Stadshart Nijverdal klopt weer dankzij herinrichting

Het centrum van Nijverdal heeft een ware metamorfose ondergaan.  De vastgoedwaarde is gestegen en het vestigingsklimaat is verbeterd. Wij boden ondersteuning door de feiten op een rij te zetten en gebiedsinformatie inzichtelijk te maken.

Leegstand en verwaarloosde panden

Al enkele jaren kende het centrum van Nijverdal veel leegstand en verwaarloosde panden. Eind 2014 trokken ondernemers aan de bel bij hun gemeente Hellendoorn om hier wat aan te doen. Een traject van herinrichting volgde, waarbij winkeliers, eigenaren en bewoners nauw betrokken waren.

Nieuwe manier van werken

We wilden samen met alle belanghebbenden een masterplan maken”, vertelt Vincent Rodijk, hoofd ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hellendoorn. “Tijdens de eerste bijeenkomst kon iedereen de gedroomde situatie schetsen. 30 mensen gaven aan ook bij de uitwerking betrokken te willen zijn, met hen zijn we verder gegaan.”

Feiten op een rij

Voor het proces met de ondernemers werd een onafhankelijke procesmanager aangesteld, Bert Broekhuis van Broekhuis Rijs Advisering. “Eerst hebben we alle feiten op een rij gezet zoals de actuele situatie, trends en mogelijkheden. Het Kadaster leverde een bijdrage door de vastgoedposities, huurcontracten en branches in kaart te brengen en mee te denken over opgaven en kansen”, aldus Broekhuis.

Stapsgewijze aanpak

Na analyse van de pijnpunten en oplossingsrichtingen is gekozen voor een stapsgewijze aanpak. Broekhuis: “Eerst hebben we één blok herontwikkeld. Je zag de vastgoedwaarde daar meteen stijgen, zodat het voor investeerders en andere ondernemers ook interessant werd. De horeca speelde een cruciale rol, hierdoor kwamen de winkeliers uiteindelijk ook over de brug.”

Draagvlak en ambassadeurs

“Op deze manier te werk gaan, is alleen mogelijk op vrijwillige basis”, benadrukt Rodijk. “Als je als gemeente de kaders loslaat, moet je ook later geen dwingende houding aannemen, dan raak je het draagvlak kwijt. Daarnaast moet je alle steun geven aan degenen die als ambassadeurs het verhaal uitdragen, zij brengen het proces verder.”

Lessen die wij bij deze stedelijke herverkaveling hebben geleerd

  • Een dergelijke samenwerking kan alleen op vrijwillige basis
  • De overheid moet het proces vooral faciliteren en waar nodig ondersteunen
  • Werk stapsgewijs, op basis van analyse van pijnpunten en oplossingsrichtingen
  • Zorg voor ambassadeurs onder de initiatiefnemers

Meer informatie

Lees meer over onze ervaring bij stedelijke gebiedsontwikkeling op de pagina Stedelijke gebiedsontwikkeling.

Gratis magazine Kijk op

Info en bestellen