Producten


123 products

Gemiddelde koopsom

De Gemiddelde koopsom geeft zakelijke gebruikers informatie over de gemiddelde verkoopprijs van particuliere woningen in een bepaald gebied.


Indicatie eigen huis

Informatie over het eigendom van woningen gekoppeld aan uw adressenbestand. Zo ziet u per adres snel of de eigenaar een persoon of een bedrijf is.


Geocoderen

In kaart brengen waar uw klanten of uw abonnees woonachtig of gevestigd zijn? Het Kadaster koppelt de x- en y-coördinaten aan de adressen in uw adressenbestand.


Teboekstelling schip

Een boot registreren in de openbare registers van het Kadaster heeft een aantal voordelen. Lees meer over deze registratie en aanvragen teboekstelling schip.


Verrijking van vastgoedbestanden

U kunt uw VHE-bestand laten aanvullen met gegevens uit de BRK en de BAG, zoals kadastrale aanduiding, oppervlakte, perceelgrootte en bouwjaar.


Snippergroen

Wilt u als gemeente inzicht in het gebruik van uw grond? Het Kadaster maakt voor u een volledige inventarisatie van snippergroen.


Woningtransacties

Woningtransacties geeft u een overzicht van transacties op de particuliere woningmarkt. U kunt per gebied van uw keuze vanaf 1993 een overzicht opvragen.