Producten


123 products

BAG Compact

Een overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken XML-bestand met adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG voor gebruik in uw eigen database.


BAG WMS

Met de BAG Web Map Service kunt u kaartbeelden met BAG-informatie opvragen, zoals pandcontouren en locaties van adresseerbare objecten.


BAG Digilevering

Automatisch actuele informatie uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen ontvangen? Dat kan met BAG Digilevering voor publieke organisaties.


BAG WFS

Met BAG WFS kunt u administratieve gegevens opvragen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen voor gebruik in uw eigen (GIS)-software.


BAG Bevragen

Met BAG Bevragen kunt u alle gegevens van objecten uit de BAG via uw eigen software raadplegen. Uw systeem in directe verbinding met de LV BAG.


BAG Extract

Een kopie van gegevens uit de LV BAG in XML-formaat voor gebruik in uw eigen database. Keuze voor heel Nederland of uw eigen selectie van gemeenten.


BAG API

Met de BAG API kunt u onder andere: • verschillende datasets aan elkaar koppelen • de BAG bevragen via verschillende zoekingangen (bijvoorbeeld op pand, vbo en dergelijke)


KLIC-melding

Graaft u regelmatig met een graafmachine? Dan doet u een KLIC-melding (graafmelding) via Mijn Kadaster. Eerder mag u niet graven.