Releases

IMKAD 2.2 is de meest recente versie van het Informatiemodel Kadaster. Deze versie is gebaseerd op de nieuwste versie van het interne informatiemodel voor de Basisregistratie Kadaster (BRK). Een nieuw systeem dat Automatisering Kadaster (AKR) moet gaan vervangen is daarnaast in ontwikkeling. IMKAD 2.2 sluit 100% aan bij het model dat in dit nieuwe systeem gebruikt zal worden.

Werkversie

We verwachten dat de ontwikkeling van het systeem dat AKR moet vervangen het komende jaar tot voortschrijdend inzicht in de structuur van onze gegevens leidt. Release 2.2 wordt daarom nadrukkelijk gepresenteerd als werkversie (bèta release), waarop iedereen, zowel de interne ontwikkelaars als klanten en ketenpartners, kan reageren. Eind 2016 willen we een formele consultatie organiseren voor de release definitief wordt. Op dat moment worden klanten en ketenpartners formeel gevraagd om hun feedback.

Gevolgen IMKAD 2.2

De nieuwe versie van IMKAD heeft onderstaande gevolgen:

  • Aanvullingen die momenteel voor de BRK levering worden voorbereid worden zoveel mogelijk op basis van IMKAD 2.2 gerealiseerd
  • De KIK aktemodellen worden ter voorbereiding van de vervanging van AKR overgezet naar een structuur die is afgeleid van IMKAD 2.2
  • KIK webservices worden ter voorbereiding van de vervanging van AKR overgezet naar een structuur die is afgeleid van IMKAD 2.2

Versionering

In de toekomst willen we genuanceerder en vaker releases uitbrengen. We geven niet bij al deze wijzigingen een nieuw versienummer. U kunt als afnemer zien welke onderdelen binnen IMKAD vernieuwd zijn en op welke datum. Vervolgens kunt u zelf bepalen of de wijziging gevolgen voor u heeft.

De intentie is om alle huidige akte- en productmodellen en webservices over te brengen naar IMKAD 2.2. Deze modellen zijn nu nog gebaseerd op IMKAD 1.0 of op nog oudere versies. Uiteindelijk ontstaat zo één standaard volgens welke het Kadaster informatie uitwisselt.

Eerder gepubliceerde versies

IMKAD 2.1

IMKAD 2.1 (publicatie 08-05-2012) was de basis voor de BRK levering. Download de modeldocumentatie.

IMKAD 2.1.0 final draft

IMKAD 2.1.0 (publicatie 22-11-2011) is de final draft versie van IMKAD 2 zoals die is aangeboden aan belanghebbenden voor beoordeling. Het commentaar is voor zover mogelijk verwerkt in versie 2.1.1. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de change log.

IMKAD 1.0

IMKAD 1.0 (publicatie 11-04-2008) is de formele versie die momenteel wordt gebruikt voor onder andere KIK inzage en KIK lokaal. Deze versie is gebaseerd op de gegevens zoals die nu vastgelegd zijn in AKR en ontsloten worden via onze dataleveringen. Download de beschrijving van het model.

IMKAD 0.1.2 en 0.2.1

IMKAD 0.1.2 (26-7-2007) en IMKAD 0.2.1 (3-10-2007) zijn oudere gepubliceerde versies die niet meer worden ondersteund.