Releasenotes WOZ

1 maart: Klassieke StufWOZ 2 bestanden vernieuwd


Vanaf vrijdag 1 maart worden er bestanden geleverd vanuit de vernieuwede StufWOZ 2 fabriek. De initiële bestanden van waardepeildatum 20180101 (2019/1) zijn hiermee vernieuwd, vanwege de kwaliteitsoptimalisaties zullen deze bestanden van een hogere kwaliteit zijn dan voorheen. Dit omdat de vernieuwde validaties aan de voordeur op de berichten van de bronhouders eventuele fouten tegenhouden. Daarnaast vertalen we alle individuele (bronhouder StufWOZ3) berichten nu niet meer naar de StufWOZ 2 standaard, maar wordt er op de levermomenten (elke 1e van de maand vanaf 01-04) vergeleken met het vorige levermoment en alleen de eventuele verschillen geleverd in de klassieke StufWOZ bestanden.
 

21 februari: Massale Bevraging vernieuwd

Vanaf 21 februari is de verbeterde en versnelde Massale Bevraging beschikbaar. Deze versie van de Massale Bevraging was sinds begin januari al beschikbaar op de ETO. De gegevens in de antwoordberichten zijn bij binnenkomst in de LV WOZ gevalideerd door de vernieuwde validaties van de kwaliteitsoptimalisaties. 

In het verleden ondersteunden we niet alle gespecificeerde sorteringen en parameters. Dat is in deze versie verbeterd. Wilt u aanvullend advies over welk vraagbericht u het beste kunt gebruiken? Vul dan ons contactformulier in. Vermeld daarin welke gegevens u wilt ontvangen en voor wie u dit vraagt (een gemeente, waterschap of ander type afnemer). Heeft u nog geen Massale Bevraging, maar heeft u hierin wel interesse? Lees dan meer op de pagina WOZ indirecte bevraging.

18 februari 2019: WOZ-waardeloket, Individuele Bevraging & BevragingApp vernieuwd

In de afgelopen maanden hebben we een aantal extra kwaliteitscontroles doorgevoerd op de Landelijke Voorziening WOZ (zie onderstaande releasenotes). Bronhouders hadden via MijnKadaster al toegang tot deze vernieuwde omgeving. Sinds 18 februari 2019 zijn ook het WOZ-waardeloket en de Individuele Bevraging hierop aangesloten. Dat betekent dat vanaf dat moment de gegevens aan belanghebbenden via het WOZ-waardeloket en MijnOverheid weer uit dezelfde bron komen die bronhouders via MijnKadaster raadplegen.

Ook voor afnemers betekent dit dat zij voortaan de extra gecontroleerde gegevens ontvangen bij Individuele Bevragingen, bijvoorbeeld via MijnKadaster. De Massale Bevraging wordt later deze maand ook aangesloten op de vernieuwde database. Dit geldt ook voor de Stuf-WOZ bestanden die vanaf 1 maart 2019 geleverd worden.

In de afgelopen maanden hebben we gezien dat niet alle WOZ-waarden beschikbaar zijn in de vernieuwde database omdat ze niet langs de nieuwe controles (kwaliteitsoptimalisaties) gekomen zijn. Inmiddels hebben bronhouders al veel van deze gegevens opnieuw gesynchroniseerd. Het kan echter zo zijn dat sommige objecten in het WOZ-waardeloket niet zichtbaar zijn of dat voor sommige WOZ-objecten geen waarde zichtbaar is in een bepaald jaar. Deze WOZ-objecten of WOZ-waarden zullen dan ook bij bevragen via MijnKadaster door de bronhouder niet gevonden worden in de LV WOZ. De bronhouder moet deze gegevens dan alsnog aanbieden aan de LV WOZ (synchronisatie, wellicht na herstel van een fout in de eigen registratie waardoor de gegevens niet voldoen aan de striktere kwaliteitscontroles van de LV WOZ). De gegevens zullen dan bij de volgende verversing van het WOZ-waardeloket (wekelijks aan het eind van het weekend) ook zichtbaar zijn op het WOZ-waardeloket

15 januari 2019:  BevragingApp & RapportageApp voor bronhouders vernieuwd

De webapplicaties voor bevragingen en rapportages in Mijn Kadaster zijn vernieuwd. Sinds 3 januari controleren wij het berichtenverkeer van bronhouders nauwkeuriger dan voorheen. De eerste effecten van die controle zijn voor bronhouders inmiddels zichtbaar in de inkijkfuncties van de LV WOZ. De overige producten en diensten voor afnemers volgen later.
 
Naar aanleiding van de nieuwe privacy wet is ons autorisatiebeleid gewijzigd; we zijn strenger daar waar het gaat om toegang voor geautoriseerde gebruikers van de LV WOZ. Organisaties die niet gemandateerd zijn voor het WOZ-bronhouderschap maar wel voor het heffen van de aanslag OZB, mogen geen rapportages opvragen. Daarnaast dient bij iedere bevraging in Mijn Kadaster aangegeven te worden namens wie de bevraging wordt gedaan. Organisaties die namens meerdere gemeenten en/of waterschappen werken, zullen bij iedere bevraging een keuze moeten maken. 

3 januari 2019: Verbeterde validaties, vernieuwde foutmeldingen voor bronhouders en ETO

De afgelopen maanden zijn er in samenwerking met de Waarderingskamer, bronhouders en leveranciers grote stappen gezet in de kwaliteitsverbetering van de gegevens in de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Vanaf 03 januari versturen we foutmeldingen op basis van de verbeterde validaties op de productieomgeving. Deze foutmeldingen zijn specifieker en gedetailleerder dan u tot nu toe van ons gewend was.

De Externe testomgeving is volledig open voor alle producten en diensten

Afnemers(leveranciers) kunnen gaan testen op de ETO met de juiste vraagberichten voor Massale en Individuele Bevragingen (in het verleden ondersteunden we niet alle gespecificeerde sorteringen en parameters). Wilt u advies over welk vraagbericht voor u het meest geschikt is, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen via lvwoz@kadaster.nl.

25 oktober 2018: - Vullen synchronisatieverzoek

Op donderdag 25 oktober nemen we een kleine release voor LV WOZ  in productie. Het betreft enkele correctieve aanpassingen voor het vullen van het synchronisatieverzoek. Ook komt een noodzakelijke aanpassing beschikbaar voor een correcte werking van de Indirecte levering.

5 oktober 2018: Mijn Kadaster - WOZ Rapportages 

Sinds 5 oktober is het voor bronhouders mogelijk om via de optie “Aanvragen” in Mijn Kadaster 4 extra rapportages aan te vragen. Het gaat om een WOZ Actueel Belangenrapportage, WOZ Actueel Objectenrapportage, WOZ Actueel Beschikkingenrapportage en een WOZ Actueel Subjectenrapportage. Deze overzichten zijn ontstaan naar aanleiding van de vele serviceverzoeken die wij ontvingen van bronhouders om de gemeentelijke basisadministratie te vergelijken met de LV-WOZ. Deze nieuwe overzichten zijn een tijdelijke extra service van het Kadaster aan bronhouders in afwachting van een functionaliteit waarmee zij zelf indirecte bevragingen kunnen doen. 
Daarnaast zal de WOZ-Waardenrapportage in november komen te vervallen met de introductie bovengenoemde 4 nieuwe rapportages.

23 augustus 2018: Oplossing foutsituatie LV WOZ

Vanaf 23 augustus is een een oplossing beschikbaar voor een foutsituatie waarbij de foutcode STUF059 wordt weergegeven. Deze foutcode is niet juist. Met het beschikbaar komen van deze release, laat de foutsituatie voortaan de foutcode STUF055 zien.  

31 juli 2018: Aansluittoetsomgeving uitgeschakeld   

Op 31 juli is de laatste gemeente aangesloten op de LV WOZ. Dit betekent dat er geen gemeenten meer in het aansluitproces zitten. Om die reden is de aansluittoetsomgeving uitgeschakeld. Voor eventuele testdoeleinden kan een gemeente toegang aanvragen voor de Externe TestOmgeving (ETO). Neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice LV WOZ. De gegevens vindt u op de pagina Klantenservice

5 juli 2018: Mijn Kadaster - WOZ Waardenrapportage

Sinds 5 juli is het voor bronhouders mogelijk om via de optie 'Aanvragen' in Mijn Kadaster overzichten en/of bestanden aan te vragen met daarin de objecten met de meest relevante attributen van de betreffende gemeente. Dit overzicht is ontstaan naar aanleiding van de vele serviceverzoeken die wij ontvingen van bronhouders om de gemeentelijke basisadministratie te vergelijken met de LV-WOZ. Dit overzicht is een tijdelijke extra service van het Kadaster aan bronhouders in afwachting van een functionaliteit waarmee zij zelf indirecte bevragingen kunnen doen. Meer informatie vindt u in de WOZ-Waardenrapportage. 

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de Klantenservice LV WOZ. De gegevens vindt u op de pagina Klantenservice.