Product Waardelijst

Informatie over de aankoopprijs van een huis of huizen met een bepaalde postcode. Handig als u:

 • een inschatting wilt hebben van de waarde van een woning
 • een vraagprijs voor uw huis wilt bepalen
 • de WOZ-waarde van uw huis wilt vergelijken met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt

Beschrijving

Nadat een koopakte is ondertekend bij de notaris, wordt deze ingeschreven bij het Kadaster. Op dat moment wisselt een woning officieel van eigenaar en is de verkoopprijs bekend. Als een woning of appartement is verkocht aan een particulier, kunt u de verkoopprijs opvragen. 

Elke maand rond de 20e wordt de koopsominformatie geactualiseerd en komen de gegevens van de kalendermaand ervoor beschikbaar.

Koopsominformatie van een bepaalde woning

Koopsom per sms

U stuurt een sms naar 8118. U ontvangt de laatste verkoopprijs van een woning of appartement en de datum waarop de woning is aangekocht.

Koopsom via de webwinkel

Als u in de webwinkel kiest voor het product Eigendomsinformatie krijgt u, naast de laatste verkoopprijs van een woning of appartement, ook informatie over de oppervlakte, de eigenaar en eventuele beperkingen. Ga naar de pagina Eigendomsinformatie.

Koopsominformatie van woningen met een bepaalde postcode

Koopsominformatie via de webwinkel

Een overzicht van verkoopprijzen van huizen en appartementen met een bepaalde postcode (bijvoorbeeld 1234AB) die na 1 januari 2012 zijn gekocht door particulieren. U ontvangt:
 • het huisnummer
 • de datum waarop de woning is verkocht
 • de verkoopprijs / koopsom
 • de oppervlakte van het perceel (dit geldt niet voor appartementen)

Verkoopprijs woning of appartement niet altijd bekend

De aankoopprijs is niet bekend:

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een appartement of een recreatiewoning)
 • als het gaat om een voormalige huurwoning
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • als de aankoopprijs kleiner is dan € 5.000,- of groter dan € 5.000.000.

Verkoopprijs nieuw gebouwde woning

Vraagt u de prijs op van een nieuw gebouwde woning? Dan kan het zijn dat slechts de waarde van de bouwkavel in de koopakte is opgenomen. De waarde van de woning is in dat geval niet bij het Kadaster bekend.

Verkoopprijs woning op appartement vóór 1993?

Via Koopsominformatie kunnen wij u geen verkoopprijzen van woningen verkocht vóór 1993 verstrekken. Bent u op zoek naar een koopsom van een woning verkocht vóór 1993? Dan is een Afschrift uit de registers een goed alternatief.

Tarieven

 

Manier van aanvragen prijs
Koopsominformatie overzicht (per postcode)  € 2,60
Koopsom per sms (per ontvangen koopsom) exclusief uw gebruikelijk telefoonkosten € 1,50

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

Koopsominformatie 

Bestel Koopsominformatie in de webwinkel.

Koopsom per sms

U sms't: KOOPSOM <postcode> <huisnummer> naar 8118
Voorbeeld: KOOPSOM 1234AB 12

Als het adres een huisletter en/of toevoeging heeft:
KOOPSOM <postcode> <huisnummer> <letter toevoeging> naar 8118
Voorbeeld: KOOPSOM 1234AB 12 A

Koopsom per sms is een eenmalige sms-dienst en géén abonnement. Ben je jonger dan 16? Vraag dan toestemming aan ouders of voogd.

Voorwaarden

Het Kadaster respecteert de Reclamecode sms-dienstverlening en de Gedragscode sms-dienstverlening.

Levering

Koopsominformatie via de webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u de koopsominformatie kunt downloaden.

Koopsom via sms 

U ontvangt de Koopsominformatie direct per sms.

Mocht er iets niet goed gaan bij het bezorgen van de SMS kunt u de volgende meldingen krijgen:

 • Geen koopsom informatie beschikbaar.

 • Het door u opgevraagde adres is niet gevonden.

 • U kunt geen gebruik maken van onze SMS dienst omdat uw nummer hiervoor is geblokkeerd. Maak de blokkade ongedaan op de website van Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten en en probeer het daarna nog een keer. Naar de website www.payinfo.nl.

Krijgt u een van deze meldingen? Dan worden er door het Kadaster geen kosten in rekening gebracht.


U kunt kadastrale percelen laten samenvoegen. Bent u een zakelijke gebruiker? Dan doet u dit eenvoudig zelf met de applicatie 'Verenig' in Mijn Kadaster.

Beschrijving

U kunt twee of meer kadastrale percelen laten samenvoegen tot één perceel. Na het samenvoegen ontstaat een nieuw perceel met een nieuw perceelnummer.

Percelen samenvoegen met ‘Verenig’

Doet u regelmatig een verzoek voor het verenigen van percelen? Dan is 'Verenig' interessant voor u. Met deze applicatie in Mijn Kadaster kunt u zelf percelen samenvoegen. Wij verwerken dit vervolgens direct in de kadastrale registratie. Meer informatie vindt u bij ‘Verenig’.

Wanneer kunnen percelen samengevoegd worden?

Alleen percelen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen worden samengevoegd. De belangrijkste voorwaarden:

De percelen:

 • zijn aangrenzend; 
 • staan op naam van dezelfde eigenaar;
 • hebben dezelfde (of geen) hypotheek.

Alle eisen waaraan de percelen moeten voldoen, vindt u in het document ’Voorwaarden voor het samenvoegen van percelen’ bij ‘Documenten’.

Wie mag een verzoek tot verenigen indienen?

De eigenaar van de percelen mag een verzoek indienen. Ook een notaris die percelen samenvoegt met de applicatie Verenig mag een verzoek indienen. Andere gebruikers van Verenig moeten gemachtigd zijn door de eigenaar van de percelen, als zij percelen willen samenvoegen waarvan zij geen eigenaar zijn. 

kunnen percelen die binnen de applicatie niet verenigd worden handmatig door het Kadaster worden verenigd?

Ja, percelen uit verschillende secties en/of gemeenten worden kosteloos verenigd, mits ze na vereniging niet te groot worden. Bij andere gevallen worden kosten in rekening gebracht. 

Tarief

Samenvoegen van percelen is kosteloos, mits gedaan met behulp van de applicatie Verenig.

Bestellen

Toegang tot Verenig aanvragen

Hebt u een abonnement op Mijn Kadaster? Dan kunt u toegang aanvragen tot de applicatie Verenig met het aanvraagformulier Verenig.
 

Offerte voor het samenvoegen van percelen

Hebt u geen toegang tot de applicatie Verenig? Dan kunt u een offerte aanvragen voor het samenvoegen van percelen met het aanvraagformulier Samenvoegen van percelen.

Verenig

Wat is Verenig?

Met de applicatie Verenig in Mijn Kadaster kunt u zelf percelen samenvoegen tot één perceel. Wij verwerken dit vervolgens direct in de kadastrale registratie. Binnen 10 minuten na het verzenden van het verzoek ontvangt u per e-mail het nieuwe perceelnummer. Het nieuw gevormde perceel mag niet groter zijn dan 700 x 1.000 meter.

Voor wie is Verenig beschikbaar?

Verenig is beschikbaar voor zakelijke klanten zoals het notariaat, provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere overheidsgrootgrondbezitters. U kunt toegang aanvragen met het aanvraagformulier Verenig.

Hoe werkt de applicatie Verenig?

Hoe de applicatie werkt, kunt u stap voor stap bekijken in de instructiefilm op YouTube.

Een machtiging bijvoegen

In de applicatie Verenig kunt u een machtiging bijvoegen. Hiermee toont u aan dat het verzoek namens en volgens de wens van de eigenaar is uitgevoerd. Zodra u op de knop 'verzenden' klikt, verschijnt een invulscherm. Bij 'machtiging' kunt u de machtiging als bijlage meesturen.

Een voorbeeld van een tekst die u kunt gebruiken voor een machtiging is:
Ondergetekende .......... (eigenaar) verleent bij deze volmacht aan .......... (aanvrager) om uiterlijk .......... (datum) een verzoek tot verenigen middels de applicatie Verenig bij het Kadaster in te dienen voor het samenvoegen van percelen. Dit verzoek betreft de in eigendom aan eigenaar toebehorende percelen kadastraal bekend gemeente........... sectie.......... nummer(s).......... (Deze volmachtverlening geschiedt met de macht van substitutie.)

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het contactformulier Verenig.

Levering

Levertijd via de applicatie ‘Verenig’

Als de percelen samengevoegd kunnen worden, ontvangt u binnen 10 minuten na het verzenden van het verzoek het nieuwe perceelnummer. Als het niet mogelijk is om de percelen samen te voegen, ziet u dit direct op uw scherm.

Levertijd via het bestelformulier

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, wordt uw verzoek binnen 20 werkdagen verwerkt.


Een prachtig getekend historisch document van het Nederlandse 'wegennet' in de tijd van Napoleon:

 • een redelijk betrouwbaar vroeg basisdocument dat u bij historisch onderzoek kunt gebruiken;
 • prachtig om in te lijsten en op te hangen;
 • om te geven als cadeau of relatiegeschenk.

Beschrijving

De Postroutekaart 1810 is een redelijk eenvoudige maar prachtig getekende landkaart waarop de routes van de postkoetsen in de tijd van Napoleon zijn weergegeven. De kaart verscheen in 1810 onder de naam 'Algemeene kaart van Holland met de Postroutes'. Met uitzondering van Limburg is heel Nederland in kaart gebracht.

Voorloper van de wegenkaart

Deze kaart is te zien als een vroege voorloper van de moderne wegenkaart, in een tijd dat er nog nauwelijks verharde wegen waren. Leuk detail: de schaal wordt weergegeven in 'uren gaans'. Ongeveer 13 centimeter op de kaart betekende 10 uur lopen.

Geschiedenis

De kaart is gemaakt in de begintijd van de landelijk georganiseerde militaire cartografie. Het was een van de eerste producten van het toenmalige Topographisch Bureau van het Dépôt-Generaal van Oorlog.

De kaart die u ontvangt is een herdruk uit 1979, gedrukt op kwalitatief hoogwaardig papier. Het formaat is ongeveer 80 x 100 centimeter.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Postroutekaart 1810 € 8,00
Digitale kopie € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60. 

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Postroutekaart binnen 5 werkdagen toe per post. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link zodat u de kaart kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd/cd rom. 


Gedetailleerde historische topografische kaart

 • gemaakt op basis van steengravures
 • fraaie vormgeving op schaal 1:50.000

Beschrijving

Tussen 1850 en 1864 verschenen de 62 kaartbladen van de Topografische Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden (TMK). Deze kaart op schaal 1:50.000 ontving destijds veel lof door zijn fraaie vormgeving, volledigheid en betrouwbaarheid. 

De TMK is gemaakt op basis van steengravures. Als model voor de steengravures dienden de nettekeningen die tussen 1830 en 1850 werden gemaakt. De TMK is uitgevoerd in zwart-wit in de zogenaamde Bonne-projectie.

Door de gedetailleerde weergave is deze historische kaart bij uitstek een bron van informatie voor de bestudering van het 19-eeuwse, voor-industriële Nederlandse landschap. 

Tarieven

Soort levering Prijs per blad
Kaart op papier (ongevouwen) € 17,35
Digitale kopie  € 24,00

 Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60.

Bestellen

Kopieën van de kaartbladen van de Topografische Militaire Kaart kunt u bestellen in de webwinkel Topografische kaarten Kadaster.

De Topografische Militaire Kaart kunt u ook op afspraak inzien aan de balie van het Kadasterkantoor in Zwolle. Wij verzoeken u eerst een afspraak te maken met behulp van dit formulier.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de kopie(en) binnen 5 werkdagen toe per post. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link, zodat u de kaarten kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd/cd-rom.

Het formaat van de afzonderlijke kaartbladen bedraagt (inclusief randinformatie) 85 x 57 centimeter.


Topografische kaart van de Bataafse Republiek gemaakt in opdracht van Baron Krayenhoff:

 • gemaakt tussen 1798 en 1822;
 • interessant document om te gebruiken bij historisch onderzoek.

Beschrijving

De Krayenhoffkaart bestaat uit 9 kaartbladen op schaal 1:115.200. De eerste complete uitgave van deze kaartserie werd in 1979 herdrukt. Van de kaartbladen van de heruitgave kunt u kopieën bestellen.

Ontstaan van de Krayenhoffkaart

De Krayenhoffkaart is een overzichtskaart van de Bataafse republiek. Voordat de republiek in 1795 werd uitgeroepen, gebruikte men kaarten van de gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag). Deze kaarten sloten niet goed op elkaar aan. Toen het gebied in 1798 een nieuwe administratieve indeling kreeg, ontstond de behoefte aan een kaart van de hele republiek.

Baron C.R.T. Krayenhoff (1758-1840) kreeg de opdracht deze nieuwe kaart te maken. Hij baseerde de kaart op een driehoeksmeting over het hele land. Tussen 1798 en 1822 voerde men de opname en de gravure uit. Het eerste kaartblad werd omstreeks 1809 gedrukt. De laatste gewijzigde druk werd gemaakt in ongeveer 1870.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Krayenhoffkaart op papier, per blad (de gehele kaart bestaat uit 9 kaartbladen) € 17,35
Digitale kopie Krayenhoffkaart € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60.

Wilt u onze verzameling raadplegen op het Kadasterkantoor te Zwolle? Dan is het eerste uur gratis. Daarna betaalt u € 48,00 per uur. Maak hiervoor eerst een afspraak via 088-183 22 00 of via het formulier.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de kopie(ën) binnen 5 werkdagen toe per post.

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link zodat u de kaarten kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd/cd rom. Het formaat is 89 x 96 centimeter.


De Gemeentekaart van Nederland is ideaal om te gebruiken als overzichtskaart voor:

 • schetsmatige gemeentelijke herindelingen
 • educatieve doeleinden

Beschrijving

Op de Gemeentekaart van Nederland op schaal 1:400.000 ziet u de administratieve indeling van Nederland in gemeenten. De grenzen op de kaart zijn afkomstig uit TOP10NL, onderdeel van de Basisregistratie Topografie. De Gemeentekaart van Nederland wordt jaarlijks geactualiseerd.

Op de Gemeentekaart van Nederland ziet u:

 • rijksgrenzen;
 • provinciegrenzen;
 • gemeentegrenzen;
 • provinciehoofdsteden;
 • plaatsen met een gemeentehuis.

Bovendien is de kaart voorzien van een register met:

 • de gemeentenummers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • de namen van de gemeenten
 • de oppervlakte van de gemeenten in vierkante kilometers

Naast een actuele gemeentekaart hebben we ook een historische gemeentekaart. 

De Gemeentekaart wordt geplot in kleur. Het formaat is 72 bij 85,5 centimeter.

Historische gemeentekaart

Bent u op zoek naar een historische gemeentekaart? Dan kunt u deze bestellen via het formulier.

Tarieven actuele gemeentekaart

Omschrijving Prijs
Gemeentekaart 1:400.000, papier € 9,55 
Digitale kopie € 24,00 

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60. 

Tarieven historische gemeentekaart

Omschrijving Prijs
Kleurkopie, papier € 17,95 
Digitale kopie € 24,00 

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60. 

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Gemeentekaart binnen 5 werkdagen toe per post. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link zodat u de kaart kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd/cd rom.


De gedetailleerde Wegenkaart van Nederland geeft u een goed overzicht van het nationale wegennet:

 • ideaal voor onderweg, ook beroepsmatig
 • ook geschikt als wandkaart
 • ongevouwen en gelamineerde uitgave

Beschrijving

De wegenkaart geeft een gedetailleerd beeld van het Nederlandse wegennet. De kaart op schaal 1:250.000 is aangevuld met topografische gegevens en extra informatie voor het wegverkeer. De wegenkaart is zeer geschikt om te gebruiken als overzichtskaart naast navigatieapparatuur. 

Op de wegenkaart ziet u onder andere:

 • autosnelwegen, hoofdwegen, regionale wegen, overige verharde en onverharde wegen, wegen in aanleg en spoor- en waterwegen
 • afritnummers en namen van knooppunten van snelwegen
 • afstanden tussen de knooppunten van hoofd- en snelwegen
 • locaties van tankstations, parkeerplaatsen, wegrestaurants, carpoolplaatsen en motels
 • een uitgebreid plaatsnamenregister en een tabel met reisafstanden

Naast een actuele wegenkaart heeft het Kadaster ook een historische wegenkaart.

Hoe wordt de Wegenkaart geleverd?

U kunt de Wegenkaart bestellen als 1 grote kaart of als 2-delige kaart met 2 bladen. Wegenkaarten worden niet gevouwen.

De 2-delige Wegenkaart is onderverdeeld in Noord- en Zuid-Nederland. De twee bladen sluiten met een ruime overlap op elkaar aan. U kunt kiezen uit de standaardversie en uit een gelamineerde versie. Het formaat is per deel 112 x 72 cm. 

De grote Wegenkaart kan bijvoorbeeld gebruikt worden als wandkaart. U kunt kiezen uit de standaardversie en een versie op luxe fotopapier. Het formaat is 130 x 112 cm. 

Historische wegenkaart

Zoekt u een historische wegenkaart? U kunt deze bestellen via het volgende formulier.

Tarieven actuele wegenkaart

Omschrijving Prijs
2-delige Wegenkaart, per deel  € 5,60
2-delige Wegenkaart gelamineerd, per deel € 9,80
Wegenkaart van heel Nederland € 10,45
Wegenkaart van heel Nederland, luxe fotopapier € 14,65

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60. 

Tarieven historische wegenkaart

Omschrijving Prijs
Kleurkopie, papier € 17,60
Digitale kopie € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,50. 

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de wegenkaart binnen 5 werkdagen toe per post.


Actuele topografische kaarten van Nederland op schaal 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 en 1:100.000.

 • te gebruiken als wandelkaart, fietskaart of routekaart
 • geschikt voor technisch gebruik
 • ook gelamineerd verkrijgbaar

Beschrijving

Met topografische kaarten van het Kadaster krijgt u een volledig beeld van het terrein en het landschap, zoals huizen, straten, water, bos en plaatsnamen. Straatnamen staan niet op een topografische kaart, met uitzondering van grote rijkswegen.

Topografische kaarten zijn verkrijgbaar op 4 schalen:

Schaal 1:10.000

 • onvertekend beeld van de topografie
 • geschikt voor technische doeleinden zoals het maken van bestemmings- en landinrichtingsplannen (niet geschikt voor toeristisch gebruik)
 • kaartbeeld 100 x 62,5 cm (geeft een terrein weer van 10 x 6,25 km)
 • leverbaar volgens de standaard bladwijzer of een vrij te kiezen uitsnede. Uw keuze geeft u aan tijdens het bestelproces.
 • geplot in kleur (met of zonder tekst) of grijs (zonder tekst)

Schaal 1:25.000

 • zeer gedetailleerd beeld van de topografie
 • geschikt als fietskaart of wandelkaart
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 10 x 12,5 km)
 • afmeting kaartbladen (incl. legenda) 57 x 60 cm
 • geplot in kleur

Schaal 1:50.000

 • enigszins vereenvoudigd beeld van de topografie
 • geschikt als routekaart
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 20 x 25 km)
 • afmeting kaart (incl. legenda) 57 x 60 cm
 • geplot in kleur

Schaal 1:100.000

 • vereenvoudigd beeld van de topografie
 • geschikt als routekaart en overzichtskaart
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 40 x 50 km)
 • afmeting kaart (incl. legenda) 57 x 60 cm
 • geplot in kleur

De kaarten op schaal 1:25.000, 1:50.000 en 1:100.000 zijn ook in gelamineerde uitgave en pdf verkrijgbaar.

Zoekt u een topografische kaart uit het recente verleden? Kijk dan op de productpagina Historische topografische kaart.  

Wegenkaart en Gemeentekaart

Zoekt u een wegenkaart van Nederland? Kijk dan op de pagina Wegenkaart van Nederland. Voor de gemeentekaart van Nederland kijkt u op de pagina Gemeentekaart van Nederland

Tarieven

Soort druk Prijs
kleurendruk, gevouwen of ongevouwen € 5,60
kleurendruk, gelamineerd € 9,80
kleurenweergave, pdf € 24,00
kleur- of grijsdruk, ongevouwen (uitsluitend schaal 1:10.000) € 10,45

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60 per bestelling.

Bestellen

Bestel de Topografische kaart in de webwinkel Topografische kaarten.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Topografische kaart binnen 5 werkdagen toe.

Meer informatie

Wilt u van meerdere deelkaarten een grote kaart laten maken of hebt u andere wensen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcenter.


Wie is op welk moment eigenaar van welk huis? Met BRK Levering beschikt u altijd over actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Met BRK Levering krijgt u: 

 • keuze voor één of meerdere gemeenten, personen of gebieden
 • keuze voor eenmalige levering of abonnement
 • gegevens gekoppeld aan andere (basis)registraties 

Beschrijving

BRK Levering is een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden uit de Basisregistratie Kadaster (voor gebruik in uw eigen vastgoedinformatiesysteem). U bepaalt zelf welke gegevens u opneemt in uw vastgoedinformatiesysteem en wanneer. Het bestand bevat informatie over:

 • de gerechtigde(n) van een perceel, zoals eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder
 • de rechten van de gerechtigde(n), met uitzondering van hypotheken
 • de rechtstoestand van het perceel

Deze administratieve gegevens worden geleverd in combinatie met een deel van de kaartgegevens uit de BRK (Basisregistratie Kadaster).

BRK Levering koppelt informatie van kadastrale objecten aan natuurlijke (BRP, de vroegere GBA) en niet natuurlijke personen (NHR) en verblijfsobjecten (BAG). Deze gegevens worden meegeleverd. Op deze manier wordt duidelijk wie, op welk moment, eigenaar is van welk vastgoed. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de rechtszekerheid van transacties op de woningmarkt en het innen van belastingen.

Tarieven

Abonnement Prijs
Abonnement per 1.000 objecten per kalenderjaar - het abonnementsgeld gaat het eerstvolgende kalenderjaar na de 1e levering in € 212,00
Extra levering binnen een abonnement, per verstrekking € 192,00
Tweede abonnement per kalenderjaar - het abonnementsgeld gaat het eerstvolgende kalenderjaar na de 1e levering in € 192,00
Eerste stand levering bij tweede mutatie-abonnement, per bestand € 192,00
Gebiedsuitbreiding bij bestaand abonnement Prijs
Per object € 1,18
Eerste of éénmalige levering Prijs
tot 100.000 objecten, per object € 1,18
tot 1.000.000 objecten, per object € 1,00
bij meer dan 1.000.000 objecten, per object € 0,75

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Dit product valt onder de budgetfinanciering BRK.

Aanvragen producten

Offerte aanvragen

Wilt u BRK Levering afnemen? Vraag dan een offerte aan.

U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement voor:

 • één of meer gemeenten
 • één of meer gebieden
 • één of meer personen

Meer informatie over de soorten levering van BRK Levering.

Overige aanvragen

Bent u al afnemer van BRK Levering? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande producten:

Documenten

Technische documentatie BRK Levering

Hieronder een opsomming van de  technische documentatie en schema's van BRK Levering. Deze vindt u onder het kopje 'BRK Levering' op de pagina Schema's:

 • BRK Levering productbeschrijving
 • BRK Levering productmodel
 • BRK Levering informatiemodel
 • BRK Levering levermodel

Overige documentatie BRK Levering

Afgifteservice (GDS2)

Voor de ontsluiting van de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice (GDS2) vindt u de documentatie op de pagina Schema's onder het kopje 'GDS2'.

IMKAD-waardelijsten

BRK Levering maakt gebruik van IMKAD-waardelijsten. Deze zijn voor u beschikbaar op de pagina Schema's onder het kopje 'IMKAD-Waardelijsten'. Meer informatie over IMKAD kunt u vinden op de pagina IMKAD.

Bijwerken Landelijke Voorziening Wkpb (LV Wkpb)

In het document 'Handreiking bijwerken LV Wkpb met BRK Levering', vindt u uitleg over het bijwerken van de Landelijke Voorziening Wkpb met BRK Levering.

Levering

Afgifteservice

Het Kadaster levert de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice in Kadaster-on-line. Om gebruik te kunnen maken van de afgifteservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Bestanden ophalen

Hebt u gekozen voor een abonnement? Dan sturen wij u per e-mail een link waarmee u het totale bestand op kunt halen. Vanaf dat moment staan de mutatieberichten dagelijks voor u klaar.

PKI-overheidscertificaat

U moet een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN (Overheids Identificatie Nummer voor overheden) of HRN (Handels Register Nummer voor niet-overheden) hebben. Dit nummer vindt u in het 'Subject.serialNumber'-veld in het certificaat.

Dit certificaat moet voldoen aan de Digikoppeling-standaarden. Informatie over het PKI-overheidscertificaat voor het OIN of HRN vindt u op de website van Logius. Hier kunt u ook het PKI-overheidscertificaat aanvragen als u daarover nog niet beschikt.

Het geldige OIN of HRN van het PKI-overheidscertificaat is nodig voor de identificatie van de afnemer naar de downloadservice van BRK Levering. Het certificaat heeft u als afnemer nodig om vanuit een applicatie de downloadservice BRK Levering via een beveiligde verbinding te benaderen. Voor de autorisatie bij het Kadaster hebben wij alleen het geldige OIN of HRN nodig.

Aanleveren geldig OIN of HRN van PKI-overheidscertificaat

Vul uw geldige OIN of HRN in, in de offerteaanvraag voor BRK Levering. Wij moeten uw OIN of HRN samen met uw gegevens registreren, voordat u BRK Levering kunt afnemen.

Heeft u al een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN of HRN en is deze bekend bij het Kadaster? Dan kunt u dit certificaat ook gebruiken voor het afnemen van BRK Levering.

Softwareleveranciers

Proefabonnement

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van BRK Levering? Als softwareleverancier kunt u een gratis proefabonnement aanvragen.

Verslagen bijeenkomsten softwareleveranciers

Regelmatig vinden er bijeenkomsten met softwareleveranciers plaats. Verslagen van deze bijeenkomsten vindt u hieronder.  

Overzicht softwareleveranciers

Neem voor het aanpassen van uw software contact op met uw softwareleverancier. Raadpleeg het document 'BRK Levering - Lijst van softwareleveranciers en bedrijven' voor een overzicht van softwareleveranciers en bedrijven waar het Kadaster contact mee heeft in relatie tot BRK Levering.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord heeft kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.


Met Digilevering kunnen publieke organisaties wijzigingen in de LV BAG direct ontvangen.

 • U hebt altijd actuele informatie.
 • Eén aansluiting en koppelvlak om berichten te ontvangen van alle basisregistraties.

Beschrijving

Overheidsinstellingen moeten op de hoogte zijn van gebeurtenissen die voor hun taken relevant zijn. Denk aan de aangifte van geboorte, het starten van een onderneming of het vaststellen van een inkomen. Basisregistraties leveren gegevens over deze gebeurtenissen. Digilevering zorgt ervoor dat dit op een uniforme, betrouwbare en efficiënte manier gebeurt.

Wat krijgt u als u de BAG afneemt via Digilevering?

Met Digilevering ontvangt u binnen ongeveer 1 uur alle mutaties die door bronhouders aangeboden worden aan de Landelijke Voorziening BAG.

 • Wilt u Digilevering gebruiken om de BAG gegevens lokaal bij te houden? Vul dan eerst uw database met een BAG Extract. Hiermee kunt u vervolgens over die gegevens de mutaties verwerken.
 • U kunt er ook voor kiezen om alleen de berichten te ontvangen zonder een lokale kopie bij te houden. U gebruikt de mutaties dan als signalering voor uw processen.

Achtergrondinformatie

Digilevering is in beheer bij Logius. Logius verzorgt de technische aansluiting op het systeem voor afnemers. U kunt gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen ontvangen via Digilevering. Andere Basisregistraties volgen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van Logius.

Aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties krijgen met Digilevering berichten over wijzigingen die zich voordoen in de basisregistraties. Digilevering is een centrale, landelijke voorziening voor de levering van actuele en accurate gegevens uit basisregistraties.

Stelsel basisregistraties

De overheid verbetert de dienstverlening aan burgers en bedrijven door bekende gegevens binnen de overheid te delen. Om de gegevens te kunnen delen wordt een Stelsel van Basisregistraties opgezet. Dit Stelsel bestaat uit 13 basisregistraties. Een basisregistratie is een informatiesysteem dat alle overheden verplicht gebruiken. De 13 basisregistraties wisselen onderling gegevens uit. Gegevensuitwisseling vindt plaats op basis van Digikoppeling. Digilevering is een stelselvoorziening voor overheden om gegevens te delen en te ontvangen voor (verplicht) gebruik.

Voordelen van Digilevering

 • Digilevering draagt bij aan het realiseren van een efficiënte en compacte overheid.
 • Eén aansluiting om berichten te ontvangen van alle basisregistraties.
 • U hebt altijd actuele informatie.
 • U hebt minder administratieve lasten. U hoeft zelf geen zaken meer uit te zoeken, doordat de informatie die u geleverd krijgt zo gedetailleerd is.
 • Afnemende partijen hoeven geen kosten te maken voor het verkrijgen van gegevens op andere wijze.

Wie mogen Digilevering gebruiken?

Publiekrechtelijke organisaties of privaatrechtelijke organisaties die op basis van een wettelijke grondslag belast zijn met de uitvoering van een publieke taak mogen Digilevering gebruiken. Private afnemers kunnen geen gebruik maken van BAG Digilevering, omdat Logius deze service alleen aan overheden biedt.

Tarieven

Overheden kunnen BAG Digilevering kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op de website van Overheid.nl.

Bestellen

Om aan te sluiten op Digilevering moet u de volgende stappen doorlopen:

 1. Volg de stappen beschreven bij fase 1, 2 en 3 in het stappenplan op de website van van Logius.
 2. Vul het aanmeldformulier in. Wij nemen contact met u op om uw abonnement te bespreken.
 3. Neem contact op met het Kadaster om het feitelijke abonnement samen te stellen.

Levering

De BAG gegevens worden geleverd door Digilevering, voor aansluiten en meer informatie over het uitwisselingsformaat verwijzen wij u naar de website van Logius.

De levering van een wijziging in de LV BAG vindt plaats ongeveer een uur nadat de bronhouder (gemeente) de wijziging aangeboden heeft.

De berichten zijn in XML-formaat. Meer informatie over de levering vindt u in de documentatie en op de website van Logius.

De berichten ontvangt u als u een abonnement hebt bij Digilevering op de BAG. Kijk bij Bestellen hoe u dit abonnement kunt aanvragen. 


U moet een complexaanduiding laten vaststellen:

 • voordat een notariële splitsingsakte kan worden ingeschreven in de openbare registers;
 • om de appartementen als unieke objecten te kunnen registreren.

Beschrijving

Een complexaanduiding geeft de relatie weer tussen het perceel en het aantal appartementsrechten. Niet alleen een perceel of gebouw kan in appartementsrechten worden gesplitst: ook een erfpachtrecht, opstalrecht of een eerder ontstaan appartementsrecht. Een complexaanduiding bestaat uit een perceelnummer gevolgd door de hoofdletter A.

De checklist en procedure voor het maken of wijzigen van een splitsingstekening voor een appartementencomplex is in beeld gebracht in een video op Youtube (2:04 minuten).

Akte van splitsing in appartementen

Als u een akte van splitsing in appartementen wilt inschrijven in de openbare registers van het Kadaster, moet u eerst een complexaanduiding laten vaststellen. Alleen dan kunnen wij een appartement na splitsing als uniek objecten registreren.

Splitsingstekening

Alleen een notaris is bevoegd om namens de eigenaar van het oorspronkelijke gebouw een aanvraag in te dienen. Bij de aanvraag moet de splitsingstekening worden bijgevoegd. Nadat het Kadaster de aanvraag en de bijbehorende tekening heeft goedgekeurd, stelt de bewaarder de complexaanduiding vast. De appartementsrechten ontstaan nadat de splitsingsakte is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Wat is een appartementsrecht?

Een appartementsrecht is het exclusieve recht of de bevoegdheid tot privégebruik van een bepaald deel van een appartementencomplex. Dit privégedeelte krijgt van het Kadaster een indexnummer (uniek volgnummer). Een appartementsrecht wordt bijvoorbeeld omschreven als: "het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 1000A-1". Ook in de hypotheekakte wordt deze aanduiding gebruikt.

Proces en vereisten

Meer informatie over hoe het splitsen van een kadastraal object in appartementen in zijn werk gaat, vindt u bij 'Documenten'. Ook vindt u hier de checklist met eisen waaraan de appartementstekening moet voldoen.

Tarieven

Manier van aanvragen prijs
Vaststellen complexaanduiding met vooraf in depot gegeven splitsingstekening € 238,-
Vaststellen complexaanduiding inclusief in depot nemen van papieren splitsingstekening € 358,-

Annuleren opdracht of intrekken aanvraag vaststellen complexaanduiding

€ 48,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vul het formulier Verzoek vaststelling complexaanduiding en indepotname in. Dien het formulier samen met de splitsingstekening in via Web-ELAN met het 'Verzoek tot indepotname'.  

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de complexaanduiding binnen 3 werkdagen per post of per e-mail toe.  

Opdracht annuleren?

Hebt u een opdracht voor een voorgenomen splitsing in appartementsrechten gegeven, maar wilt u deze toch annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U bent dan een bedrag verschuldigd van tweemaal het kwartiertarief. Het afzeggen van een order regelt u met het formulier Afzegging orders.

Intrekken

Is er een complexaanduiding vastgesteld? Dan kan de notaris een eerder gedaan verzoek om een splitsing of ondersplitsing ook weer intrekken. Hiervoor is een bedrag verschuldigd van tweemaal het kwartiertarief.

Vul hiervoor het formulier 'Verzoek tot intrekking voorgenomen complexaanduiding appartementsrechten' in.


Met de Quick scan stedelijk gebied ontvangt u informatie over:

 • te realiseren stedelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied
 • inzicht in de situatie van het gebied
 • inzicht in locaties waar kansen liggen
 • het onderbouwen van keuzes over oplossingsrichtingen

Beschrijving

De Quick scan stedelijk gebied is een hulpmiddel bij het formuleren van een gebiedsvisie en het realiseren van binnenstedelijke projecten. Diverse themakaarten laten de actuele stand van zaken in een gemeente zien. Een aanvullende analyse geeft informatie over: 

 • overzicht van grondposites
 • gebruiksdoelen (onder andere winkelfunctie en woonfunctie)
 • bouwjaar panden
 • transacties
 • grondeigenaren (natuurlijke en niet-natuurlijke personen)
 • bebouwd en onbebouwd gebied
 • leeftijd van eigenaren
 • rechtsoort van grondposities

Als het resultaat van de Quick scan hiertoe aanleiding geeft, is een uitgebreidere en diepgaande analyse mogelijk.

Bestellen

De Quick scan is maatwerk en is afhankelijk van uw situatie en uw wensen. U kunt voor dit product een offerte aanvragen met het aanvraagformulier

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Na ontvangst van uw getekende opdracht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.  


U ontvangt een digitaal toponiemenbestand met de volgende gegevens:

 • het soort object dat met het toponiem wordt aangeduid
 • de x- en y-coördinaten van het object
 • op welk bladnummer de naam voorkomt

Beschrijving

TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen (toponiemen). Het bestand vermeldt alle toponiemen die op een kaartserie voorkomen, aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort. Ideaal om te visualiseren als laag over kaarten zonder geografische namen.

TOPnamen actualiteit

TOPnamen wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de meest recente levering van TOPnamen vindt u onder Documenten.

Gegevens in TOPnamen

TOPnamen is beschikbaar voor alle versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster.
In het bestand vindt u per toponiem de volgende gegevens:

 • het soort object dat het aanduidt, zoals een plaats, kanaal of rivier
 • de bladnaam en kaartnaam (geeft aan op welk bladnummer de naam voorkomt)
 • de precieze locatie van het object (x- en y-coördinaat in RD en ETRS89 coördinaten)
 • de lijn-geometrie van de naam (lijn door of langs de naam)
 • geleverd in het bestandsformaat Esri file geodatabase
   

Tarieven en Bestellen

Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOPnamen in Esri file-geodatabase formaat beschikbaar als open data. Voor de levering en het gebruik van TOPnamen worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.


 

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPnamen geldt de CC-BY licentie.

 


Uitstekende basis voor het toevoegen of bewerken van gegevens:

 • voor het bekijken en bewerken van geo-informatie;
 • als ondergrond voor het visualiseren van uw gegevens;
 • als geometrische referentie in GIS-applicaties.

Beschrijving

TOPNL bestaat uit de producten TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL. De producten zijn digitale objectgerichte topografische bestanden, automatisch generaliseerd uit TOP10NL. TOPNL-producten behoren samen met TOP10NL tot de Basisregistratie Topografie (BRT). De producten zijn uniform, consistent en landsdekkend en kunnen als ondergrond voor heel Nederland gebruikt worden.

TOPNL actualiteit

Informatie over de meest recente levering van TOPNL vindt u onder Documenten. Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn de verschillende TOPNL producten in GML-formaat beschikbaar als open data.

TOP50NL

TOP50NL wordt automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL. U kunt TOP50NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:25.000 en 1:75.000. De productie van TOP50NL sluit volledig aan op de bijhoudingscyclus van TOP10NL. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP100NL

TOP100NL wordt automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL. U kunt TOP100NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:75.000 en 150.000. De productie van TOP100NL sluit volledig aan op de bijhoudingscyclus van TOP10NL. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP250NL

TOP250NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP250NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:150.000 en 1:350.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP500NL

TOP500NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP500NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:350.000 en 1:750.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP1000NL

TOP1000NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP1000NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:750.000 en 1:1.500.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

Bestandsformaten

Geography Markup Language (GML) Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn de verschillende TOPNL producten in GML-formaat beschikbaar als open data. Bedrijven als Safesoftware en Snowflake hebben software ontwikkeld voor een eenvoudiger gebruik van de GML-bestanden.
Overige formaten Wenst u een TOPNL product in een ander formaat? Vraag dan een offerte aan bij onze Klantenservice. Voor een snellere afhandeling graag "TOPNL" in het onderwerpveld op het contactformulier vermelden a.u.b.

TOPNL producten zijn via www.pdok.nl ook beschikbaar als webservice, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) en Tile Map Service (TMS).

Meepraten over de Basisregistratie Topografie kan op onze LinkedIn pagina

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Tarieven

TOPNL producten in GML-formaat (via PDOK) € 0,00
TOPNL producten in overige formaten offerte

* Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPNL geldt de CC-BY licentie.

Bestellen

Downloaden via PDOK

TOPNL producten in GML-formaat kunt u direct downloaden via de website PDOK. Via PDOK kunt u ook de Web Mapping Services gebruiken. 

Formaat anders dan GML

TOPNL producten in een formaat anders dan GML vraagt u aan met het contactformulier

Levering

TOPNL producten in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOPNL in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.


TOPrasterkaarten zijn uitstekend te gebruiken als:

 • ondergrond voor desktop-mapping;
 • illustratiemateriaal voor publicaties of websites;
 • referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS.

Beschrijving

TOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. TOPrasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen. TOPraster gecombineerd met de meegeleverde TFW-bestanden kunt u ook gebruiken in navigatiesystemen.

TOPraster actualiteit

TOPraster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de meest recente levering van TOPraster vindt u onder Documenten.

TOP25raster

TOP25raster is een digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:25.000.

TOP50raster

TOP50raster is een enigszins gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:50.000.

TOP100raster

TOP100raster is een gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:100.000.

TOP250raster

TOP250raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:250.000. TOP250raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen en als index voor TOP25raster en TOP50raster.

TOP500raster

TOP500raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:500.000. TOP500raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen.

TOP1000raster

TOP1000raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:1.000.000. TOP1000raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen.

TOPraster gebruiken als TIFF-TFW

U ontvangt TOPraster als een digitaal bestand in het bestandsformaat GEO-TIFF. Ook worden er TFW-bestanden meegeleverd. Gecombineerd kunt deze bestanden gebruiken op uw PDA of smartphone met GPS-ontvanger, maar ook op uw computer met softwareprogramma’s die TIFF-files ondersteunen. Zo kunt u thuis routes voorbereiden en afdrukken.

Met behulp van OZI-explorer of andere softwarepakketten die geografische gegevens kunnen verwerken, is het mogelijk de losse kaartbladen aan elkaar te plakken. Zo kunt u een route die over meerdere kaartbladen loopt in zijn geheel afdrukken of in uw navigatiesysteem zetten.

Tarieven en bestellen

Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOPraster in GEO-TIFF-formaat beschikbaar als open data. Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Om TOPraster in een ander formaat te ontvangen kunt een offerte aanvragen via het contactformulier. Voor een snellere afhandeling kunt u 'TOP25raster', 'TOP50raster' of 'TOP250raster' invullen in het onderwerpveld. 

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPraster geldt de CC-BY licentie.

Bekijk de licentie


TOP10NL is uitermate geschikt:

 • voor het bekijken en bewerken van geo-informatie
 • als ondergrond voor het visualiseren van uw gegevens
 • als geometrische referentie in GIS-applicaties

Beschrijving

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt TOP10NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. Het bestand is uniform en consistent. TOP10NL is bovendien landsdekkend, dit betekent dat u het als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

TOP10NL actualiteit en kwaliteit

Informatie over de meest recente levering van TOP10NL vindt u onder Documenten. Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL ook in GML-formaat beschikbaar als open data.

De kwaliteit van TOP10NL wordt getoond in het BRT kwaliteitsdashboard.

Objectklassen

TOP10NL is opgebouwd uit verschillende topografische elementen. In het bestand kunt u de volgende objectklassen raadplegen:

 • wegdeel
 • spoorbaandeel
 • waterdeel
 • gebouw
 • terrein
 • inrichtingselement
 • reliëf 
 • hoogte
 • registratief gebied
 • geografisch gebied 
 • plaats
 • functioneel gebied
 • plantopografie

Meer informatie over de opbouw en het gebruik van TOP10NL vindt u in de catalogus BRT bij 'Documenten'.

Ontstaan en actualiteit

TOP10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, panoramafoto's, veldopnamen en informatie uit externe bronnen. Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen. Informatie over de geplande updates en de actualiteit van TOP10NL vindt u bij 'Documenten'.

Bestandsformaten

 • Geography Markup Language (GML)
  Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL in GML-formaat beschikbaar als open data. Bedrijven als Safesoftware en Snowflake hebben software ontwikkeld voor een eenvoudiger gebruik van de GML-bestanden.
 • TOP10NL als Linked Data is te vinden op de site brt.basisregistraties.overheid.nl.
 • File Geodatabase (FGDB)
  TOP10NL in FGDB-formaat wordt geleverd door de firma Esri.
 • Overige formaten
  Indien gewenst kunnen wij TOP10NL ook in andere formaten aanleveren. 

TOP10NL is via de website van PDOK ook beschikbaar als webservice, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) en Tile Map Service (TMS).

Meepraten over de Basisregistratie Topografie kan op onze LinkedIn pagina

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Tarieven en bestellen

Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL in GML-formaat beschikbaar als open data. 

Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Om TOP10NL in een ander formaat te ontvangen kunt een offerte aanvragen via het contactformulier. Voor een snellere afhandeling kunt u 'TOP10NL' invullen in het onderwerpveld. 

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOP10NL geldt de CC-BY licentie.

Klantervaring

De website van Wandelnet krijgt zo’n 100.000 bezoekers per maand. De routes worden gemaakt met behulp van kaartgegevens van het Kadaster. Lees meer over de klantervaring van Wandelnet over het gebruik van Kadasterkaarten

Levering

TOP10NL in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOP10NL in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.


Teboekstelling betekent het registreren van een boot of schip in de openbare registers van het Kadaster. Hiermee wordt uw eigendom vastgelegd.

Uw boot of schip krijgt een brandmerk. Dit bevat een uniek nummer waarmee het te identificeren is. Ook ontvangt u een bewijs van inschrijving.

 

Meer informatie nodig over het registreren uw boot of schip? Of wilt u hierover gegevens opvragen? Dit is te vinden op de pagina Schepen.

Registratie

Registratie boot of schip in aanbouw in Nederland

Ook als een boot of schip in aanbouw is bij een werf in Nederland, kunt u het schip of de boot laten registreren. Houd wel rekening met het volgende: 

 • Registratie maakt u niet automatisch eigenaar van een schip in aanbouw. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf.
 • Het brandmerk wordt voorlopig of definitief aangebracht. Als uw schip is afgebouwd, geeft u dit door met een Wijziging teboekstelling schip. Vervolgens wordt het eerder voorlopig aangebrachte brandmerk definitief aangebracht. 
 • Wilt u een hypotheek aanvragen voor de aanschaf van een schip in aanbouw? Dan heeft de notaris een Verklaring van niet-voltooiing schip nodig. U kunt bij de aanvraag van de teboekstelling aangeven dat u deze verklaring wilt ontvangen.

Extra zekerheid met microdots

Wilt u uw boot of schip beter beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u het teboekstellen combineren met het aanbrengen van microdots.

Tarieven

Omschrijving  Prijs
Teboekstelling schip € 460,00
Teboekstelling schip inclusief aanbrengen microdots € 574,00

Eventuele kosten voor een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Eventuele aanvullende kosten

Omschrijving Prijs
spoedtarief, bij spoed teboekstelling met voorafgaande inspectie € 114,00
kwartiertarief, bij elk kwartier dat een inspecteur scheepsregistratie bij aanbrengen van het brandmerk en/of microdots langer dan 1 uur moet wachten. Dit bedrag is vrij van btw. € 24,00

Als u het brandmerk op een schip in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Het Kadaster informeert u vooraf over deze kosten. Het aanbrengen in het buitenland kan alleen op een afgebouwd schip. Wilt u hiervoor een offerte ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen.

Extra documenten

In de volgende situaties vragen wij u extra documenten mee te sturen met de aanvraag.

Een schip in aanbouw in Nederland

Wij vragen in dit geval een verklaring van de Nederlandse werf waarin staat dat het schip voor uw rekening in aanbouw is.

Een afgebouwd schip dat op open zee gaat varen

 • Formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig dat korter is dan 24 meter
  Dit formulier downloadt u op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ingevulde formulier stuurt u mee met uw aanvraag, zodat wij de aanvraag bij de ILT voor u kunnen indienen. 
 • Formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig met een lengte van meer dan 24 meter of een beroepsvaartuig 
  In dit geval downloadt u het formulier op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en dient u het zelf in bij de ILT. 
 • Eigendomsbewijs
  Dit is de koopovereenkomst inclusief een betalingsbewijs of de originele bijlbrief. 

In alle gevallen vragen wij ook:

 • een gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart;
 • bij een niet-natuurlijk rechtspersoon een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister.

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, moet u kunnen aantonen dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland en moet u een postadres hebben in Nederland (geen postbusadres).

Wij vragen van schepen die in het buitenland teboekgesteld zijn geweest een bewijs van doorhaling. Dit is een door de bevoegde autoriteit afgegeven authentieke verklaring waaruit blijkt dat de teboekstelling in het register is vervallen.

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar: 

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren.

Het bezoekadres is:
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Wel of geen inspectie vooraf?

Een teboekstelling kunt u aanvragen met of zonder inspectie vooraf. 

Wilt u direct zekerheid? Laat dan de boot of het schip vóór de teboekstelling inspecteren op kenmerken van een eerdere teboekstelling. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag maken wij een afspraak. Als wij geen kenmerken van eerdere teboekstelling vaststellen, wordt het brandmerk direct aangebracht en het schip teboekgesteld. 

Zonder aanvraag van inspectie vooraf volgt binnen maximaal 3 maanden een inspectie. Als daarbij blijkt dat er een eerdere teboekstelling is, dan wordt het brandmerk niet aangebracht, en wordt de teboekstelling doorgehaald in het openbaar register. Dit brengt ongemak en extra kosten met zich mee.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag maakt de inspecteur scheepsregistratie van het Kadaster binnen 5 werkdagen een afspraak met u voor het aanbrengen van het brandmerk. 

Meer informatie

 Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen


De Digitale wegenlegger:

 • draagt bij aan de rechtszekerheid van inwoners van uw gemeente
 • bevordert de transparantie richting de inwoners van uw gemeente
 • lost geschillen over gebruik en onderhoud van wegen eenvoudiger op
 • borgt de openbaarheid van wegen en paden
 • is gemakkelijker te raadplegen en te wijzigen dan een analoge versie, en vergemakkelijkt overdracht tussen wegbeheerders

Beschrijving

Elke gemeente in Nederland moet op grond van de Wegenwet over een wegenlegger beschikken. Een wegenlegger toont de openbare wegen en paden buiten de bebouwde kom en hoe de verantwoordelijkheid en onderhoudsplicht voor deze wegen is georganiseerd. De Digitale wegenlegger bestaat uit een gedigitaliseerde kaart met informatie over alle wegen, duikers en kunstwerken en de toegangswegen naar de treinstations.  

Tarieven

De Digitale wegenlegger is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.   

Meer informatie

Hoe wordt de Digitale wegenlegger gemaakt?

De basis voor de gedigitaliseerde wegenlegger zijn de wegen uit de Top10NL van het Kadaster. Aan deze wegen koppelen wij informatie uit gemeentelijke bronnen (o.a. informatie uit het wegenbeheerpakket) en de kadastrale systemen.

Wie beheert de weg buiten de bebouwde kom?

Het Kadaster maakt onder meer digitale wegenleggers voor gemeenten. Dirk Achterberg van de gemeente Noord-Beveland: "Digitaal betekent gemakkelijker te raadplegen en te wijzigen."

 

Lees het volledige artikel op Kadaster.nl

 


Het Kadaster kan voor u onderzoek doen in de openbare registers naar onder andere:

 • bijzondere bepalingen zoals een kettingbeding
 • bijzondere typen akten zoals splitsingsakten en akten van schenking

Beschrijving

Wij doen op uw verzoek onderzoek in de openbare registers.  

Specifiek stuk

Zoekt u een uniek brondocument dat door een particulier, overheidsinstantie, rechtbank of advocaat  is ingeschreven in de openbare register? Denk aan besluiten in het kader van de Wet geluidhinder of bodembescherming, een besluit van de rechtbank over onderbewindstelling, of niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. Van deze specifieke stukken kunnen wij een deel en nummer voor u opzoeken. Als u dat wilt kunt u tegelijkertijd ook een kopie van het gevonden stuk bestellen. 

Bepaling in akte opvragen

U zoekt bijzondere bepalingen in akten, zoals een kettingbeding, ontbindende of opschortende voorwaarden, mandeligheden, bepalingen over buurwegen en bepaalde verplichtingen. Wij kunnen het deel en nummer van dergelijke bepalingen in akten voor u opzoeken in de openbare registers. Naast een opgave van deel en nummer kunt u tegelijk een kopie van de akte bestellen.

Vroegere eigenaren

Zoekt u de vroegere eigenaren van een perceel? Wie dat zijn staat vermeld in de verkrijgingsakte of de titel van aankomst. Het kan om particuliere of zakelijke eigenaren gaan. Bij zakelijke eigenaren kunt u denk aan een bv, nv of een stichting. 
Wij leveren u een overzicht van alle eigenaren in een bepaalde periode. U kunt kiezen uit 3 perioden die teruggaan tot een bepaald jaartal. Verder ontvangt u een opgave van deel en nummer van de akte(n) waaruit blijkt wie de eigenaren zijn. Een kopie akte kunt u tegelijkertijd bestellen.

Vroegere percelen (filiatieonderzoek)

De relatie tussen oude en nieuwe percelen kunnen wij met een zogenaamd filiatieonderzoek voor u uitzoeken. Wilt u weten uit welke vroegere percelen een bepaald perceel is ontstaan? Of juist in welke nieuwe percelen een bepaald perceel is opgegaan? Voor het uitzoeken van oude percelen waaruit een bepaald perceel is ontstaan, moet u een specifieke datum of akte opgeven. Daarmee kunnen wij bepalen tot welke datum we het onderzoek moeten uitvoeren. U ontvangt een opgave van oude perceelnummers (als u wilt weten uit welke percelen een perceel is ontstaan) of een opgave van nieuwe perceelnummers (als u wilt weten in welke percelen een bepaald perceel is opgegaan).

Bijzonder type akte

U zoekt een specifieke akte, zoals een verkrijgingsakte, splitsingsakte, een akte van appartementsrecht, een akte van schenking of een vestiging van opstal of erfpacht? Wij kunnen een dergelijke bijzondere type akten voor u opzoeken in de openbare registers. 
U ontvangt dan het deel en nummer van de gevonden akte een kopie van de akte als u dat wilt. Deze kunt u tegelijk bestellen.

Verkrijging of laatst ingeschreven akte

Bent u op zoek naar het aktenummer (deel en nummer) van het moment dat iemand eigenaar, erfpachter of opstalhouder van een perceel of appartement is geworden? Dit staat vermeld in 'de verkrijgingsakte' of 'de titel van aankomst'.
Wij kunnen een onderzoek naar 'de verkrijgingsakte' voor u uitvoeren. U ontvangt een opgave van het deel en nummer van de ingeschreven akte. Ook kunt u een kopie aanvragen van de akte. 

Negatieve mededeling

Voor het aanvragen van huursubsidie of een starterssubsidie kunt u bijvoorbeeld bewijs nodig hebben dat u geen onroerend goed op uw naam hebt staan. Als u formeel moet kunnen aantonen dat op uw naam of op naam van uw bedrijf op dit moment geen zakelijk recht in de basisregistratie van het Kadaster voorkomt, vraagt u een 'Negatieve mededeling' aan. Als na onderzoek blijkt dat u op dit moment niet als eigenaar of rechthebbende in de Basisregistratie Kadaster voorkomt, ontvangt u een verklaring, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Erfdienstbaarhedenonderzoek

Wilt u weten of er op een perceel zogenaamde erfdienstbaarheden rusten? Vraag dan een erfdienstbaarhedenonderzoek aan. Meer informatie vindt u op de pagina Erfdienstbaarhedenonderzoek.

Tarieven

Onderzoeken Prijs
Onderzoek van de verkrijgingsakte of laatst ingeschreven akte, per object € 48,00
Onderzoek specifiek stuk, bepaling in akte of bijzonder type akte, per object € 48,00
Onderzoek naar vroegere percelen (losse filiatie), per object € 48,00
Onderzoek vroegere eigenaren (natuurlijk of niet natuurlijk persoon) Prijs
in de periode heden tot 1989, per object of subject € 72,00
in de periode heden tot 1950, per object of subject € 144,00
in de periode heden tot 1838, per object of subject € 264,00
losse periode, per object of subject € 144,00
Negatieve mededeling Prijs
per e-mail € 14,40
per post € 16,40
Kopie (afschrift) van akte(n) uit de openbare registers (optioneel) Prijs
per afschrift, per e-mail € 15,90
per afschrift, per post € 17,90

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

Specifiek stuk

Unieke brondocumenten zoals besluiten in het kader van de Wet geluidhinder of bodembescherming, besluit van de rechtbank over onderbewindstelling, of niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. Bestelformulier Specifiek stuk opvragen

Bepaling in akte

Bijzondere bepalingen in akten, zoals een kettingbeding, ontbindende of opschortende voorwaarden, mandeligheden, bepalingen over buurwegen en bepaalde verplichtingen. Bestelformulier Bepaling in akte opvragen

Vroegere eigenaren

In de verkrijgingsakte of de titel van aankomst staat vermeld wie de vroegere eigenaren van een perceel zijn. Bestelformulier Vroegere eigenaren opvragen

Vroegere percelen

Uit welke vroegere percelen een bepaald perceel ontstaan? Of in welke nieuwe percelen is een bepaald perceel opgegaan? Dit kunnen wij met een zogenaamd filiatieonderzoek voor u uitzoeken. Bestelformulier Vroegere percelen opvragen

Bijzonder type akte 

Akte zoals een verkrijgingsakte, splitsingsakte, akte van appartementsrecht, schenking of een vestiging van opstal of erfpacht. Bestelformulier Bijzonder type akte opvragen

Verkrijging of laatst ingeschreven akte

Weet u het deel en nummer van een akte niet? Wij kunnen dit voor u opzoeken. U kunt dan gelijk een kopie van de akte bestellen. Bestelformulier laatst ingeschreven akte opvragen

Negatieve mededeling

Vraag een Negatieve mededeling aan met het bestelformulier Negatieve mededeling.

Bestellen via Mijn Kadaster

Een Onderzoek ingeschreven akten en Overig onderzoek kunt u ook bestellen via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in via de inlogpagina Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Levering

Onderzoeken

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de opgave van gevonden akten in principe binnen 2 werkdagen toe. Gaat het om een groot onderzoek, dan informeren wij u over de levertijd.

Negatieve mededeling

Na ontvangst van u aanvraag sturen wij u de verklaring binnen 2 werkdagen toe. 

Meer informatie

Onderzoek in de openbare registers van het Kadaster kan teruggaan tot 1 oktober 1838 (ontstaansdatum van de openbare registers).

Registers met afwijkende begindata

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. Bekijk het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata.


Geef een wijziging door aan het Kadaster als:

 • uw adres of gekozen woonplaats is veranderd
 • de gegevens van het schip zijn veranderd
 • u het schip als afgebouwd schip wilt registreren

Meer informatie nodig over het registreren van uw boot of schip? Of wilt u hierover gegevens opvragen? Dit is te vinden op de pagina Schepen.

Bootregistratie wijzigen

Wanneer uw boot of schip is geregistreerd bij het Kadaster, moet u ervoor zorgen dat de gegevens altijd actueel zijn. Is er iets gewijzigd in de gegevens van het schip of uw persoonlijke situatie? Geef dit dan aan ons door.  

In de volgende gevallen moet u de gegevens laten wijzigen:

 • als uw (woon) adres of gekozen woonplaats (postadres) is veranderd
 • als de gegevens van het schip zijn veranderd (zoals een nieuwe naam van het schip, een andere inrichting of een nieuwe motor)
 • als u een schip in aanbouw bij het Kadaster hebt geregistreerd en dit schip wilt registreren als afgebouwd schip (verklaring van afbouw)

Tarief

Voor de inschrijving verklaring van afbouw betaalt u € 60,00. Het wijzigen van de gegevens van het schip of de woonplaats is kosteloos. Deze bedragen zijn vrij van btw

Eventuele kosten voor een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Wijziging doorgeven

Wijzig de registratie van uw boot of schip met het onderstaande formulier 'Wijziging teboekstelling'. Dit formulier gebruikt u ook om te verklaren dat uw schip is afgebouwd. In sommige gevallen moet u bewijsstukken meesturen. Op het formulier vindt u welke bewijsstukken dit zijn. In de toelichting vindt u meer informatie over het invullen van het formulier.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post sturen naar Kadaster Rotterdam:

Afdeling Schepen
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Levering

Na ontvangst van uw wijzigingsverzoek passen wij de registratie binnen 2 werkdagen aan.