Product KLIC nieuw

INSPIRE Adressen bevat Nederlandse adressen uit de BAG en is opgebouwd volgens Europese richtlijnen.

Beschrijving

In de INSPIRE Adressen dataset zitten Nederlandse adressen, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Zoals locaties van adresseerbare objecten met de juiste adresgegevens. Het unieke aan deze adressen is dat ze zijn opgebouwd volgens de Europese INSPIRE richtlijnen voor adressen en daarmee vergelijkbaar zijn met adressen uit andere Europese landen. Dit laatste is van groot belang bij grensoverschrijdende werkzaamheden.
Deze gegevens kunt u met een GIS-pakket inlezen. De INSPIRE Adressen zijn zowel te bekijken via een raadpleegservice (Web Map Service - WMS) als te downloaden via een downloadservice (Web Feature Service - WFS).

Welke gegevens kunt u raadplegen?

Met de INSPIRE Adressen dataset kunt u gegevens raadplegen van:

 • adresseerbare objecten (ligplaatsen en standplaatsen)
 • adresgegevens (straat, huisnummer, woonplaats)

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de INSPIRE Adressen dataset worden dagelijks geactualiseerd.
Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

De INSPIRE Adressen dataset kunt u kosteloos gebruiken.  

INSPIRE Adressen raadplegen

De INSPIRE Adressen dataset is beschikbaar in Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Meer informatie over deze webservice vindt u op de website van PDOK.

De URL's voor deze webservice vindt u op de website van het Nationaal Georegister. Deze URL's gebruikt u in uw eigen GIS-software om de webservice aan te roepen.


Met Digilevering kunnen publieke organisaties wijzigingen in de LV BAG direct ontvangen.

 • U hebt altijd actuele informatie.
 • Eén aansluiting en koppelvlak om berichten te ontvangen van alle basisregistraties.

Beschrijving

Overheidsinstellingen moeten op de hoogte zijn van gebeurtenissen die voor hun taken relevant zijn. Denk aan de aangifte van geboorte, het starten van een onderneming of het vaststellen van een inkomen. Basisregistraties leveren gegevens over deze gebeurtenissen. Digilevering zorgt ervoor dat dit op een uniforme, betrouwbare en efficiënte manier gebeurt.

Wat krijgt u als u de BAG afneemt via Digilevering?

Met Digilevering ontvangt u binnen ongeveer 1 uur alle mutaties die door bronhouders aangeboden worden aan de Landelijke Voorziening BAG.

 • Wilt u Digilevering gebruiken om de BAG gegevens lokaal bij te houden? Vul dan eerst uw database met een BAG Extract. Hiermee kunt u vervolgens over die gegevens de mutaties verwerken.
 • U kunt er ook voor kiezen om alleen de berichten te ontvangen zonder een lokale kopie bij te houden. U gebruikt de mutaties dan als signalering voor uw processen.

Achtergrondinformatie

Digilevering is in beheer bij Logius. Logius verzorgt de technische aansluiting op het systeem voor afnemers. U kunt gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen ontvangen via Digilevering. Andere Basisregistraties volgen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van Logius.

Aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties krijgen met Digilevering berichten over wijzigingen die zich voordoen in de basisregistraties. Digilevering is een centrale, landelijke voorziening voor de levering van actuele en accurate gegevens uit basisregistraties.

Stelsel basisregistraties

De overheid verbetert de dienstverlening aan burgers en bedrijven door bekende gegevens binnen de overheid te delen. Om de gegevens te kunnen delen wordt een Stelsel van Basisregistraties opgezet. Dit Stelsel bestaat uit 13 basisregistraties. Een basisregistratie is een informatiesysteem dat alle overheden verplicht gebruiken. De 13 basisregistraties wisselen onderling gegevens uit. Gegevensuitwisseling vindt plaats op basis van Digikoppeling. Digilevering is een stelselvoorziening voor overheden om gegevens te delen en te ontvangen voor (verplicht) gebruik.

Voordelen van Digilevering

 • Digilevering draagt bij aan het realiseren van een efficiënte en compacte overheid.
 • Eén aansluiting om berichten te ontvangen van alle basisregistraties.
 • U hebt altijd actuele informatie.
 • U hebt minder administratieve lasten. U hoeft zelf geen zaken meer uit te zoeken, doordat de informatie die u geleverd krijgt zo gedetailleerd is.
 • Afnemende partijen hoeven geen kosten te maken voor het verkrijgen van gegevens op andere wijze.

Wie mogen Digilevering gebruiken?

Publiekrechtelijke organisaties of privaatrechtelijke organisaties die op basis van een wettelijke grondslag belast zijn met de uitvoering van een publieke taak mogen Digilevering gebruiken. Private afnemers kunnen geen gebruik maken van BAG Digilevering, omdat Logius deze service alleen aan overheden biedt.

Tarieven

Overheden kunnen BAG Digilevering kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op de website van Overheid.nl.

Bestellen

Om aan te sluiten op Digilevering moet u de volgende stappen doorlopen:

 1. Volg de stappen beschreven bij fase 1, 2 en 3 in het stappenplan op de website van van Logius.
 2. Vul het aanmeldformulier in. Wij nemen contact met u op om uw abonnement te bespreken.
 3. Neem contact op met het Kadaster om het feitelijke abonnement samen te stellen.

Levering

De BAG gegevens worden geleverd door Digilevering, voor aansluiten en meer informatie over het uitwisselingsformaat verwijzen wij u naar de website van Logius.

De levering van een wijziging in de LV BAG vindt plaats ongeveer een uur nadat de bronhouder (gemeente) de wijziging aangeboden heeft.

De berichten zijn in XML-formaat. Meer informatie over de levering vindt u in de documentatie en op de website van Logius.

De berichten ontvangt u als u een abonnement hebt bij Digilevering op de BAG. Kijk bij Bestellen hoe u dit abonnement kunt aanvragen. 


BAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG:

 • bevat de adressen van heel Nederland
 • op basis van een vaste peildatum
 • beschikbaar als eenmalige levering of abonnement.

Beschrijving

BAG Compact is een XML-bestand met alle BAG-adressen op basis van een vaste peildatum voor heel Nederland. Behalve adressen bevat het bestand ook adresgerelateerde elementen uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG).

BAG compact is interessant als u met name belangstelling heeft voor de adressen uit de BAG en niet zozeer voor de overige gegevens, zoals pandgegevens. Met BAG Bevragen kunt u bijvoorbeeld via uw eigen software adresgegevens uit BAG Compact raadplegen. Voordat u een koppeling maakt met de BAG kunt u een vergelijking maken tussen uw eigen adressenbestand en de adresgegevens uit de BAG.

U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een maandabonnement op BAG Compact. Voor BAG compact heeft u toegang tot Mijn Kadaster nodig. Dit kunt u aanvragen via het aanmeldformulier Mijn Kadaster

Gegevens in BAG Compact

Onderstaande gegevens van alle huidige adressen in de LV BAG zijn opgenomen in BAG Compact:

 • adres (openbare ruimte, nummeraanduiding, openbare ruimtenaam (straatnaam), huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats);
 • openbare ruimtenaam en verkorte openbare ruimtenaam (NEN5825);
 • type adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats);
 • Object-ID's van adresseerbaar object, nummeraanduiding en woonplaats;
 • hoofd- of nevenadres;
 • gebruiksdoelen van verblijfsobjecten;
 • X- en Y-coördinaten van het adresseerbaar object;
 • aantekening 'in onderzoek', als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;
 • ingangsdatum en einddatum van de geldigheid van de gegevens.

De volgende gegevens uit het rijtje zijn authentiek: openbare ruimtenaam, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, woonplaatsnaam, object-ID's en gebruiksdoelen. BAG Compact bevat alleen huidige voorkomens; dit betekent dat er alleen actieve en op peildatum geldige adressen in zitten en géén objecten met een historische status (adressen met status 'ingetrokken', 'niet gerealiseerd verblijfsobject' en 'verblijfsobject ingetrokken' zijn niet opgenomen).

Meer informatie over BAG Compact

BAG Compact is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Gegevens uit de LV BAG zijn afkomstig van gemeenten. Meer informatie vindt u bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

Eerste of éénmalige levering Prijs
BAG Compact  € 171,00
Abonnement Prijs per maand
maandelijks  € 11,40

Deze bedragen zijn vrij van btw

Overheden kunnen BAG Compact kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Levering

BAG compact is een maandelijks adressenbestand. Bij het bestellen van BAG compact heeft u de keuze voor de huidige maand of de volgende maand. Het product wordt aangemaakt op de 7e van de maand. Zodra uw bestelling gereed is, ontvangt u een e-mail met een link naar het ZIP-bestand. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Levertermijnen

De levertermijnen van BAG Compact vindt u in het document 'BAG levertermijnen'.

Testbestanden

Wilt u vooraf de structuur van BAG Compact in grote lijnen bekijken? Bekijk de testbestanden van de producten BAG Extract en BAG Compact. Ook voorbeeldberichten van BAG Bevragen kunt u hier raadplegen.


Toegang tot een kopie van de gegevens uit de LV BAG voor gebruik in uw eigen database.

 • Keuze voor heel Nederland of uw eigen selectie van woonplaatsen
 • Keuze voor een eenmalige levering of een (mutatie)abonnement

Beschrijving

BAG Extract is een verzameling XML-bestanden met gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Per objecttype (pand, verblijfsobject, ligplaats, standplaats, nummeraanduiding, openbare ruimte en woonplaats) levert het Kadaster een XML-bestand aan. De geometrische gegevens van de BAG-objecten worden geleverd in GML-bestanden.

Heel Nederland of selectie op gemeente

BAG Extract kunt u bestellen van heel Nederland of u maakt zelf een selectie op één of meerdere gemeenten. Bij uw bestelling kunt u de gewenste gemeenten opgeven.

Levenscyclus of peildatum

U kunt kiezen of u de gegevens op basis van peildatum of levenscyclus wilt ontvangen.

 • Waarde op peildatum: bevat de gegevens zoals deze op de opgegeven peildatum geldig zijn.
 • Levenscyclus: bevat alle gegevens uit de gehele levenscyclus van BAG objecten.

Eenmalige levering of abonnement

U kunt kiezen tussen een eenmalige levering, een maandabonnement op alle actuele BAG-gegevens of een mutatieabonnement waarbij u periodiek (dagelijks of maandelijks) de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande levering ontvangt.

Via Mijn Kadaster kunt u de gewenste bestanden bestellen of een abonnement op BAG Extract afsluiten. Log in op Mijn Kadaster en ga naar BAG, 'Bestellen Extract'.

BAG Extract 2018

Per 1 juli 2018 is de nieuwe wet BAG in werking getreden. De BAG producten worden aangepast op de BAG Catalogus 2018. De specificaties voor BAG Extract o.b.v. BAG 2.0: BAG Extract 2018 zijn nu beschikbaar. Meer informatie vindt u op de pagina BAG Extract 2018

Meer informatie over BAG Extract

BAG Extract is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Meer informatie vindt u in folder 'BAG Extract' bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak voor BAG Extract.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

Eerste of éénmalige levering prijs
BAG Extract € 171,00
Abonnement prijs per maand
alle actuele BAG-gegevens € 114,00
maandelijks mutaties ten opzichte van vorige levering € 11,40
dagelijks mutaties ten opzichte van vorige levering € 171,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Overheden kunnen BAG Extract kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Levering

Zodra uw bestelling gereed is, ontvangt u een e-mail met een link naar de ZIP-bestanden. Deze bestanden kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Levertermijnen

De levertermijnen van BAG Extract vindt u op de pagina ‘BAG levertermijnen’.

Testbestanden

Bekijk de testbestanden van de producten BAG Extract en BAG Compact. Ook voorbeeldberichten van BAG Bevragen kunt u hier raadplegen.


Met de BAG Web Feature Service kunt u administratieve gegevens van BAG-objecten opvragen voor gebruik in uw eigen (GIS)-software.

Beschrijving

De BAG Web Feature Service (WFS) is een webservice waarmee u op ieder gewenst moment administratieve gegevens kunt opvragen uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG). Denk bijvoorbeeld aan gegevens als bouwjaar en oppervlakte. Deze gegevens kunt u vervolgens gebruiken in uw eigen (GIS)-software.

Met de BAG WFS kunt u per bevraging gegevens van maximaal 15.000 BAG-objecten downloaden.

Met de BAG WFS kunt u gegevens raadplegen van:

 • BAG-panden;
 • adresseerbare objecten (verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen);
 • woonplaatsen.

Deze webservice bevat niet alle BAG-adressen: per adresseerbaar object wordt slechts één adres opgenomen. De gegevens van objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn dus niet compleet.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de BAG WFS worden dagelijks geactualiseerd. Aangezien de BAG WFS een beperkte set gegevens bevat, adviseren wij u met de webservice BAG Bevragen te controleren of de gegevens compleet zijn. U kunt ook met behulp van BAG Web, BAG Extract of BAG Compact controleren of de gegevens compleet zijn.

De BAG WFS is onderdeel van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Meer informatie over deze webservice vindt u op de website van PDOK.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

De BAG WFS kunt u kosteloos gebruiken.

WFS raadplegen

De URL voor deze webservice vindt u op de website van het Nationaal Georegister. Deze URL gebruikt u in uw eigen software om de webservice aan te roepen.


Met de BAG Web Map Tiling Service (WMTS) kunt u snel kaartbeelden met BAG-informatie opvragen, zoals pandcontouren en locaties van objectadressen.

 • WMTS werkt sneller dan WMS
 • WMTS is geschikt voor viewers of applicaties die een hoge performance verwachten

Beschrijving

De BAG Web Map Tiling Service (WMTS) is een webservice waarmee u kaartbeelden kunt opvragen met BAG informatie van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Denk bijvoorbeeld aan contouren van gebouwen. Deze gegevens kunt u vervolgens met een GIS-pakket of een GIS-viewer op een ondergrondkaart tonen. Met de WMTS worden plaatjes die eerder opgevraagd zijn snel geladen, omdat ze dan al gecached zijn.
 
Met de WMTS haalt u 1 kaartlaag op met daarin alle geometrische gegevens. In tegenstelling tot de BAG WMS (Web Map Service) kunt u in de WMTS dus niet de verschillende lagen (objecttypes) afzonderlijk opvragen. Ook worden in de WMTS de verblijfsobjecten niet getoond. De informatie over de objecten, de administratieve gegevens, vraagt u op met de WFS (Web Feature Service) of de WMS (Web Map Service).

Welke gegevens kunt u raadplegen?

Met de BAG WMTS kunt u een kaartdeel opvragen met:

 • BAG-panden;
 • adresseerbare objecten (ligplaatsen en standplaatsen);
 • woonplaatsen.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de BAG WMTS worden dagelijks geactualiseerd.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

De BAG WMTS kunt u kosteloos gebruiken.

WMTS raadplegen

De BAG WMTS is beschikbaar in Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Meer informatie over deze webservice vindt u op de website van PDOK.


De URL's voor deze webservice vindt u op de website van het Nationaal Georegister. Deze URL's gebruikt u in uw eigen software om de webservice aan te roepen.


Met de BAG API kunt u onder andere:

 • verschillende datasets aan elkaar koppelen
 • de BAG bevragen via verschillende zoekingangen (bijvoorbeeld op pand, vbo en dergelijke)

Beschrijving

Met de BAG API is gecontroleerde toegang mogelijk tot de BAG-gegevens. Hiermee kunnen interfaces worden gemaakt die verschillende datasets met elkaar laten communiceren.

De BAG API is een RESTful API waarin de BAG gegevens opvraagbaar zijn. Een RESTful API gebruikt HTTP- verzoeken om gegevens GET, PUT, POST en DELETE te verkrijgen.

Een API (application programming interface) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdelen. Het is te vergelijken met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang verschaft tot interne gegevens.  

Meer informatie en gebruik

Voor gebruik van de BAG API moet eerst de gratis basisregistraties API-key worden aangevraagd.

Meer informatie over de BAG API en het aanvragen van de gratis API-key is te vinden op de website bag.basisregistraties.overheid.nl 


Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto inzoomen op gebouwen. Raadpleeg bijvoorbeeld:

 • bouwjaar
 • gebruiksdoel
 • gebruiksoppervlakte

Beschrijving

Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) op een eenvoudige manier kosteloos inzien. U kunt de BAG Viewer direct starten. U hoeft niets te installeren. Er zit geen limiet op het aantal raadplegingen dat u mag doen. Er rust ook geen beperking op het gebruik van de gegevens.

Welke gegevens kunt u raadplegen?

Als u een gebouw selecteert, ziet u het bouwjaar, de status en het object-ID. Als aanwezig, worden ook gegevens getoond als gebruiksdoel, gebruiksoppervlakte, adres en postcode. Ook kunt u met de BAG Viewer gegevens van ligplaatsen en standplaatsen bekijken.

Hoe werkt de BAG Viewer?

In de BAG Viewer kunt u zoeken op BAG object-ID, adres, plaats of postcode. Het is mogelijk om gegevens te filteren, bijvoorbeeld op bouwjaar, gebruiksoppervlakte of gebruiksdoel. Nadat u een zoekopdracht hebt ingevoerd, zoomt de kaart in op het gekozen object. Vervolgens kunt u verder inzoomen of andere objecten aanklikken. Rechts in het scherm ziet u de detailgegevens van het object. Ook kunt u direct via de kaart of luchtfoto's inzoomen naar de gewenste locatie.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de BAG Viewer zijn actueel.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten

Tarieven

De BAG Viewer kunt u kosteloos gebruiken.

BAG Viewer starten

Open de BAG Viewer


Met de BAG beschikbaar als Linked Data kunt u onder andere:

 • opslag in de cloud en overbodige opslag van data voorkomen
 • informatie van de BAG linken via het adres

Beschrijving

Linked Data is een manier om gestructureerde data zodanig te publiceren dat data met elkaar verbonden kunnen worden. Het is gebaseerd op de fundamenten van het World Wide Web. Doordat de linked data opgeslagen worden in de cloud, is grote data-opslag door individuele organisaties niet meer nodig.

Zowel het verbinden van de data als het voorkomen van overbodige opslag sluit aan bij de gedachte van het stelsel van basisregistraties, waar de BAG onderdeel van is. Daarom is het een logische stap om de BAG beschikbaar te stellen als Linked Data en later ook te linken aan andere basisregistraties. De BAG leent zich daar goed voor omdat veel informatie via het adres aan elkaar gelinkt kan worden.

Rest API

Voor de BAG wordt een API (application programming interface) verstrekt. Een API is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdelen, in dit geval de data. Met de API kan de BAG op verschillende manieren geraadpleegd worden.

Raadpleeg Linked Data via een SPARQL endpoint.


Met de BAG Web Map Service kunt u kaartbeelden met BAG-informatie opvragen, zoals:

 • pandcontouren
 • locaties van adresseerbare objecten

Beschrijving

De BAG Web Map Service (WMS) is een webservice waarmee u geometrische informatie kunt opvragen uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Denk bijvoorbeeld aan contouren van gebouwen of locaties van adresseerbare objecten. Deze gegevens kunt u vervolgens met een GIS-pakket of een GIS-viewer op een ondergrondkaart tonen. Het is daarbij mogelijk om enkele administratieve gegevens van een BAG-object te raadplegen.

Welke gegevens kunt u raadplegen?

Met de BAG WMS kunt u gegevens raadplegen van:

 • BAG-panden;
 • adresseerbare objecten (verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen);
 • woonplaatsen.

Deze webservice bevat niet alle BAG-adressen: per adresseerbaar object wordt slechts één adres opgenomen. De gegevens van objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn dus niet compleet.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de BAG WMS worden dagelijks geactualiseerd. Aangezien de BAG WMS een beperkte set gegevens bevat, adviseren wij u met de webservice BAG Bevragen te controleren of de gegevens compleet zijn. U kunt ook met behulp van BAG Web, BAG Extract of BAG Compact controleren of de gegevens compleet zijn.

De BAG WMS is onderdeel van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Meer informatie over deze webservice vindt u op de website van PDOK.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

De BAG WMS kunt u kosteloos gebruiken.  

WMS raadplegen

De URL's voor deze webservice vindt u op de website van het Nationaal Georegister. Deze URL's gebruikt u in uw eigen software om de webservice aan te roepen.


BAG Bevragen biedt een koppelvlak waarop u uw software kunt aansluiten:

 • directe toegang tot alle gegevens uit de BAG
 • gegevens op basis van levenscyclus of peildatum

Beschrijving

BAG Bevragen biedt u webservices waardoor u alle gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) via eigen software kunt bevragen. De webservice is bedoeld voor het bevragen van één object per keer en kan niet gebruikt worden om de volledige BAG binnen te halen. Daarvoor kunt het product BAG-extract gebruiken. 

Voor het gebruik van de BAG-gegevens legt u in uw registratie verwijzingen naar objecten in de BAG met de unieke objectidentificaties van de BAG-objecten. Met deze sleutels haalt uw systeem direct gegevens van de objecten uit de BAG voor gebruik in uw eigen processen of systemen. U kunt via BAG Bevragen alle gegevens van objecten in de BAG raadplegen, zoals de geografische coördinaten (x- en y-coördinaat), oppervlakte, bouwjaar en gegevens over de openbare ruimte. 

U hebt de volgende mogelijkheden om de gegevens te benaderen. Hierbij kunt u kiezen voor een momentopname van vandaag of een bepaalde peildatum. U kunt ook de hele levenscyclus van een object opvragen.

 • Bevraging op identificatiecode van BAG-objecten. BAG-objecten met een unieke identificatiecode zijn: adresseerbare objecten (verblijfsobject, ligplaats, standplaats), pand, nummeraanduiding, woonplaats, openbare ruimte, woonplaats.
 • Zoeken op niet unieke kenmerken: Het systeem biedt zoekmogelijkheden om gegevens van BAG-objecten te leveren op basis van kenmerkende (maar niet noodzakelijk unieke) eigenschappen zoals een deel van het adres.
 • Zoeken op relatie van objecten. Zoals de nummeraanduidingen gerelateerd aan een bepaalde woonplaats.
 • Zoeken is niet hoofdlettergevoelig.

De bronhouder van een object is geen gegeven in de BAG, maar deze kunt u achterhalen aan de hand van het object ID of een coördinaat.

Verbeteringen in BAG Bevragen 2.0

We hebben een verbeterde versie gelanceerd met een vernieuwd koppelvlak. De verschillen ten opzicht van eerdere versies zijn:

 • De gegevens van gerelateerde objecten in antwoordberichten zijn ontdubbeld, zodat berichten niet onnodig groot worden;
 • Het registratietijdstip waarop een gegeven beschikbaar is gekomen voor afnemers in de LV (mutatiedatum) is toegevoegd;
 • Er kan voor gekozen worden om de woonplaatsgeometrie weg te laten uit het antwoordbericht;
 • Betere technische en functionele foutberichten;
 • De BAG kan niet meer bevraagd worden op objecttype. 

Meer informatie vindt u in het nieuwe koppelvlak-document dat u vindt onder Documenten.

Meer informatie

BAG Bevragen is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Meer informatie vindt u in folder BAG Bevragen bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak en voorbeeldberichten van zowel de oude als de nieuwe versies van BAG Bevragen.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

 

Maandabonnement Prijs per maand
Maximaal 3.000 bevragingen per dag € 86,00
Meer dan 3.000 bevragingen per dag € 171,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Overheden kunnen BAG Bevragen kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een overzicht met hyperlinks waarmee BAG Bevragen beschikbaar is.

De levertermijnen van BAG Bevragen vindt u in het document 'BAG levertermijnen'.

Beschikbaarheid webservices

Met BAG Bevragen krijgt u direct toegang tot de gegevens in de LV BAG via een webservice. BAG Bevragen is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, behalve tijdens onderhoud. Eventueel onderhoud vindt plaats in het weekend of na 18.00 uur. Op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur geldt een beschikbaarheidsgarantie van 98,5 %.


TOP10NL is uitermate geschikt:

 • voor het bekijken en bewerken van geo-informatie
 • als ondergrond voor het visualiseren van uw gegevens
 • als geometrische referentie in GIS-applicaties

Beschrijving

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt TOP10NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. Het bestand is uniform en consistent. TOP10NL is bovendien landsdekkend, dit betekent dat u het als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

TOP10NL actualiteit en kwaliteit

Informatie over de meest recente levering van TOP10NL vindt u onder Documenten. Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL ook in GML-formaat beschikbaar als open data.

De kwaliteit van TOP10NL wordt getoond in het BRT kwaliteitsdashboard.

Objectklassen

TOP10NL is opgebouwd uit verschillende topografische elementen. In het bestand kunt u de volgende objectklassen raadplegen:

 • wegdeel
 • spoorbaandeel
 • waterdeel
 • gebouw
 • terrein
 • inrichtingselement
 • reliëf 
 • hoogte
 • registratief gebied
 • geografisch gebied 
 • plaats
 • functioneel gebied
 • plantopografie

Meer informatie over de opbouw en het gebruik van TOP10NL vindt u in de catalogus BRT bij Documenten.

Ontstaan en actualiteit

TOP10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, panoramafoto's, veldopnamen en informatie uit externe bronnen. Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen. Informatie over de geplande updates en de actualiteit van TOP10NL vindt u bij Documenten.

Bestandsformaten

 • Geography Markup Language (GML)
  Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL in GML-formaat beschikbaar als open data. Bedrijven als Safesoftware en Snowflake hebben software ontwikkeld voor een eenvoudiger gebruik van de GML-bestanden.
 • TOP10NL als Linked Data is te vinden op de site brt.basisregistraties.overheid.nl.
 • File Geodatabase (FGDB)
  TOP10NL in FGDB-formaat wordt geleverd door de firma Esri.
 • Overige formaten
  Indien gewenst kunnen wij TOP10NL ook in andere formaten aanleveren. 

TOP10NL is via de website van PDOK ook beschikbaar als webservice, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) en Tile Map Service (TMS).

Meepraten over de Basisregistratie Topografie kan op onze LinkedIn pagina

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Tarieven en bestellen

Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL in GML-formaat beschikbaar als open data. 

Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Om TOP10NL in een ander formaat te ontvangen kunt een offerte aanvragen via het contactformulier. Voor een snellere afhandeling kunt u 'TOP10NL' invullen in het onderwerpveld. 

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOP10NL geldt de CC-BY licentie.

Klantervaring

De website van Wandelnet krijgt zo’n 100.000 bezoekers per maand. De routes worden gemaakt met behulp van kaartgegevens van het Kadaster. Lees meer over de klantervaring van Wandelnet over het gebruik van Kadasterkaarten

Levering

TOP10NL in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOP10NL in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.


Wie is op welk moment eigenaar van welk huis? Met BRK Levering beschikt u altijd over actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Met BRK Levering krijgt u: 

 • keuze voor één of meerdere gemeenten, personen of gebieden
 • keuze voor eenmalige levering of abonnement
 • gegevens gekoppeld aan andere (basis)registraties 

Beschrijving

BRK Levering is een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden uit de Basisregistratie Kadaster (voor gebruik in uw eigen vastgoedinformatiesysteem). U bepaalt zelf welke gegevens u opneemt in uw vastgoedinformatiesysteem en wanneer. Het bestand bevat informatie over:

 • de gerechtigde(n) van een perceel, zoals eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder
 • de rechten van de gerechtigde(n), met uitzondering van hypotheken
 • de rechtstoestand van het perceel

Deze administratieve gegevens worden geleverd in combinatie met een deel van de kaartgegevens uit de BRK (Basisregistratie Kadaster).

BRK Levering koppelt informatie van kadastrale objecten aan natuurlijke (BRP, de vroegere GBA) en niet natuurlijke personen (NHR) en verblijfsobjecten (BAG). Deze gegevens worden meegeleverd. Op deze manier wordt duidelijk wie, op welk moment, eigenaar is van welk vastgoed. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de rechtszekerheid van transacties op de woningmarkt en het innen van belastingen.

Tarieven

Abonnement Prijs
Abonnement per 1.000 objecten per kalenderjaar - het abonnementsgeld gaat het eerstvolgende kalenderjaar na de 1e levering in € 212,00
Extra levering binnen een abonnement, per verstrekking € 192,00
Tweede abonnement per kalenderjaar - het abonnementsgeld gaat het eerstvolgende kalenderjaar na de 1e levering in € 192,00
Eerste stand levering bij tweede mutatie-abonnement, per bestand € 192,00
Gebiedsuitbreiding bij bestaand abonnement Prijs
Per object € 1,18
Eerste of éénmalige levering Prijs
tot 100.000 objecten, per object € 1,18
tot 1.000.000 objecten, per object € 1,00
bij meer dan 1.000.000 objecten, per object € 0,75

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Dit product valt onder de budgetfinanciering BRK.

Aanvragen producten

Offerte aanvragen

Wilt u BRK Levering afnemen? Vraag dan een offerte aan.

U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement voor:

 • één of meer gemeenten
 • één of meer gebieden
 • één of meer personen

Meer informatie over de soorten levering van BRK Levering.

Overige aanvragen

Bent u al afnemer van BRK Levering? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande producten:

Documenten

Technische documentatie BRK Levering

Hieronder een opsomming van de  technische documentatie en schema's van BRK Levering. Deze vindt u onder het kopje 'BRK Levering' op de pagina Schema's:

 • BRK Levering productbeschrijving
 • BRK Levering productmodel
 • BRK Levering informatiemodel
 • BRK Levering levermodel

Overige documentatie BRK Levering

Afgifteservice (GDS2)

Voor de ontsluiting van de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice (GDS2) vindt u de documentatie op de pagina Schema's onder het kopje 'GDS2'.

IMKAD-waardelijsten

BRK Levering maakt gebruik van IMKAD-waardelijsten. Deze zijn voor u beschikbaar op de pagina Schema's onder het kopje 'IMKAD-Waardelijsten'. Meer informatie over IMKAD kunt u vinden op de pagina IMKAD.

Bijwerken Landelijke Voorziening Wkpb (LV Wkpb)

In het document 'Handreiking bijwerken LV Wkpb met BRK Levering', vindt u uitleg over het bijwerken van de Landelijke Voorziening Wkpb met BRK Levering.

Levering

Afgifteservice

Het Kadaster levert de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice in Kadaster-on-line. Om gebruik te kunnen maken van de afgifteservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Bestanden ophalen

Hebt u gekozen voor een abonnement? Dan sturen wij u per e-mail een link waarmee u het totale bestand op kunt halen. Vanaf dat moment staan de mutatieberichten dagelijks voor u klaar.

PKI-overheidscertificaat

U moet een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN (Overheids Identificatie Nummer voor overheden) of HRN (Handels Register Nummer voor niet-overheden) hebben. Dit nummer vindt u in het 'Subject.serialNumber'-veld in het certificaat.

Dit certificaat moet voldoen aan de Digikoppeling-standaarden. Informatie over het PKI-overheidscertificaat voor het OIN of HRN vindt u op de website van Logius. Hier kunt u ook het PKI-overheidscertificaat aanvragen als u daarover nog niet beschikt.

Het geldige OIN of HRN van het PKI-overheidscertificaat is nodig voor de identificatie van de afnemer naar de downloadservice van BRK Levering. Het certificaat heeft u als afnemer nodig om vanuit een applicatie de downloadservice BRK Levering via een beveiligde verbinding te benaderen. Voor de autorisatie bij het Kadaster hebben wij alleen het geldige OIN of HRN nodig.

Aanleveren geldig OIN of HRN van PKI-overheidscertificaat

Vul uw geldige OIN of HRN in, in de offerteaanvraag voor BRK Levering. Wij moeten uw OIN of HRN samen met uw gegevens registreren, voordat u BRK Levering kunt afnemen.

Heeft u al een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN of HRN en is deze bekend bij het Kadaster? Dan kunt u dit certificaat ook gebruiken voor het afnemen van BRK Levering.

Overzicht softwareleveranciers

Neem voor het aanpassen van uw software contact op met uw softwareleverancier. Raadpleeg het document 'BRK Levering - Lijst van softwareleveranciers en bedrijven' voor een overzicht van softwareleveranciers en bedrijven waar het Kadaster contact mee heeft in relatie tot BRK Levering.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord heeft kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.


Zakelijke klanten met een abonnement op Mijn Kadaster:

 • bestellen snel online producten;
 • betalen minder voor bepaalde producten;
 • kunnen de status van bestelde producten bekijken.

Beschrijving

Bent u een zakelijke klant van het Kadaster en maakt u regelmatig gebruik van onze producten en diensten? Dan is een abonnement op Mijn Kadaster interessant voor u. Met Mijn Kadaster hebt u toegang tot:

 • Kadaster-on-line
  online kadastrale en hypothecaire informatie aanvragen en inzien;
 • Kadata internet
  online vastgoedinformatie aanvragen en inzien.

Meerdere gebruikers

Met een abonnement op Mijn Kadaster kunnen meerdere gebruikers (tegelijkertijd) gebruik maken van onze online producten en diensten. Binnen uw organisatie wijst u een ‘beheerder’ van Mijn Kadaster aan. Hij/zij is aanspreekpunt voor het Kadaster, mag gebruikers toevoegen en verwijderen, gebruikersgegevens wijzigen en bepaalt voor elke gebruiker de toegangsrechten.

Veiligheid

Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, maakt Mijn Kadaster gebruik van een beveiligde internetverbinding.

Specificaties

Om gebruik te kunnen maken van Mijn Kadaster hebt u een internetbrowser nodig die een aantal standaard functies ondersteunt. Welke standaard functies uw browser ondersteunt, kunt u eenvoudig testen.  

Tarieven

Tarieven Mijn Kadaster

Abonnement Mijn Kadaster, per kalenderjaar (automatische incasso)  € 30,60

 

Deze bedragen zijn vrij van btw

Naast de abonnementskosten, brengen wij u kosten voor de afgenomen producten en diensten in rekening. Die kosten zijn vermeld in Mijn Kadaster. U vindt ze ook in het tarievenoverzicht.

Bestellen

Een abonnement op Mijn Kadaster vraagt u aan met het aanmeldformulier Mijn Kadaster.

U betaalt per kalenderjaar. Een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegtermijn is een maand. Wilt u uw abonnement voor het volgende jaar opzeggen? Doe dit dan vóór 1 december. Tussentijds opzeggen is mogelijk maar u ontvangt geen abonnementsgeld retour.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een inlogcode en een wachtwoord. Hiermee hebt u toegang tot Mijn Kadaster. 


Topografische kaart van de Bataafse Republiek gemaakt in opdracht van Baron Krayenhoff:

 • gemaakt tussen 1798 en 1822;
 • interessant document om te gebruiken bij historisch onderzoek.

Beschrijving

De Krayenhoffkaart bestaat uit 9 kaartbladen op schaal 1:115.200. De eerste complete uitgave van deze kaartserie werd in 1979 herdrukt. Van de kaartbladen van de heruitgave kunt u kopieën bestellen.

Ontstaan van de Krayenhoffkaart

De Krayenhoffkaart is een overzichtskaart van de Bataafse republiek. Voordat de republiek in 1795 werd uitgeroepen, gebruikte men kaarten van de gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag). Deze kaarten sloten niet goed op elkaar aan. Toen het gebied in 1798 een nieuwe administratieve indeling kreeg, ontstond de behoefte aan een kaart van de hele republiek.

Baron C.R.T. Krayenhoff (1758-1840) kreeg de opdracht deze nieuwe kaart te maken. Hij baseerde de kaart op een driehoeksmeting over het hele land. Tussen 1798 en 1822 voerde men de opname en de gravure uit. Het eerste kaartblad werd omstreeks 1809 gedrukt. De laatste gewijzigde druk werd gemaakt in ongeveer 1870.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Krayenhoffkaart op papier, per blad (de gehele kaart bestaat uit 9 kaartbladen) € 17,35
Digitale kopie Krayenhoffkaart € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60.

Wilt u onze verzameling raadplegen op het Kadasterkantoor te Zwolle? Dan is het eerste uur gratis. Daarna betaalt u € 48,00 per uur. Maak hiervoor eerst een afspraak via 088-183 22 00 of via het formulier.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de kopie(ën) binnen 5 werkdagen toe per post.

Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link zodat u de kaarten kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd/cd rom. Het formaat is 89 x 96 centimeter.


Op de Hoogtekaart ziet u per hectare de hoogte van het landschap. Goed te gebruiken:

 • bij historisch onderzoek
 • als studiemateriaal

Beschrijving

Op de Hoogtekaart op schaal 1:10.000 is per hectare de hoogte van het terrein ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) weergegeven. De hoogtegetallen zijn afgerond op decimeters. De kaart is uitgevoerd in zwart-wit en gemaakt tussen 1970 en 1985 in samenwerking met de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat.

Digitale of papieren kopieën

Van de kaartbladen van de Hoogtekaart kunt u digitale of papieren kopieën bestellen. Om te zien welke kaartbladen u nodig hebt, kunt u gebruik maken van de bladwijzer van de Topografische kaart 1:10.000. Deze vindt u bij 'Documenten'. Vermeld op het bestelformulier duidelijk van welke kaartbladen u een kopie wilt ontvangen.

Tarieven

Omschrijving Prijs
kopie formaat A0  € 8,00
digitale kopie € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60. 

Documenten

Om te zien welke kaartbladen u nodig hebt, kunt u gebruik maken van de bladwijzer van de Topografische kaart 1:10.000.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Hoogtekaart binnen 5 werkdagen toe per post. De papieren kopieën worden geleverd op A0-formaat, de digitale kopieën als TIFF-bestand (300 dpi) op cd-rom.


Archiefmappen
Een Hulpkaart toont de geografische geschiedenis van één of meer kadastrale percelen. Zo ziet u bijvoorbeeld welke nieuwe percelen uit welke oude percelen zijn ontstaan of hoe een oude kadastrale grens liep. 

Beschrijving

Een Hulpkaart is een Kadastrale kaart met mutaties van een kadastraal perceel en de bijbehorende perceelnummers. Met een Hulpkaart kunt u nagaan waar percelen lagen die in oude akten en andere stukken zijn vermeld. Noodzakelijk voor bijvoorbeeld de opsporing van gevestigde erfdienstbaarheden en historisch onderzoek naar eigendom en andere rechten.
Op een hulpkaart staan onderstaande grenzen en kadastrale perceelnummers:
 • grenzen ongewijzigd (zwart)
 • grenzen nieuw (rood)
 • grenzen vervallen (blauw)
 
 • kadastrale perceelnummers ongewijzigd (rood)
 • kadastrale perceelnummers nieuw (zwart)
 • kadastrale perceelnummers vervallen (blauw)
 
Hulpkaarten komen in verschillende kaartschalen voor, bijvoorbeeld 1:500, 1:1250 en 1:2500. Tenzij anders aangegeven is een Hulpkaart altijd noordgericht.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Hulpkaart per e-mail € 14,90
Hulpkaart per post € 16,90

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Een Hulpkaart bestelt u met het bestelformulier Hulpkaart.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Hulpkaart binnen 3 werkdagen toe per e-mail of post


Luchtfoto’s zijn een waardevol hulpmiddel bij:
 • juridische conflicten over erfgrenzen en verjaring
 • onderzoek naar milieuverontreiniging
 • archeologisch en bodemkundig onderzoek

Beschrijving

Vanaf 1927 worden topografische kaarten gemaakt op basis van luchtfoto's. Sindsdien is elk stukje Nederland van boven gefotografeerd. In het begin gebeurde dat ongeveer om de 10 jaar, vanaf 1981 is Nederland ongeveer elke 3 jaar in beeld gebracht. Van deze luchtfoto's kunt u analoge afdrukken of digitale kopieën bestellen.

De luchtfoto's zijn beschikbaar tot en met 2011. Tot en met 2006 zijn het zwart-witopnamen, vanaf 2007 zijn de foto's gemaakt in kleur.

Analoge foto’s

Analoge foto's zijn beschikbaar op de volgende schalen:

 • contactafdruk (originele schaal 1:18.000/1:20.000)
 • tweevoudige vergroting (schaal 1:10.000)
 • viervoudige vergroting (schaal 1:5.000)
 • achtvoudige vergroting (schaal 1:2.500)

Ook is het mogelijk uitlichtingen te bestellen van 500 x 500 meter, 1000 x 1000 meter, 1500 x 1500 meter en 2000 x 2000 meter.

Bij foto's genomen tussen 1948 en 1978 is de schaal 1:20.000.

Digitale foto’s

U kunt ook digitale scans van luchtfoto's bestellen. Vanaf ongeveer 2006 zijn dit orthofoto's. Op deze foto's zijn de schommelingen van het vliegtuig en de bolling van de aarde gecorrigeerd. Hierdoor zijn ze geschikt voor gebruik in geografische informatiesystemen (GIS). Oudere foto's zijn niet gecorrigeerd. Ook kunt u ook een orthofotomozaïek bestellen, dit is een combinatie van losse luchtfoto's op bladniveau (31,25 km2). 

Luchtfoto's Tweede Wereldoorlog

Bent u op zoek naar luchtfoto's die gemaakt zijn in de periode tussen 1939 en 1947? Het Kadaster beschikt over een collectie luchtfoto's gemaakt tijdens en rond de Tweede Wereldoorlog

Tarieven

Digitale luchtfoto's Prijs
Orthofoto € 40,30
Orthofotomozaïek (31,25 km2) € 40,30
Digitale kopie van analoge foto € 40,30

Voor orthofoto's en orthofotomozaïeken geldt een minimumorderbedrag van € 72,-. 

Analoge luchtfoto's Prijs
Contactafdruk, schaal 1:18.000 € 40,30
Vergroting, schaal 1:10.000 € 53,00
Vergroting, schaal 1:5.000 € 136,70
Vergroting, schaal 1:2.500 € 411,00
Uitlichting 500 x 500 m - 23 x 23 cm € 47,10
Uitlichting 1000 x 1000 m - 40 x 40 cm € 79,20
Uitlichting 1500 x 1500 m - 60 x 60 cm € 105,55
Uitlichting 2000 x 2000 m - 80 x 80 cm € 131,95

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60.

Wilt u onze verzameling raadplegen op het Kadasterkantoor te Zwolle? Dan is het eerste uur gratis. Daarna betaalt u € 48,00 per uur. Maak hiervoor eerst een afspraak via 088-183 22 00 of via het formulier.

Bestellen

Bestel luchtfoto's met het bestelformulier Luchtfoto's. Vermeld bij uw bestelling duidelijk van welk gebied en welk jaartal u foto's wilt ontvangen. Dit kan op de volgende 3 manieren:

 • maak gebruik van de bladwijzers en catalogus
 • geef de gewenste locatie aan op een kopie van een kaart en voeg deze als bijlage bij het bestelformulier
 • vermeld een adres of adrescoördinaten

De luchtfoto's kunt u ook op afspraak raadplegen bij het Kadasterkantoor te Zwolle

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij uw digitale luchtfoto's binnen 5 werkdagen toe. Analoge foto's sturen we u binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe.

Klantervaring

Het bedrijf Dotka Data gebruikte de historische kaarten en luchtfoto's van het Kadaster voor de ontwikkeling van hun product 'Dotka Report'. Dit rapport brengt de geschiedenis van een gebied in kaart. "Het is mogelijk om in 45 stappen de ontwikkeling van je eigen straat te zien van 1809 tot nu. En dat is een bijzondere ervaring", vertelt Wouter Brokx van Dotka Data. De volledige klantervaring leest u in het artikel '200 jaar gebiedshistorie in kaart'.


Bonnebladen zijn gedetailleerde militaire kaarten op schaal 1:25.000. De kaarten zijn zeer geschikt:

 • bij onderzoek naar historische landschappen
 • bij onderzoek naar de eigen woonomgeving
 • om in te lijsten en cadeau te geven

Beschrijving

Bonnebladen zijn de eerste in kleur gedrukte kaarten van het voormalige Topographisch Bureau. De kaartbladen zijn gemaakt vanaf 1865 op schaal 1:25.000. Van de kaartbladen kunt u digitale of papieren kopieën op A3-formaat bestellen.

Oorsprong van de naam Bonnebladen

Kort nadat de Topographische Militaire Kaart klaar was, ontstond behoefte aan een meer gedetailleerde kaart in kleur. Dit resulteerde in de Bonnebladen, die vanaf ongeveer 1865 gedrukt werden. De Bonnebladen danken hun naam aan de projectiemethode waarmee ze gemaakt zijn: de projectie van Bonne.

Verdedigingslinies als eerste in kaart gebracht

De gebieden waar verdedigingslinies lagen, bracht men eerst in kaart. Dit waren vooral stroken terrein langs de grote rivieren en later ook rond Amsterdam. Pas later werd de rest van Nederland gekarteerd. Rond 1884 besloeg de kaartserie heel Nederland.

Tarieven

Soort levering Prijs
Kopie formaat A3 € 5,00
Digitale kopie, TIFF-bestand € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60.

Wilt u onze verzameling raadplegen op het Kadasterkantoor te Zwolle? Dan is het eerste uur gratis. Daarna betaalt u € 48,00 per uur. Maak hiervoor eerst een afspraak via 088-183 22 00 of via het formulier.

Bestellen

Bestel de Bonnebladen met het bestelformulier Bonnebladen.

De Bonnebladen kunt u ook op afspraak inzien aan de balie van het Kadasterkantoor in Zwolle.

Een overzicht van de beschikbare kaarten vindt u in de bladwijzers. Gebruik de bladwijzers om de juiste kaartbladen te selecteren. In de catalogus ziet u alle jaren waarin de kaartbladen zijn gedrukt. Vermeld op het bestelformulier duidelijk van welk kaartblad en jaar u een kopie wilt ontvangen.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de kopie(en) binnen 5 werkdagen toe per post. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link zodat u de kaarten kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd/cd rom.

Het formaat van de afzonderlijke kaartbladen bedraagt (inclusief randinformatie) 85 x 57 centimeter. Deze worden digitaal in 600 dpi geleverd. Geogerefereerde tiff bestanden (kaartbeeld) worden in 254 dpi geleverd.

 


Interessant historisch onderzoeksmateriaal, te gebruiken bij:

 • bodemonderzoek en onderzoek naar blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog
 • onderzoek naar verdwenen vliegtuigen of personen

Beschrijving

Het Kadaster beschikt over een uitgebreide collectie historische luchtfoto's die tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt. Van deze foto's kunt u analoge afdrukken en digitale scans bestellen.

Vergrotingen

Analoge foto's worden geleverd in glanzende uitvoering en kunt u bestellen in 3 varianten:

 • contactafdruk (schaal plusminus 1:18.000)
 • tweevoudige vergroting (schaal plusminus 1:10.000)
 • viervoudige vergroting (schaal plusminus 1:5.000)

Luchtfotografie 1939-1940

In 1939 en 1940 zijn de Grebbelinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in beeld gebracht. De opnamen hebben een formaat van 30 x 30 centimeter. In de bladwijzer Luchtfotografie 1939-1940 ziet u van welke gebieden u een afdruk kunt bestellen. Van de grijs gearceerde gebieden zijn foto's aanwezig.

Luchtfotografie tijdens WOII

In de Tweede Wereldoorlog voerden de geallieerden fotoverkenningsvluchten uit boven Nederland. De fotocollectie van het Kadaster bevat ruim 110.000 opnamen uit die tijd. In de bladwijzer Luchtfotografie tijdens WOII ziet u van welke gebieden u een afdruk kunt bestellen. Van de grijs gearceerde gebieden zijn geen foto's aanwezig. De schaal van de foto's varieert, evenals de reproductiekwaliteit van de opnamen.

Luchtfotografie 1947

Van een aantal gebieden in Nederland zijn ook in 1947 luchtfoto's gemaakt. In de bladwijzer Luchtfotografie 1947 ziet u van welke gebieden u een afdruk kunt bestellen. Van de grijs gearceerde gebieden zijn foto's aanwezig.

Bent u op zoek naar luchtfoto's uit een andere periode? Het Kadaster beschikt over een uitgebreide collectie luchtfoto's vanaf 1927 tot heden.

Tarieven

Digitale luchtfoto's Prijs
Digitale kopie van analoge foto € 40,30
Analoge luchtfoto's Prijs
Contactafdruk analoge foto € 40,30
2-voudige vergroting € 53,00
4-voudige vergroting € 136,70

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,60.

Wilt u onze verzameling raadplegen op het Kadasterkantoor te Zwolle? Dan is het eerste uur gratis. Daarna betaalt u € 48,00 per uur. Maak hiervoor eerst een afspraak via 088-183 22 00 of via het formulier.

Bestellen

Bestel reproducties van de luchtfoto's met het bestelformulier Luchtfoto's Tweede Wereldoorlog.

Vermeld bij uw bestelling duidelijk uit welke collectie en van welk gebied u foto's wilt ontvangen. Dit kan op de volgende 3 manieren:

 • maak gebruik van de bladwijzers
 • geef de gewenste locatie aan op een kopie van een kaart en voeg deze als bijlage bij het bestelformulier
 • vermeld een adres of adrescoördinaten bij uw bestelling

De luchtfoto's kunt u ook op afspraak raadplegen bij het Kadasterkantoor in Zwolle.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij uw digitale luchtfoto's binnen 5 werkdagen toe. Analoge foto's sturen we u binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe.