Producten


118 products

BAG API

Met de BAG API kunt u onder andere: • verschillende datasets aan elkaar koppelen • de BAG bevragen via verschillende zoekingangen (bijvoorbeeld op pand, vbo en dergelijke)


BAG Extract

Een kopie van gegevens uit de LV BAG in XML-formaat voor gebruik in uw eigen database. Keuze voor heel Nederland of uw eigen selectie van gemeenten.


Eigendomsinformatie schip

Officieel document met kadastrale informatie over een schip, bijvoorbeeld het brandmerk, de motorgegevens en op welke naam het schip geregistreerd is.


Hypotheekinformatie schip

Gewaarmerkt document van het Kadaster waarop u kunt zien welke hypotheken en/of beslagen geregistreerd zijn op een boot of een schip.


Nederland 3D

Nederland 3D is een digitaal topografische bestand met 3D objecten. Het is een actueel en gedetailleerd bestand en kan gebruikt worden voor simulaties, analyses en berekeningen.


Splitsing t.b.v. grenscorrectie

Gebruikt u een grens die nog niet is vastgelegd? Het werkelijke gebruik vastleggen voor toekomstige verkoop kan met een Splitsing t.b.v. grenscorrectie.


Hulpkaart

Een hulpkaart toont de geografische geschiedenis van één of meer kadastrale percelen. Zo ziet u bijvoorbeeld welke nieuwe percelen uit welke oude percelen zijn ontstaan of hoe een oude kadastrale grens liep.