Producten


118 products

Splitsen van percelen

Wilt u een deel van een kadastraal perceel verkopen? Dan kunt u het perceel vooraf door het Kadaster laten splitsen.


Controle op doorhalingen hypotheken

Om te voorkomen dat verkeerde hypotheken en beslagen doorgehaald worden in de kadastrale registratie, kan het Kadaster de gegevens voor u controleren.


Gebiedsfoto

De Gebiedsfoto brengt omgevingsfactoren in kaart die van invloed zijn op ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied. Een gedegen basis voor ruimtelijke projecten.


Strategisch aankoopadvies

De rapportage Strategisch aankoopadvies analyseert de kansen en bedreigingen op de lokale grondmarkt en adviseert overheden over de aankoop van grond.


Snippergroen

Wilt u als gemeente inzicht in het gebruik van uw grond? Het Kadaster maakt voor u een volledige inventarisatie van snippergroen.


Kavelruilmonitor

Op zoek naar gedetailleerde informatie over uw kavelruilproject? Met de Kavelruilmonitor bekijkt u de voortgang van uw project.


Marktpositie informatie notariaat

Overzicht van het aantal hypotheek- en transportakten dat in uw werkgebied is ingeschreven, eventueel aangevuld met het marktaandeel van uw notariskantoor.


Referentiepanden

De waarde van een woning bepalen? Met Referentiepanden weet u wat vergelijkbare huizen in de omgeving bij hun laatste verkoop hebben opgebracht.