Schaderegistratie

In elk geval in januari geeft u aan of u in het voorgaande jaar wel of geen schade heeft gehad aan uw net(ten). Voorafgaand aan de verplichte melding in januari kunt u gedurende het jaar ook tussentijds melden. Dit kunt u zo vaak doen als u wilt. U draagt daarmee bij aan een actueel beeld van graafschade in Nederland.

De schadegegevens van alle netbeheerders worden verzameld om te kijken of de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) ook echt zorgt voor het verminderen van graafschade.

Hoe doet u een melding?

Als u schade heeft gehad, vult u het KLIC schademeldingsformulier in. Moeite met invullen? Raadpleeg dan het document ‘Invulinstructie schademeldingsformulier’.

U doet een schademelding via Mijn Kadaster.

  • Log in op Mijn Kadaster en kies de dienst Klic Schaderegistratie in de linker menubalk.

  • Kies de rapportageperiode waarover u de schade wilt rapporteren. 

  • Geef aan of u wel of geen schade hebt gehad.

  • Als u schade hebt gehad, voegt u het ingevulde schademeldingsformulier toe als bijlage.

    Let op! U mag geen wijzigingen aanbrengen in het schademeldingsformulier zelf.

Meer informatie leest u in de klantinstructie schaderegistratie.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.