Producten 2.0

Met de gewijzigde Wet BAG worden ook de BAG-producten in een nieuw jasje gestoken. Deze veranderingen zijn gebaseerd op de wensen van onze afnemers, de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en het afnemersonderzoek. 

De overstap naar BAG 2.0 producten

De vernieuwde BAG producten worden 1 jaar na publicatie van de specificaties voor gebruik aangeboden. Binnen een jaar nadat de specificaties opgeleverd zijn, komt het nieuwe product beschikbaar voor levering. U hebt na publicatie van de specificaties 2 jaar de tijd om de aangepaste producten in gebruik te nemen. Twee jaar na publicatie van de specificaties zijn de huidige BAG producten niet meer beschikbaar. Wij adviseren u tijdig te starten met de voorbereidingen voor de overstap.

Voor een aantal producten geldt deze aangepaste overgangstermijn van twee jaar. De aangepaste termijn is van toepassing op de volgende producten:

  • BAG Extract inclusief mutatieleveringen
  • BAG Bevragen
  • BAG Compact (dit product wordt vervangen door BAG Extract en BAG Individuele bevragingen)

Bekijk hieronder de planning van het beschikbaar stellen van de specificaties en de planning van het uitfaseren van de oude producten. Ook staat bij elk product de belangrijkste wijzigingen.


BAG Extract 2018

Het product BAG Extract wijzigt vooral op inhoud. De gegevens die geleverd worden met het BAG Extract 2018 zijn conform de Catalogus BAG. Er zijn onder andere nieuwe statussen toegevoegd en elk attribuut kan afzonderlijk in onderzoek gezet worden. Zo kan bijvoorbeeld bij een pand gekozen worden om alleen het bouwjaar in onderzoek te zetten en niet het gehele pand.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Mappenstructuur vereenvoudigd
  • Relatie objecten via XLINK
  • Stuurgegevens worden aangepast
  • Verwijzing naar URL’s

Het BAG Extract mutatieabonnement geldt dat deze uitsluitend nog ontsloten wordt door middel van een API. 

De volledige specificaties en technische beschrijvingen zijn op de pagina BAG Extract 2018 

Bekijk hieronder de planning per onderdeel.

Individuele bevragingen (API) 

Door de komst van deze nieuwe API waarmee de gegevens uit de LV BAG volgens BAG 2.0 beschikbaar zullen zijn, vervalt BAG Bevragen in de huidige vorm. De huidige API REST JSON wordt vervangen door een gewijzigde REST API waarmee ook de gegevens conform BAG 2.0 bevraagd kunnen worden. 

Kenmerken van deze nieuwe API:

  • De krachten van BAG Bevragen en de BAG REST API worden gebundeld tot een herziene BAG Bevragen REST API.
  • De attributen en waarden worden opgenomen zoals beschreven in de Catalogus 2018. 

Bekijk hieronder de planning per onderdeel.

BAG WFS, BAG WMS en WMTS

De webservices van de BAG worden veelvoudig gebruikt en deze producten blijven bestaan. Waar nodig worden ze aangepast aan de hand van de Catalogus.

Bekijk hieronder de planning.

BAG Viewer

Net als de webservices is de BAG Viewer een veel gebruikt product van de LV BAG. Aan de hand van de Catalogus en de binnengekomen wensen steken we de BAG Viewer in een nieuw jasje met nieuwe functionaliteiten. 

Bekijk hieronder de planning per onderdeel.

BAG Linked data en SPARQL endpoint

Bekijk hieronder de planning.

Digilevering

Voor Digilevering verandert er niets in de wijze van leveren aangezien dit proces via Logius verloopt. Inhoudelijk worden de berichten afgestemd op de Catalogus BAG 2018. 

Bekijk hieronder de planning.