Strategisch ontwikkelpartner

Onder leiding van het Kadaster wordt gewerkt aan: 

  • De nieuwe landelijke voorziening voor het opslaan en ontsluiten van alle aangewezen omgevingsdocumenten binnen het digitaal stelsel, de “Registratie Omgevingsdocumenten”. Deze zal op termijn de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl gaan vervangen.
  • Een stelselcatalogus Omgevingswet: de centrale vindplaats voor alle gegevens over het stelsel.
  • De Informatiehuizen “Ruimte” en “Bouw”. Het DSO is opgedeeld in zogenaamde 'Informatiehuizen'. Deze hebben een coördinerende rol over deelgebieden van de informatievoorziening. Het Kadaster is beoogd 'huismeester' van de Informatiehuizen Ruimte en Bouw.
  • Het leveren van informatie over ruimtelijke plannen, relevante ruimtelijke regelgeving en publiek- en privaatrechtelijke beperkingen door het Informatiehuis Ruimte. Deze informatie draagt bij aan de rechtszekerheid. Het Informatiehuis Bouw zal in diverse procesfasen(oriëntatie, vergunningaanvraag en -verlening, toezicht en handhaving) informatie gaan leveren en gedetailleerde gegevens over bouwwerken bevatten. De precieze invulling van het Informatiehuis Bouw is nog onderwerp van bespreking.
  • Een viewer Regel en Kaart, waarmee het voor eindgebruikers mogelijk wordt te onderzoeken welke regels er voor een bepaalde locatie gelden.
  • Het procesmatig borgen van de (nieuwe) standaarden in het kader van de Omgevingswet.
  • Een open stelsel voor derden. Een belangrijk uitgangspunt van het DSO is dat alle services in beginsel beschikbaar zijn voor hergebruik door derde partijen in eigen applicaties. Wij voeren de opdracht uit om een community van ontwikkelaars en softwareleveranciers op te bouwen en in stand te houden.