Provincie Overijssel krijgt zicht op energiezuinigheid woningen

De provincie Overijssel heeft als duurzaamheidsdoelstelling dat 45% van de particuliere woningvoorraad in 2020 minimaal over een energielabel B beschikt. In 2030 moet 90% energielabel B hebben. Als startpunt wilde de provincie weten: hoe staan we er eigenlijk voor? We brachten we de stand van energielabels in beeld. Freek Kranen, Provincie Overijssel: “De woningvoorraad moet van ver komen om aan de klimaatdoelen te voldoen.”

Nulmeting geregistreerde energielabels

Portret Freek Kranen, provincie Overijssel

‘De vraag die ik in eerste instantie had betrof een combinatie van inzicht in energielabels, en de kadastrale registratie van woningtypen en eigendomssituatie”, aldus Freek Kranen, projectleider Verduurzaming Koopwoningen bij de Provincie Overijssel.

“Het onderzoek van het Kadaster heeft ons inzicht verschaft in de duurzaamheid van de particuliere woningvoorraad in Overijssel. Deze informatie is de basis geweest voor nadere afspraken tussen de provincie en gemeenten over verduurzaming van de bestaande particuliere woningvoorraad.”

Duurzaamheidsopgave Overijssel in beeld

De provincie heeft als doelstelling dat 45% van de particuliere woningvoorraad in 2020 minimaal over een energielabel B beschikt. In 2030 moet 90% van de voorraad een energielabel B hebben. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 12.000 woningen een geregistreerd energielabel hebben. Dat is 3,9% van de totale particuliere voorraad.

Uitgaande van de geregistreerde energielabels beschikken momenteel 91.483 woningen binnen de provincie een berekend energielabel B of beter. Dat is 29,6% van de huidige woningvoorraad. Dat betekent dat er bij 15,4% van de woningen de komende jaren nog één of meer labelsprongen moet plaatsvinden. Dat zijn 47.495 woningen.

In 2030 zullen, uitgaande van de huidige omvang van de woningvoorraad, nog eens 138.978 verduurzaamd moeten worden. Kranen: “De woningvoorraad moet van ver komen om aan de klimaatdoelen te voldoen.”

Provincie Overijssel kan gemeenten nu beter ondersteunen

Het bouwjaar van de woning blijkt bepalender dan het woningtype: woningen gebouwd in 2000 of later beschikken op een enkele uitzondering na allemaal over een energielabel B of beter. Bij woningen gebouwd tussen 1975 en 1999 zien we dat er voornamelijk energielabels B en C worden geregistreerd. De energieprestaties van woningen voor 1975 lopen erg uiteen.

De benodigde maatregelen om deze woningmarktsegmenten te verduurzamen vergen dan ook een verschillende aanpak. Met de uitkomsten kan de provincie gemeenten faciliteren en bewust maken voor welke opgave ze staan. Gemeenten kunnen vervolgens per wijk bekijken welke acties nodig zijn.

Hoe hard moet Zwolle aan de slag?

Groen is goed. Geel moet één à twee labelsprongen maken. Bij rood gekleurde woningen is de opgave het grootst.

Meer informatie

Heeft u vragen? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op met onze collega’s van Maatwerk & Advies.