Producten


118 products

Indicatie eigen huis

Informatie over het eigendom van woningen gekoppeld aan uw adressenbestand. Zo ziet u per adres snel of de eigenaar een persoon of een bedrijf is.


Eigenaarsinformatie

Bent u op zoek naar welke eigendommen een persoon op naam geregistreerd heeft staan? Bestel dan eigenaarsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een persoon en de geregistreerde objecten die deze persoon op naam heeft staan.


Geocoderen

In kaart brengen waar uw klanten of uw abonnees woonachtig of gevestigd zijn? Het Kadaster koppelt de x- en y-coördinaten aan de adressen in uw adressenbestand.


Krayenhoffkaart

De eerste landsdekkende topografische kaart van Nederland gemaakt tussen 1798 en 1822. Bestel kopieën van de kaartbladen van de herdruk uit 1979.


KLIC-melding

Graaft u regelmatig met een graafmachine? Dan doet u een KLIC-melding (graafmelding) via Mijn Kadaster. Eerder mag u niet graven.


BAG Compact

Een overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken XML-bestand met adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG voor gebruik in uw eigen database.


Gemeentekaart van Nederland

Op de Gemeentekaart van Nederland ziet u de administratieve indeling van Nederland in gemeenten. Het Kadaster actualiseert deze kaart jaarlijks.


Hoogtekaart

Op de Hoogtekaart 1:10.000 ziet u per hectare de hoogte van het Nederlandse landschap. Bij het Kadaster kunt u kopieën van de hoogtekaart bestellen.