Producten


123 products

TOPraster

Topografische rasterkaarten – geschikt voor desktop-mapping, als illustratiemateriaal voor publicaties of websites of als referentiekaart voor CAD-applicaties.


TOPnamen

Digitaal toponiemenbestand aangevuld met gegevens over soort object en x- en y-coördinaten. Ideaal om te visualiseren over uw topografische data.


TOP10NL

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster.


Advies op maat

Wij hebben inzicht in vele ruimtelijke vraagstukken. Schakel ons in voor advies en ondersteuning en bij alles wat bij gebiedsontwikkeling komt kijken.


Onderzoek in opdracht

Welke beleidsvraag u ook hebt over gebiedsontwikkeling, wij helpen u door onderzoek met een goede onderbouwing voor de keuzes die u moet maken voor dit beleid.


Simulatiespel

Het simulatiespel is een tool die een gemeente helpt de inbreng en samenwerking van eigenaren te verbeteren bij herinrichting


Verkavelen voor groei

Verkavelen voor Groei is een innovatieve gebiedsgerichte manier verkavelen. Voor economisch rendabele landbouw en optimale inpassing van overheidsopgaven.


Verkavelen met de Wilg

Voor het realiseren van concrete doelen bij bodembeheer voor provincies. Wilt u aan de slag met instrument landinrichting uit de Wilg?


Web-ELAN

Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, belastingdeurwaarders en overheden kunnen in te schrijven stukken elektronisch aanleveren via Web-ELAN.


BAG WMTS

Met de BAG Web Map Tiling Service kunt u snel kaartbeelden met actuele BAG-informatie opvragen zoals pandcontouren en woonplaatsen.