Rijksdriehoeksstelsel

Het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting is vastgelegd met een netwerk van ongeveer 5.600 RD-punten verspreid over Nederland. De locatie van een RD-punt wordt gemarkeerd door een kerktoren, een bronzen bout die is ingemetseld in de muur van een gebouw, een ingegraven betonnen zuil of een grondanker. Ook bestaan er 'actieve' RD-punten die satellietsignalen ontvangen en doorzenden, de GNSS-referentiestations.

In het Catharina Amaliapark in Apeldoorn kunt u 4 oude RD-stenen bezichtigen. Meer informatie over RD-stenen in het Catharina Amaliapark.

X- en y-coördinaten

Van de RD-punten is de x- en de y-coördinaat bekend. De x en y geven de afstand aan tot 2 loodrecht op elkaar staande assen. Eén loopt van zuid naar noord (de y-as), de ander van west naar oost (de x-as). Vroeger sneden de assen elkaar in Amersfoort, maar om praktische redenen zijn ze zo verschoven dat in Nederland (op land) alle coördinaten altijd positief zijn en de x altijd kleiner is dan de y.

Geschiedenis van de Rijksdriehoeksmeting

Informatie over de geschiedenis van de Rijksdriehoeksmeting vindt u op de pagina geschiedenis van het Kadaster.

Andere coördinatensystemen

Behalve RD-coördinaten worden in Nederland ook andere (internationale) coördinatensystemen gebruikt, zoals ITRS, ETRS89 en WGS84. Uitgebreide informatie hierover vindt u in onderstaand document. Voor het transformeren tussen RD-coördinaten en ETRS89-coördinaten kunt u gebruik maken van RDNAPTRANS. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Transformatie van coördinaten.