Proeftuin

Leren door samen te experimenteren in de Proeftuin

De Proeftuin is een open innovatieplatform. Een omgeving waarin we in co-creatie met andere overheidsorganisaties de behoeften van toekomstige gebruikers (burgers, bedrijven en overheid) met betrekking tot hun leefomgeving inzichtelijk maken. We maken daarbij gebruik van bestaande voorzieningen, maar we kunnen ook nieuwe technologieën inzetten om met processen en gebruikersvraagstukken uit het ruimtelijk domein te experimenteren. Samen met partners gaan wij een grote diversiteit van uitdagingen aan. Elke partner doet mee om er zelf van te leren. Het resultaat kan een business analytisch onderzoeksrapport zijn, maar ook een demo voor een mogelijke app. 

Waarom de Proeftuin?

Op dit moment wordt de Proeftuin vooral ingezet ter voorbereiding op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het Kadaster wil daarbij beter inzicht krijgen in de gewenste informatieproducten die er vanuit de domeinen Ruimte en Bouw nodig zijn voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de mogelijke toepassingen van Linked Data. In samenwerking met andere overheidsorganisaties onderzoeken we hun toekomstige behoeften én die van andere gebruikers. Hierin toetsen wij wat de concrete vraag is van de doelgroep en gaan wij samen aan de slag om het (digitale) aanbod hierop af te stemmen en te visualiseren.

De uitkomsten van de Proeftuin bieden hulp bij de inrichting van de Omgevingswet. Gebruikers krijgen sneller antwoord op vragen als: “Mag ik hier een windmolen bouwen?” of “Mogen deze winkels worden omgebouwd naar woningen?”

De voordelen van de Proeftuin:

• Co-creatie: samen toekomstige ontwikkelingen voorbereiden
• De impact van de Omgevingswet: wat betekent het voor u?
• Breed perspectief: iedereen levert vanuit zijn eigen perspectief een bijdrage
• Ruimtelijke vraagstukken: voor iedereen, van iedereen
• De kracht van data benutten

Voorbeeldcase 'Gebiedsscan'

Samenwerking met de gemeenten Utrecht en Eindhoven – december 2017 t/m april 2018

Stel, de Omgevingswet is er. En u wilt een initiatief tot gebiedsontwikkeling opstarten. In de geest van de nieuwe wet, doet u dat dan vanuit één plek. Een plek waar u alle ruimtelijke data, documenten, vergunningen en normen bij elkaar brengt. Samen met de gemeenten Utrecht en Eindhoven creëerden we zo’n plek: de website Gebiedsscan.kadaster.semaku.com

Op deze website kunt u kaartlagen en data aan-  en uitzetten. U kunt uw gemeentelijke gegevens verrijken met gegevens van andere partijen. In één oogopslag is alle informatie bij elkaar die u nodig hebt om een goede beslissing te maken. 

Voorbeeldcase "Starten bierbrouwerij"

Samenwerking met de gemeenten Emmen en Nijmegen – april t/m september 2017

Gemeenten hebben veel vragen over de toekomstige informatievoorziening in het kader van de Omgevingswet. Welke informatie vind je waar? Wat zijn de grote verschillen ten opzichte van de situatie nu? Het is lastig om zonder concreet voorbeeld antwoord te geven op bovenstaande vragen. In deze proef is een simulatie gemaakt hoe relevante informatie (over onder andere vergunningen) bij elkaar gebracht kan worden en op eenvoudige wijze kan worden gepresenteerd.

De proef heeft een demonstrator opgeleverd met relevante informatie voor de case ‘Starten van een bierbrouwerij’. Daarbij is de gebouwde demonstrator zodanig ontwikkeld dat ook voor andere soorten bedrijvigheid de geschiktheid van een potentiële bedrijfslocatie kan worden onderzocht.

Voorbeeldcase "Soest 2.0"

Combinatie van drie verschillende samenwerkingen - oktober 2017 t/m januari 2018

Soest 2.0 is een integratie van twee verschillende benaderingen en drie verschillende samenwerkingen van het Kadaster. Het betreft in chronologische volgorde de samenwerkingen met:

  1. De gemeente Soest en Beta-Lab.NL
  2. De gemeenten Emmen en Nijmegen voor het experiment 'Starten van een Bierbrouwerij'
  3. De informatiehuizen Geluid, Afval, Bouw en Ruimte. 

Door de gemeente Soest en Beta-Lab.NL is een omgeving ontwikkeld om laagdrempelige en efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Gebruikers kunnen daarmee aan de knoppen zitten om antwoord te krijgen op een initiatief tot aanbouw en/of bijbouw wanneer men wil weten wat mag op het schaalniveau van een kavel. 

Vanuit de vier domeinen Geluid, Afval, Bouw en Ruimte is de daarin aangeboden data verrijkt met informatieproducten hieruit. Vervolgens is ook de demo-omgeving uit de proef 'Starten van een Bierbrouwerij' aan deze demonstrator toegevoegd. Deze speelt zich op een hoger schaalniveau af en geeft antwoord op de vraag: waar mag dit?

Demonstrator (apps) bekijken? 

De links naar de Proeftuin demo-omgevingen staan bij elkaar (onder de kop Proeftuin Omgevingswet Kadaster) op de volgende website

Wilt u meedenken?

De Proeftuin is er voor overheidsorganisaties. Bent u binnen uw organisatie betrokken bij de ontwikkeling van het digitaal stelsel voor de Omgevingswet? Wilt u samen met andere overheden nadenken over een optimale informatievoorziening? Dan nodigen we u uit om samen met ons aan de slag te gaan in de Proeftuin. Uw vragen, opmerkingen of suggesties over de Proeftuin en de Omgevingswet ontvangen we graag via dit formulier