Terugmelden

Voor de basisregistraties Kadaster (BRK), Topografie (BRT), Grootschalige Topografie (BGT) en Adressen en Gebouwen (BAG) geldt dat vermeende fouten verplicht gemeld moeten worden bij het Kadaster.

Welke gegevens per basisregistratie authentiek zijn, ziet u in het overzicht 'Authentieke gegevens' op de website Stelselvanbasisregistraties.nl.

Terugmelden BRK

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) kunt u terugmelden via de pagina BRK terugmelden

Terugmelden BRT

Is er iets veranderd in uw omgeving, maar staat dit nog niet op de kaart? Help de informatie in de BRT actueel te houden met een terugmelding. Hoe dit werkt, leest u op de pagina BRT terugmelden.

Terugmelden BGT

Twijfelt u aan de juistheid van een gegeven in de BGT? Dan kunt u dit melden via de website Verbeter de kaart. Vanaf het moment dat het gebruik van deze registratie voor overheidsorganisaties en bestuursorganen verplicht wordt, is terugmelden voor die organisaties ook verplicht.

Terugmelden BAG

Eventuele onjuistheden in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) kunt u terugmelden via de pagina BAG terugmelden.

Terugmelden WOZ

Bij twijfel over de juistheid van een gegeven uit de Landelijke Voorziening WOZ kunt u dit terugmelden aan de bronhouder; de betreffende gemeente. 

Terugmelden afwijkende situatie KLIC

Net als de diverse basisregistraties kent ook KLIC een terugmeldvoorziening. Treft u tijdens uw graafwerkzaamheden een afwijkende situatie aan? Meld dit dan direct met het formulier 'KLIC melding afwijkende situatie'.

Meer informatie vindt u op de pagina KLIC terugmelden afwijkende situatie.