toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 19-09-2018.

het Kadaster wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. https://www.kadaster.nl
 2. https://zakelijk.kadaster.nl
 3. https://www.werkenbijhetkadaster.nl
en het domein formulieren.kadaster.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (A)

  Oorzaak

  Video's op de website zijn niet ondertiteld.

  Gevolg

  Instructie en uitleg in sommige video's zijn niet toegankelijk voor mensen met een gehoorbeperking.

  Alternatieven

  Alternatief is om contact op te nemen met de klantenservice van het Kadaster, vindbaar via de pagina Contact en op diverse andere locaties op de website.

  Maatregelen

  Video's worden ondertiteld, ofwel wordt er een tekstueel alternatief aangeboden. Ook implementeren wij een toegankelijke video player.

  Planning

  2e kwartaal 2019

 2. Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

  Oorzaak

  - Pdf's zijn nog niet toegankelijk opgemaakt
  - Het ontbreken van bookmarks in pdfs maakt het lastig voor blinden en toetsenbordgebruikers om snel te navigeren
  - Nog niet alle pdf's hebben een beschrijvende titel.
  - De taal waarin de pdf is geschreven, is niet aangegeven.

  Gevolg

  Pdf's zijn niet voor alle bezoekers bruikbaar. Dit issue raakt meerdere succescriteria, maar voor het overzicht zijn deze allemaal verzameld in dit ene issue.

  Alternatieven

  Het alternatief is om contact op te nemen met de klantenservice van het Kadaster, vindbaar via de pagina Contact en op diverse andere locaties op de website.

  Maatregelen

  Een aantal issues aangaande pdf's vereisen een andere kijk op informatievoorziening vanuit het Kadaster. Wij nemen de tijd om dit structureel op te lossen voor de bestaande pdf's en hebben inmiddels plaatsingsbeleid voor de website aangepast. Pdf's worden waar mogelijk vermeden en bij voorkeur omgezet in toegankelijke content. Als een pdf blijft bestaan, wordt deze omgezet in een toegankelijke variant.

  Planning

  Eind 2019

 3. Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

  Oorzaak

  De knop met 'volgende' in de formulieren heeft onvoldoende contrast (witte letters op oranje achtergrond).

  Gevolg

  De knoppen zijn voor slechtzienden of mensen die minder goed kleur kunnen onderscheiden onvoldoende te lezen.

  Alternatieven

  Informatie en producten aangaande dit issue, zijn ook op te vragen via de klantenservice van het Kadaster, via telefoon of e-mail. Gegevens zijn te vinden op de pagina Contact op kadaster.nl

  Maatregelen

  Styling van de knoppen wordt aangepast, contrast wordt getest.

  Planning

  1e kwartaal 2019

Testresultaten

 1. 30-05-2017: Handmatig onderzoek door derden

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Overig: Toegankelijkheid is nu een standaard test geworden in ons ontwikkelproces. Naast software als WC3 validator en Siteimprove zetten wij zowel bij interne tests als acceptatietests, mensen in die controleren op zaken die de software niet kan detecteren. Ook willen wij niet alleen onze redacteuren, maar ook de medewerkers die content bij de redactie aanleveren gaan trainen in de basisvaardigheden omtrent WCAG.

Extra toelichting

Over alle kanalen geldt dat de toegankelijkheid van onze pdf-bestanden nog een groot issue is. We bereiden acties voor om deze Kadaster-breed in 2018/2019 uit te voeren.
In 2018 wordt een nieuw, toegankelijk videoplatform in gebruik genomen. Na implementatie gaan we projectmatig alle bestaande video's toegankelijk maken. Dit zal in 2019 voltooid zijn.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.