Simulatiespel

Een simulatiespel kan helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals het verbeteren van de inrichting van een stadscentrum of bedrijventerrein. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat?

Het met elkaar spelen van een fysiek simulatiespel geeft energie en interactie. De belemmering van eigendomsgrenzen verdwijnt, en de situatie van het opnieuw in te richten centrum of bedrijventerrein komt tot leven.

Het doel van het spel is samen komen tot een betere functionele invulling van een gebied, en om te ervaren wat nodig is in de samenwerking. Tijdens het simulatiespel krijgt iedere speler de verantwoordelijkheid voor een functie in het gebied. Met elkaar kijkt ieder vanuit een breder belang en perspectief. In willekeurige groepen gaat iedere groep aan het werk met blokjes, een lijst met spelregels en een plattegrond van de huidige situatie.

Er zijn bijvoorbeeld bij winkelgebieden  verschillende functies ingekleurd:

  • dagelijkse detailhandel
  • specialistische detailhandel
  • horeca
  • dienstverlening
  • wonen op de begane grond

De witte vakjes zijn leegstaande panden.

Afhankelijk van de situatie is er een aantal doelen die in het spel gerealiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld het clusteren van functies of het verplaatsen van functies van buiten naar binnen het centrum. Doel is een compacter winkelgebied met toekomstperspectief voor betrokkenen. Samenwerken tussen eigenaren staat hierin centraal. Het Kadaster zorgt als onafhankelijke partij dat betrokkenen met elkaar in gesprek gaan.

Voorbeeld

Kadaster helpt Bodegraven in strijd tegen leegstand