Releasenotes LV BGT

Release 3.48.0 - 12 december 2019

Verschil met vorige versie:
 
 • Onterechte afkeuring door foutieve kruinlijn in vervallen object
  Het laten vervallen van een object werd afgekeurd omdat het object een foutieve kruinlijn bevatte. Dergelijke controles bij het laten vervallen van een object is niet juist. Deze controle bij het laten vervallen van een object is aangepast.
   
 • Schijnmutatie bij objecten met kruinlijn ten onrechte goedgekeurd
  Als bij een mutatie het vervallen en het gewijzigde object functioneel gelijk zijn wordt deze afgekeurd als zogenaamde schijnmutatie. Als dit object een identieke kruinlijn bevatte werd deze mutatie ten onrechte goedgekeurd. Deze fout is hersteld. Dergelijke mutaties worden vanaf deze release afgekeurd. 

Release 3.46.0 - 12 maart 2019

Verschil met vorige versie:
 
 • Controle op kruinlijngeometrie
  Tot op heden werd niet gecontroleerd of de kruinlijngeometrie exact op de geometrie van het betrokken object ligt en of de kruinlijn de juiste richting heeft. Na deze release wordt de controle wél uitgevoerd en volgt onderstaande foutmelding als de kruinlijn niet de juiste richting heeft en/of niet exact op de betrokken geometrie ligt:

  BGT-I-01-098 Objectaanlevering met id L0004.2ba8f208da234f60bed554c11e7a2a52 van type BEGROEIDTERREINDEEL is niet valide, NIEUW bevat een fout m.b.t. de kruinlijngeometrie. Kruinlijngeometrie heeft de verkeerde richting en/of ligt niet exact op de betrokken geometrie

Release 3.44.0 - 14 februari 2019

Verschil met de vorige versie:

 • Controle op kruinlijngeometrie

  Tot op heden werd niet gecontroleerd of de kruinlijngeometrie exact op de geometrie van het betrokken object ligt en of de kruinlijn de juiste richting heeft. Na deze release wordt de controle wél uitgevoerd en volgt onderstaande foutmelding als de kruinlijn niet de juiste richting heeft en/of niet exact op de betrokken geometrie ligt:

  BGT-I-01-078   Objectaanlevering met id L0004.2ba8f208da234f60bed554c11e7a2a52 van type BEGROEIDTERREINDEEL is niet valide, NIEUW bevat een fout met betrekking tot de kruinlijngeometrie. Kruinlijngeometrie heeft de verkeerde richting en/of ligt niet exact op de betrokken geometrie.

Release 3.43.0 - 22 januari 2019

Verschil met de vorige versie:

 • Additionele controle geometrietypes naar fatale fout

  Momenteel wordt er gecontroleerd of bij een object, waarvoor meerdere geometrietypen geldig zijn, een juiste combinatie van classificatie (bgt-type) en geometrietype geleverd wordt. Zo worden er OverigBouwwerken met de classificatie overkapping geregistreerd als polyline en niet als het geometrietype multivlak. Als er geen geldige combinatie van geometrietype en classificatie wordt geregistreerd volgde tot nu toe een waarschuwing BGT-W-01-078. Ná deze wijziging kunnen alleen de juiste combinaties van classificatie en geometrietype geregistreerd worden en volgt een foutmelding BGT-I-01-078 als dat niet het geval is, bijvoorbeeld:

  BGT-I-01-078   Objectaanlevering met id G0542.638b652800bb44cb9b63e68f899928ce van type OverigBouwwerk heeft een ongeldige combinatie geometrietype en domeinwaarde. Het geometrietype MultiPolygon is niet toegestaan bij bgt-type niet-bgt.

In onderstaande bijlage staan de specifieke combinaties van classificatie met geometrietype per objecttype genoemd.

Opmerkingen en bekende problemen

 • Om een goede verwerking te garanderen, stelt de LV BGT eisen aan o.a. de maximale bestands- en objectgrootte. Voor de waarden van deze parameters verwijzen wij u naar de Toelichting op de controles.
 • Wordt een object aangeleverd met een z-coördinaat, dan leidt dit tot een geometrie fout; detectie op basis van srsDimension en andere afhandeling is nog niet ingebouwd.
 • Op dit moment wordt een Openbare Ruimte met meerdere labels nog niet ondersteund.
 • Tijdens de controlefase in de Controle Service (CS) 'stroken' we bogen, d.w.z. we benaderen deze door een serie lijnstukken, voordat de geometrie wordt gevalideerd. Aangrenzende bogen met een ongelijke straal kunnen hierdoor in een beperkt aantal gevallen op sub-mm niveau toch overlappen. Het is helaas zo dat de oplossing dan gezocht moet worden in het veranderen van (één van) de bogen door de bronhouder. Bij de registratie worden de bogen ongestrookt opgeslagen zoals deze zijn aangeleverd. In paragraaf 4 van de toelichting van de controleservice is een toelichting opgenomen over deze situatie.
 • Beperking op NAR's (Naam Aanduidings Reeksen) en ORL's (Openbare Ruimte Labels). De extracten in GML Light bevatten maximaal 3 NAR's per pandobject en maximaal 3 ORL's per openbare ruimtelabel object, hard gecodeerd. Dit is een reeds bestaande beperking.