Succesvolle gebiedsontwikkeling op bedrijvenpark Reedijk

Bedrijventerrein Reedijk in de gemeente Hoeksche Waard is een van de beste Nederlandse voorbeelden van wat er met stedelijke herverkaveling en kavelruil is te bereiken. Wij leverden de noodzakelijke feiten en cijfers en waren gesprekspartner voor de procesmanager. Lees meer over de ins en outs van dit project.

Verrommeld bedrijventerrein

Ruim 20 hectare verrommeld bedrijventerrein aan de rand van de bebouwde kom. Slechts een deel had de bestemming ‘bedrijven’ en er waren meerdere toegangswegen. Op initiatief van de grondeigenaren en gefaciliteerd door de gemeente vond een herverkaveling plaats, voor een deel door vrijwillige kavelruil.

Onafhankelijk procesmanager

Een cruciale beslissing van de grondeigenaren was om de gebiedsontwikkeling te laten organiseren en begeleiden door een onafhankelijke procesmanager. Iemand met kennis van zaken en ervaring, zonder belangen in het gebied. Iemand die partijen onderling kon binden en ook de brug tussen ondernemers en overheid kon slaan.

Trots op resultaat

Paul van Dijk, partner bij Akro Consult, was de procesmanager. Hij is vanaf het begin tot de dag van vandaag betrokken bij Reedijk. Met trots laat Van Dijk zien hoe het nu geworden is: een efficiëntere indeling, een nieuwe, goed verlichte ontsluitingsweg waar alle percelen op zijn aangesloten en meer ontwikkelruimte.

Grondeigenaren zorgden zelf voor de financiering

Opmerkelijk is dat particuliere grondeigenaren alle investeringen voor de weg en de publieke ruimte deden. Het ging in totaal om ruim 5 miljoen euro. De grondeigenaren hebben daarvoor samen een infra-bv opgericht. Van Dijk: “Namens partijen verzorg ik de begroting en eventuele coördinatie met bijvoorbeeld gemeente en nutsbedrijven.” Het beheer over de publieke ruimte is inmiddels overgedragen aan de gemeente.

In gesprek blijven

“Publieke partijen bij de les houden, de broze verhouding tussen ondernemers, overheden en nutsbedrijven onderhouden en met de kritische omwonenden afspraken maken over de ontwikkelingen. Altijd, overal en met iedereen het gesprek blijven aangaan”, aldus Van Dijk die als onafhankelijk procesmanager onze belangrijkste gesprekspartner was.

Lessen die wij bij deze stedelijke herverkaveling hebben geleerd

  • Smeed vanaf het begin een collectief gevoel met een duidelijk gezamenlijk doel
  • Blijf realistisch en zoek waar de kansen liggen om collectief aan te pakken
  • Creëer een sfeer van vertrouwen, en wees beducht voor oplaaiend wantrouwen
  • Blijf voortdurend oog houden voor ieders belangen

Lees meer over onze ervaring bij stedelijke gebiedsontwikkeling op de pagina Stedelijke gebiedsontwikkeling.

Gratis magazine Kijk op

Info en bestellen