Toepassingen BAG: technische koppelingen

'RoadtainmentTopTien': handige tool voor raadplegen bronnen

De gemeente Krimperwaard heeft met behulp van de 'deeplink functionaliteiten' in de BAG Viewer een tool gemaakt voor intern gebruik. Hiermee kunnen medewerkers van de gemeente snel en simpel gegevens van een adres raadplegen en zien op de kaart. De tool kan bijvoorbeeld gebruikt worden als snel oriëntatiemiddel bij postregistratie, tijdens cliëntengesprekken, in klantcontactcentra, bij openbare orde en veiligheid, vergunningen en bij toezicht en handhaving.

Lees meer over de toepassing op de website Digitale overheid

Sportgids.nl plot accommodaties altijd correct op de kaart met Bag Viewer

Sportgids.nl is een nieuwe website van Sportscan waarin sportaccommodaties, beweegvoorzieningen en sportaanbieders zichtbaar zijn op een kaart. Naast velden en hallen staan ook zwembaden, fitnesscentra, pleintjes en speeltuinen op de kaart. Per accommodatie is zichtbaar welke sportverenigingen gebruik maken van deze accommodatie. De module Sportgids.nl stelt gemeenten in staat haar inwoners goed te informeren over sport- en beweegmogelijkheden in de directe omgeving. Sportgids.nl maakt voor het plotten van accommodaties op de kaart gebruik van de BAG viewer waardoor deze altijd correct worden weergegeven.

Bekijk de website Sportgids.nl

Waternet verbetert informatievoorziening

Waterbedrijf Waternet maakt in zijn processen gebruik van vrijwel alle basisregistraties, waaronder de BAG. Om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken heeft het bedrijf een centrale informatievoorziening ontwikkeld van waaruit de gegevens centraal worden ontsloten. “Optimaal gebruik van basisinformatie levert de inwoners van Amsterdam meer correcte heffingen op. Het kan leiden tot een vermindering van beroep- en bezwaarschriften, retourpost en klachten van klanten.”

Koppeling tussen gegevens uit de BAG en Basisregistratie Kadaster (BRK)

Het Kadaster maakt zelf ook gebruik van gegevens uit de BAG. We hebben deze gekoppeld aan gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Hierdoor is informatie uit beide registraties op één plek beschikbaar, dit is handig voor bijvoorbeeld gemeenten en notarissen. De koppeling wordt zowel geometrisch als administratief getoetst.

Lees meer over de koppeling BRK-BAG 

ESRI levert BAG-data in file geodatabase formaat

Om de gegevens uit de BAG toegankelijk te maken voor gebruikers van ArcGIS, levert ESRI BAG-data ook in file geodatabase formaat. De file geodatabase BAG bevat naast de contouren van bouwvlakken, ook aanvullende gegevens zoals het bouwjaar. Het is gebaseerd op de gegevens van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Lees meer over de toepassing van ESRI op de website van Computable

Inspectieview bedrijven: voorziening op basis van informatie uit de BAG en het NHR

Adresgegevens uit de BAG en bedrijfsinformatie uit het Nieuw Handelsregister worden gebruikt bij het maken van een selectie van te bezoeken bedrijven. Door gerichter en efficiënter informatie op te vragen, ervaren bedrijven minder overlast.