoeksmeting kunt u contact opnemen met de Klantenservice Rijksdriehoeksmeting.