Stap 1A: kennis opdoen

Kennis opdoen over de wijzigingen in de BAG-regelgeving en de werkwijze tijdens de overgangsperiode

Het kennis opdoen over de wijzigingen in de BAG-regelgeving en de werkwijze tijdens de overgangsperiode bestaat globaal uit de volgende stappen:

 1. Verdiep u eerst in de belangrijkste wijzigingen in de formele wet- en regelgeving voor de BAG. Om u op weg te helpen vindt u een overzicht op de website Geobasisregistraties.nl.

 2. Verdiep u daarna in de belangrijke wijzigingen die er zijn doorgevoerd in de nieuwe Catalogus BAG 2018 op de website Geobasisregistraties.nl. Een overzicht van de wijzigingen die in het kader van BAG 2.0 doorgevoerd worden vindt u eveneens op de website van geobasisregistraties.
  In dit document staat voor BAG-beheerders wat verplicht is in de uitvoering van de BAG (normatieve bepalingen). Deze stonden eerder verspreid over verschillende documenten (zoals de oude catalogus BAG, het objectenhandboek BAG, het processenhandboek BAG en verschillende verdiepingsdocumenten). Daarnaast vindt u op de website Github een informatieve online praktijkhandleiding BAG. Daarin staat onder meer verdere uitleg over de toepassing van de regels voor objectafbakening. Ook worden hierin de veelgestelde vragen opgenomen.

 3. Naast een aantal inhoudelijke wijzigingen in de BAG, leidt de aanpassing van de wet- en regelgeving ook tot een andere inrichting van het kwaliteits- en toezicht regime. Dit is beschreven in het Kwaliteitskader BAG 2018 op de website Geobasisregistraties.nl.
  De belangrijkste wijzigingen zijn het definitief vervallen van de inspecties en het invoeren van de zelfcontrole met behulp van de ENSIA-vragenlijst. Neem het kwaliteitskader door en ga voor uzelf na wat dit betekent voor uw gemeente of BAG-samenwerkingsverband.
  Meer informatie over zelfcontrole op website Geobasisregistraties.nl 
  Bekijk ENSIA-vragenlijst op website Geobasisregistraties.nl

 4. In het kwaliteitskader staat ook beschreven hoe als gevolg van de wijzigingen in de Catalogus BAG 2018 omgegaan moet worden met de objecten die zich nu al in de BAG bevinden (implementatiebeleid). Ook staat hierin hoe omgegaan moet worden met wijzigingen in objecten die ook de BGT raken (implementatieadvies).

  Verder gelden er nog een aantal specifieke spelregels voor de periode tussen het ingaan van de nieuwe wet- en regelgeving en de feitelijke implementatie van de vernieuwde BAG 2.0 software. Deze zijn door het ministerie van BZK samengevat in een beschrijving spelregels overgangsperiode BAG 2.0. Bekijk de spelregels BAG 2.0 overgangsperiode op de website Geobasisregistraties.nl

Als u BAG-beheerder bent, wordt er van u verwacht dat u bekend bent met de spelregels, het implementatiebeleid en het implementatieadvies. Neem ze daarom goed door.

Heeft u deze stappen doorlopen?

Dan bent u als BAG-beheerder voldoende op de hoogte van de veranderingen die op u afkomen.

Naar stap 1B: voorbereiden