Toepassingen BAG: analyse, beleid en trends

3D voor schatten omvang van de bevolking

Een belangrijke toepassing van geografische informatie is het berekenen van de omvang van de bevolking. 2D-gegevens (kaarten, satellietbeelden) en statistieken kunnen worden gebruikt om een schatting te maken van de bevolkingsomvang.

Bij de TU Delft onderzochten ze of het gebruik van 3D de kwaliteit van een dergelijke schatting kan verbeteren, en gebruikten hiervoor onder andere de BAG en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

De conclusie is dat het gebruik van 3D nuttig is voor grootschalige schattingen (zoals voor een land), en duidelijke voordelen biedt ten opzichte van de 2D. Dankzij de kwaliteit van de Nederlandse gegevens ontwikkelden de onderzoekers een aanpak die volgens hen ook andere landen eenvoudig kunnen toepassen.

Lees meer in de wetenschappelijke publicatie op de Engelstalige website journals.plos.org.

Herbestemming verzorgingshuizen aan de hand van gegevens BAG

Door veranderingen in beleid komen steeds minder mensen in aanmerking voor een plek in een verpleeg- en verzorgingstehuis. Kortom: we krijgen te maken met leegstand. Dit roept een aantal vragen op: Om hoeveel vierkante meters gaat het eigenlijk? En wie zijn de eigenaren? Zijn deze gebouwen geschikt voor andere functies? En zo ja, waar staan deze gebouwen? Voor de antwoorden gebruikt het Kadaster onder meer informatie uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Lees meer over deze toepassing op de website binnenlandsbestuur.nl.

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl heeft alle gegevens overzichtelijk bij elkaar

Om het eigendomsbeheer te vergemakkelijken, maakte het Kadaster voor Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl een eigendommenkaart met gegevens uit de BAG. Deze gegevens koppelt Woonbedrijf in haar Geografisch Informatie Systeem (GIS) aan gegevens als huurhoogte, WOZ-waarden en energielabels. Zo staat alle relevante informatie voor het eigendomsbeheer overzichtelijk bij elkaar. 

Lees meer over deze toepassing

Verzekerings-, bouw- en vastgoedbranche passen BAG gegevens toe

Bij het verzekeren van vastgoed is het belangrijk om goede gegevens te hebben over het te verzekeren pand. De BAG bevat een aantal bruikbare gegevens en helpt zo fraude te bestrijden en de verzekeringspremies binnen de perken te houden.

Lees in de pdf meer over deze BAG Winstpakker.

BAG-registratie heeft invloed op de processen van KPN

Binnen KPN is de divisie Consumer Operations onder meer verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de koper en glasvezel infrastructuur (onder de naam Reggefiber). Een belangrijk onderdeel hierbij is de tijdige aanleg en oplevering van infrastructuur voor nieuwbouwwoningen. KPN maakt gebruik van diverse informatiebronnen om inzicht te krijgen in de verschillende nieuwbouwinitiatieven die worden opgestart. Een van de belangrijkste bronnen is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG-register). Het BAG-register biedt KPN inzicht in de levenscyclus van een pand en het verblijfsobject. 

Lees meer over de invloed van BAG op de processen van KPN op de pagina BAG-register informatiebron KPN.