Product Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt

De kadastrale kaart voor zakelijk gebruik in geografische informatiesystemen (GIS). De Kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. Op de Kadastrale kaart ziet u:

 • de kadastrale perceelsgrenzen
 • perceelnummers
 • de belangrijkste bebouwing
 • straatnamen en huisnummers

Beschrijving

De Kadastrale kaart is bedoeld voor zakelijke gebruikers. De kaart is geschikt voor gebruik in geografische informatiesystemen (GIS).

Bent u particulier? Dan is het product Kadastrale kaart niet geschikt voor u. U kunt de Kadastrale kaart bestellen in onze webwinkel.

De Kadastrale kaart kunt u gebruiken om de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving te tonen. Op de kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. De oppervlakte van de percelen, vastgesteld door een landmeter, leveren wij in bestanden bij de kaart mee. De kaart wordt dagelijks geactualiseerd. 

Bestandsformaten

De Kadastrale kaart is in PDOK als open data beschikbaar in GML formaat. Daarnaast zijn onderstaande formaten beschikbaar als maatwerk (aan het leveren van deze formaten zijn kosten verbonden, voor de data worden geen kosten in rekening gebracht):

 • ESRI shape
 • DXF
 • MapInfo MID/MIF
 • MapInfo TAB

Sinds juni 2016 is de Kadastrale kaart ook beschikbaar als Linked Open Data en via API. Klik hier voor meer informatie.

Tarieven

Kadastrale Kaart als open data

Levering via PDOK Prijs
De Kadastrale kaart is kosteloos beschikbaar via PDOK € 0,00

Levering via Kadata Internet

Soort levering Prijs per perceel
Direct downloaden klein gebied (maximaal 200 percelen) € 0,11

Kadastrale kaart via Webservice Kadata internet 

Aantal maphits per maand Prijs per hit
tot 10.000 € 0,00
boven 10.000 € 0,06
boven 100.000 € 0,03

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Bestanden kosteloos bekijken en downloaden via PDOK

 • De Kadastrale kaart is kosteloos beschikbaar in PDOK. U hebt hier de beschikking over een Web Map Service, Web Feature Service en een downloadomgeving.

Direct downloaden of via de webservice

Hebt u een abonnement op Mijn Kadaster? Dan kunt u de Kadastrale kaart op de volgende manieren bestellen:

 • direct downloaden (kleinere gebieden)
  Bent u op zoek naar een Kadastrale kaart van een klein gebied (maximaal 200 percelen)? Download deze dan direct via Kadata internet. Deze kaart is beschikbaar in de formaten ESRI Shape, DXF/DWG, MapInfo MID/MIF of TAB, GML en Adobe Geospatial pdf.
 • via de webservice
  Wilt u op elk gewenst moment kunnen beschikken over de meest actuele versie (bijgewerkt tot en met de laatste dag van de afgelopen kalendermaand) van de Kadastrale kaart? Maak dan gebruik van de Web Map Service in Kadata internet. U moet hiervoor wel toegang krijgen tot deze service. Neem hiervoor contact op met uw beheerder van Mijn Kadaster.

Offerte voor Kadastrale Kaart in ander formaat dan GML

Wilt u de Kadastrale kaart in een ander formaat dan GML? Vraag dan een offerte aan met het aanvraagformulier Kadastrale kaart

Meer informatie over een abonnement op Mijn Kadaster

Levering

Via PDOK en Kadata Internet kunt u de Kadastrale Kaart direct downloaden. 

Via de webservice in Kadata Internet beschikt u op ieder gewenst moment over de meest actuele versie van de Digitale Kadastrale Kaart. 

Vraagt u een offerte aan voor de Kadastrale kaart in een ander formaat dan GML? Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u de Kadastrale kaart binnen 5 werkdagen toe.

Voorwaarden

Voor het gebruik van de Kadastrale kaart geldt de CC-BY 4.0 licentie.


Met de BAG API kunt u onder andere:

 • verschillende datasets aan elkaar koppelen
 • de BAG bevragen via verschillende zoekingangen (bijvoorbeeld op pand, vbo en dergelijke)

Beschrijving

Met de BAG API is gecontroleerde toegang mogelijk tot de BAG-gegevens. Hiermee kunnen interfaces worden gemaakt die verschillende datasets met elkaar laten communiceren.

De BAG API is een RESTful API waarin de BAG gegevens opvraagbaar zijn. Een RESTful API gebruikt HTTP- verzoeken om gegevens GET, PUT, POST en DELETE te verkrijgen.

Een API (application programming interface) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdelen. Het is te vergelijken met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang verschaft tot interne gegevens.

Meer informatie en gebruik

Voor gebruik van de BAG API moet eerst de gratis basisregistraties API-key worden aangevraagd. Meer informatie over de BAG API en het aanvragen van de gratis API-key is te vinden op de website bag.basisregistraties.overheid.nl 

Nieuwe BAG 2.0 API

Kenmerken van deze nieuwe API:

 • De krachten van BAG Bevragen en de BAG REST API worden gebundeld tot een herziene BAG Bevragen REST API

 • De attributen en waarden worden opgenomen zoals beschreven in de Catalogus 2018

BAG API key en testomgeving
De BAG 2.0 API is beschikbaar in de testomgeving.
Met behulp van een gratis API key is het mogelijk om een verblijfsobject te bevragen. Een API key vraagt u aan met het formulier Aanvragen BAG API key.

 

Op de BAG-API Github is een volledig overzicht te vinden van de beschikbare API’s en de bijbehorende URL’s. Zodra een nieuwe API beschikbaar komt, wordt het in dit overzicht verwerkt.

De technische documentatie (yaml bestanden) die uitleg geeft over het gebruik van de API, vindt u ook op de BAG API pagina op Github 
 
Meer informatie over het uitfaseren van de oude versie van de BAG API en de wijzigingen in de overige producten vindt u op de pagina BAG producten 2.0.


U ontvangt 2 kaarten, hierop ziet u onder andere:

 • de globale ligging van het perceel
 • een beeld van het terrein en landschap rondom het perceel, zoals wegen, water en bodemgebruik

Beschrijving

Het Uittreksel kadastrale kaart toont de ligging van een kadastraal perceel in de omgeving.

Op het Uittreksel kadastrale kaart staan:

 • de kadastrale perceelgrenzen
 • perceelnummers
 • de belangrijkste bebouwing
 • straatnamen en huisnummers

Op het Uittreksel kadastrale kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. Wilt u weten waar de grenzen van een kadastraal perceel precies liggen? Dan kunt u door ons een Grensreconstructie laten uitvoeren.

Tarieven

Omschrijving Prijs
via Mijn Kadaster of webwinkel € 1,80
per e-mail € 15,80
per post € 17,80
aan de balie van een Kadasterkantoor € 32,80

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

De Kadastrale kaart kunt u op de volgende manieren bestellen:

Levering

Levertijd via webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Om het bestand te bekijken en af te drukken hebt u een pdf-viewer nodig, bijvoorbeeld Acrobat Reader van Adobe.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Ook kunt u het Uittreksel kadastrale kaart via Kadaster-on-line bestellen en kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Levertijd via bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart binnen 2 werkdagen toe per e-mail of post


Uw schip hoeft niet langer bij het Kadaster geregistreerd te zijn wanneer deze bijvoorbeeld:

 • in een buitenlands kadaster wordt geregistreerd;
 • is gesloopt of vergaan.

Beschrijving

Met een Doorhaling teboekstelling schip laat u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster.

Het is ook mogelijk de registratie van een schip in aanbouw te laten doorhalen. Na de doorhaling ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers. 

Machtiging rechtbank

Voor de doorhaling van uw schip heeft u een machtiging (beschikking) nodig van de rechtbank Rotterdam. Zonder deze machtiging van de rechtbank Rotterdam kan uw schip niet doorgehaald worden in de openbare registers van het Kadaster.

Deze machtiging kunt u: 

 1. via ons aanvragen. U levert dan als eigenaar van het schip het ondertekende aanvraagformulier en de benodigde bewijsstukken in bij de Scheepsregistratie in Rotterdam. Ook kunt u alles per post naar ons toesturen. Wij voegen daar een gewaarmerkt kadastraal en hypothecair uittreksel aan toe en zenden uw aanvraag naar de rechtbank te Rotterdam. De rechtbank beoordeelt uw aanvraag en stuurt na goedkeuring de machtiging samen met het formulier naar het Kadaster.
   
 2. zelf aanvragen bij de rechtbank Rotterdam. U bestelt dan de bewijsstukken bij ons.

  Gewaarmerkte Eigendomsinformatie schip bestelt u op de pagina Eigendomsinformatie schip.
  Gewaarmerkte Hypotheekinformatie bestelt u op de pagina Hypotheekinformatie schip.

  Beide uittreksels mogen niet ouder zijn dan 1 week na datum afgifte. Vervolgens levert u het ondertekende aanvraagformulier Doorhaling teboekstelling schip met alle benodigde stukken in bij de rechtbank in Rotterdam. U vindt dit formulier onder de kop 'Bestellen' op deze pagina.

  Bezoekadres rechtbank Rotterdam:
  Wilhelminaplein 100-125
  3072 AK Rotterdam
  Na goedkeuring ontvangt u van de rechtbank de een machtiging die u samen met uw aanvraagformulier en de bijlagen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam stuurt.
  U kunt de stukken ook aan de balie van het Kadasterkantoor te Rotterdam afgeven.

  Postadres Scheepsregistratie Rotterdam: 
  Postbus 8718
  3009 AS Rotterdam

  Bezoekadres Scheepsregistratie Rotterdam:
  Kantorencomplex De Lotus
  George Hintzenweg 77
  3068 AX Rotterdam

Tarieven

Het uitschrijven van uw boot/schip uit de openbare registeren is gratis. Voor de uitschrijving moet u bewijsstukken aanleveren, die wel kosten met zich meebrengen.  

Omschrijving Prijs
Gewaarmerkte Eigendomsinformatie per post € 18,95
Gewaarmerkte Hypotheekinformatie per post € 18,95

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Bestellen

Om uw schip uit te laten schrijven uit de openbare registers moet u met het formulier 'Doorhaling teboekstelling schip' bewijsstukken meesturen die de reden van doorhaling aantonen. Op het formulier staat precies wat u nodig heeft. 

Levering

Zodra wij het aanvraagformulier en de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, wordt de registratie van uw schip doorgehaald in de openbare registers van het Kadaster.

 


Akten inschrijven met behulp van KIK-akten:

 • bespaart kosten
 • werkt sneller
 • verhoogt de kwaliteit

Beschrijving

Anders dan een akte die niet met KIK is ingeschreven, bevat een KIK-akte gedeeltelijk gestandaardiseerde tekstfragmenten. Gegevens die voor het Kadaster relevant zijn, worden bij het aanleveren van een KIK-akte in een apart XML-bestand meegeleverd. Dit bestand wordt gebruikt voor geautomatiseerde verwerking.

Voor de opbouw van het dossier dat uiteindelijk tot een akte zal leiden, start u met onderzoek naar de huidige situatie. Hiervoor maakt u in de meest ideale situatie gebruik van BRK-Inzage. Ook kunt u gebruik maken van de zoekmogelijkheden in 'Mijn Kadaster'.

Aktetekst

Het Kadaster kan stukken geautomatiseerd verwerken als herkenbaar is waar de, voor het Kadaster, relevante gegevens zich in het stuk bevinden. De structuur van een stuk is daarom vastgelegd in een modeldocument dat uit twee tekstgedeelten bestaat:

 • Het Kadasterdeel
  Hierin staan gegevens die van belang zijn voor de inschrijving in het openbaar register en de verwerking in de Basisregistratie Kadaster.
 • Het niet-Kadasterdeel
  Hierin hebt u volledige vrijheid in opmaak en inhoud.

Bij het samenstellen van de akte wordt een XML-bestand aangemaakt dat alle, voor het Kadaster relevante, informatie bevat. Dit XML-bestand gebruiken wij voor het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster. De integrale tekst van de akte wordt in het openbaar register opgenomen.

Voorbeelden van KIK-akten en tekstfragmenten uit KIK-akten met bijvoorbeeld voorlopige kadastrale grenzen, kwalitatieve verplichtingen, aanhaling- of vestiging van erfdienstbaarheden vindt u bij 'Documenten'.

Inschrijvingsproces

In het proces van ketenintegratie worden de stappen 'beoordelen op inschrijvingsvereisten' en 'toepassen in de Basisregistratie Kadaster' gescheiden. Uw KIK-akte biedt u na elektronische ondertekening, inclusief het bijbehorende XML-bestand (bijvoorbeeld via Web-ELAN), aan bij het Kadaster. Het Kadaster verifieert of het aangeleverde XML-bestand en het ter inschrijving aangeboden stuk dezelfde informatie bevatten en of het stuk aan de technische inschrijvingsvereisten voldoet. Als dit zo is, gaat het Kadaster na of het stuk aan de juridische inschrijvingsvereisten voldoet. Als ook die vereisten kloppen, kan het stuk geautomatiseerd ingeschreven worden in de openbare registers en toegepast worden in de Basisregistratie Kadaster.

Vragen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met het Meldpunt notariaat.

Tarieven

De tarieven voor inschrijving met behulp van KIK vindt u in het tarievenoverzicht 2020.

Bestellen

Vul het formulier 'Aanmelden geautomatiseerd verwerken van akten' in en onderteken het (let op!, u dient voor iedere notaris een formulier in te vullen).

Druk de 'KIK gebruikersovereenkomst stylesheetgebruik' twee keer af. Voor beide exemplaren geldt:

 • vul op de eerste pagina de volledige naam van de notaris in (niet handelend namens of vertegenwoordigd door);
 • vul op pagina 6 alle gegevens in en onderteken de documenten.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier samen met de twee volledig ingevulde en ondertekende gebruikersovereenkomsten per post op naar het adres dat op het formulier staat.

U ontvangt een door de bewaarder getekend exemplaar van de gebruikersovereenkomst per post retour. Vanaf dat moment bent u geautoriseerd om KIK-akten in te schrijven. Voor het daadwerkelijk inschrijven van KIK-akten dient uw software de aangeboden functionaliteiten te ondersteunen.

Documentatie bestemd voor softwareleveranciers

De aktemodellen voor softwareleveranciers vindt u op de site Github.com

 

Ondersteuning

Om het gebruik van KIK te faciliteren, biedt het Kadaster onderstaande ondersteuning aan:

Coulanceperiode

Om een goede start met KIK te kunnen maken, biedt het kadaster een coulanceperiode van drie maanden aan. Gedurende deze periode, die start na het indienen van de eerste akte, rekent het kadaster bij uitval van een akte toch het lagere KIK-tarief. Op deze manier leert u optimaal om te gaan met KIK zonder dat hieraan extra kosten verbonden zijn.

Voorwaarde is dat u zich hebt aangemeld voor het aanleveren van KIK akten en dat wij een getekende 'KIK-gebruikersovereenkomst stylesheetgebruik' hebben ontvangen. Akten waarbij het XML-bestand ontbreekt, vallen niet onder de coulance. 

Uitvalrapportages

De meeste KIK-akten worden op de juiste manier aangeboden, waardoor deze (gedeeltelijk) geautomatiseerd verwerkt kunnen worden. Kan de akte niet (gedeeltelijk) geautomatiseerd verwerkt worden omdat er een fout in staat, dan brengen we voor de inschrijving het normale tarief in rekening. Elke week informeren we u via uitvalrapportages over KIK-akten die we in de voorgaande week niet geautomatiseerd konden verwerken. De 5 meest voorkomende uitvalredenen hebben we voor u op een rij gezet.

KIK-start

Alle (on)mogelijkheden hebben we voor u op rij gezet op de pagina 'wat is er mogelijk met KIK-start'. 


BAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG:

 • bevat de adressen van heel Nederland
 • op basis van een vaste peildatum
 • beschikbaar als eenmalige levering of abonnement

Let op: BAG Compact gaat verdwijnen. Lees meer over de verdwijning van BAG Compact.

Beschrijving

BAG Compact is een XML-bestand met alle BAG-adressen op basis van een vaste peildatum voor heel Nederland. Behalve adressen bevat het bestand ook adresgerelateerde elementen uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG).

BAG compact is interessant als u met name belangstelling heeft voor de adressen uit de BAG en niet zozeer voor de overige gegevens, zoals pandgegevens. Met BAG Bevragen kunt u bijvoorbeeld via uw eigen software adresgegevens uit BAG Compact raadplegen. Voordat u een koppeling maakt met de BAG kunt u een vergelijking maken tussen uw eigen adressenbestand en de adresgegevens uit de BAG.

U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een maandabonnement op BAG Compact. Voor BAG compact heeft u toegang tot Mijn Kadaster nodig. Dit kunt u aanvragen via het aanmeldformulier Mijn Kadaster

Gegevens in BAG Compact

Onderstaande gegevens van alle huidige adressen in de LV BAG zijn opgenomen in BAG Compact:

 • adres (openbare ruimte, nummeraanduiding, openbare ruimtenaam (straatnaam), huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats);
 • openbare ruimtenaam en verkorte openbare ruimtenaam (NEN5825);
 • type adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats);
 • Object-ID's van adresseerbaar object, nummeraanduiding en woonplaats;
 • hoofd- of nevenadres;
 • gebruiksdoelen van verblijfsobjecten;
 • X- en Y-coördinaten van het adresseerbaar object;
 • aantekening 'in onderzoek', als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;
 • ingangsdatum en einddatum van de geldigheid van de gegevens.

De volgende gegevens uit het rijtje zijn authentiek: openbare ruimtenaam, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, woonplaatsnaam, object-ID's en gebruiksdoelen. BAG Compact bevat alleen huidige voorkomens; dit betekent dat er alleen actieve en op peildatum geldige adressen in zitten en géén objecten met een historische status (adressen met status 'ingetrokken', 'niet gerealiseerd verblijfsobject' en 'verblijfsobject ingetrokken' zijn niet opgenomen).

Meer informatie over BAG Compact

BAG Compact is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Gegevens uit de LV BAG zijn afkomstig van gemeenten. Meer informatie vindt u bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

Eerste of éénmalige levering Prijs
BAG Compact  € 180,00
Abonnement Prijs per maand
maandelijks  € 12,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Overheden kunnen BAG Compact kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Levering

BAG compact is een maandelijks adressenbestand. Bij het bestellen van BAG compact heeft u de keuze voor de huidige maand of de volgende maand. Het product wordt aangemaakt op de 7e van de maand. Zodra uw bestelling gereed is, ontvangt u een e-mail met een link naar het ZIP-bestand. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Levertermijnen

De levertermijnen van BAG Compact vindt u in het document 'BAG levertermijnen'.

Testbestanden

Wilt u vooraf de structuur van BAG Compact in grote lijnen bekijken? Bekijk de testbestanden van de producten BAG Extract en BAG Compact. Ook voorbeeldberichten van BAG Bevragen kunt u hier raadplegen.

BAG Compact gaat verdwijnen

Met de komst van BAG 2.0 wordt dit product niet meer aangeboden

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet BAG op 1 juli 2018 en op basis van klantwensen, hebben we onze producten onder de loep genomen. De BAG-producten zijn in een nieuw jasje gestoken, bevatten up-to-date data en zijn gebruiksvriendelijker. Mede vanwege het beperkte aantal gebruikers faseren we BAG Compact vanaf december 2020 uit.

Als alternatief kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

BAG 2.0 Extract  

U kunt ervoor kiezen om een kopie van de gehele landelijke voorziening BAG op te vragen. De kopie kunt u in uw eigen applicatie inladen.

Een volledig overzicht van de gegevens vindt u op de pagina BAG 2.0 Extract

BAG Adressen API

Hebt u geen behoefte aan een kopie van de LV BAG maar wenst u rechtstreeks adressen bij de landelijke voorziening op te vragen? Dan kunt u via BAG Individuele Bevragingen een platgeslagen BAG adres op vragen. Op basis van bijvoorbeeld een ID kunt u het bijbehorende adres raadplegen.

Welke gegevens u ontvangt en welke zoekingangen u kunt gebruiken, is te vinden op de pagina BAG API


U ontvangt een digitaal toponiemenbestand met de volgende gegevens:

 • het soort object dat met het toponiem wordt aangeduid
 • de x- en y-coördinaten van het object
 • op welk bladnummer de naam voorkomt

Beschrijving

TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen (toponiemen). Het bestand vermeldt alle toponiemen die op een kaartserie voorkomen, aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort. Ideaal om te visualiseren als laag over kaarten zonder geografische namen.

TOPnamen actualiteit

TOPnamen wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de meest recente levering van TOPnamen vindt u onder Documenten.

Gegevens in TOPnamen

TOPnamen is beschikbaar voor alle versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster.
In het bestand vindt u per toponiem de volgende gegevens:

 • het soort object dat het aanduidt, zoals een plaats, kanaal of rivier
 • de bladnaam en kaartnaam (geeft aan op welk bladnummer de naam voorkomt)
 • de precieze locatie van het object (x- en y-coördinaat in RD en ETRS89 coördinaten)
 • de lijn-geometrie van de naam (lijn door of langs de naam)
 • geleverd in het bestandsformaat Esri file geodatabase
   

Tarieven en Bestellen

Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOPnamen in Esri file-geodatabase formaat beschikbaar als open data. Voor de levering en het gebruik van TOPnamen worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.


 

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPnamen geldt de CC-BY licentie.

 


Uitstekende basis voor het toevoegen of bewerken van gegevens:

 • voor het bekijken en bewerken van geo-informatie
 • als ondergrond voor het visualiseren van uw gegevens
 • als geometrische referentie in GIS-applicaties

Beschrijving

TOPNL bestaat uit de producten TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL. De producten zijn digitale objectgerichte topografische bestanden, automatisch generaliseerd uit TOP10NL. TOPNL-producten behoren samen met TOP10NL tot de Basisregistratie Topografie (BRT). De producten zijn uniform, consistent en landsdekkend en kunnen als ondergrond voor heel Nederland gebruikt worden.

TOPNL actualiteit

Informatie over de meest recente levering van TOPNL vindt u onder Documenten. Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn de verschillende TOPNL producten in GML-formaat beschikbaar als open data.

TOP50NL

TOP50NL wordt automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL. U kunt TOP50NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:25.000 en 1:75.000. De productie van TOP50NL sluit volledig aan op de bijhoudingscyclus van TOP10NL. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij Documenten.

TOP100NL

TOP100NL wordt automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL. U kunt TOP100NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:75.000 en 150.000. De productie van TOP100NL sluit volledig aan op de bijhoudingscyclus van TOP10NL. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij Documenten.

TOP250NL

TOP250NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP250NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:150.000 en 1:350.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij Documenten.

TOP500NL

TOP500NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP500NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:350.000 en 1:750.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij Documenten.

TOP1000NL

TOP1000NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP1000NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:750.000 en 1:1.500.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij Documenten.

Bestandsformaten

Geography Markup Language (GML) Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn de verschillende TOPNL producten in GML-formaat beschikbaar als open data. Bedrijven als Safesoftware en Snowflake hebben software ontwikkeld voor een eenvoudiger gebruik van de GML-bestanden.
Overige formaten Wenst u een TOPNL product in een ander formaat? Vraag dan een offerte aan bij onze Klantenservice. Voor een snellere afhandeling graag "TOPNL" in het onderwerpveld op het contactformulier vermelden.

TOPNL producten zijn via de website PDOK ook beschikbaar als webservice, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) en Tile Map Service (TMS).

Meepraten over de Basisregistratie Topografie kan op onze LinkedIn pagina

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Tarieven

TOPNL producten in GML-formaat (via PDOK) € 0,00
TOPNL producten in overige formaten offerte

* Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPNL geldt de CC-BY licentie.

Bestellen

Downloaden via PDOK

TOPNL producten in GML-formaat kunt u direct downloaden via de website PDOK. Via PDOK kunt u ook de Web Mapping Services gebruiken. 

Formaat anders dan GML

TOPNL producten in een formaat anders dan GML vraagt u aan met het contactformulier

Levering

TOPNL producten in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOPNL in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.


TOPrasterkaarten zijn uitstekend te gebruiken als:

 • ondergrond voor desktop-mapping
 • illustratiemateriaal voor publicaties of websites
 • referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS

Beschrijving

TOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. TOPrasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen. TOPraster gecombineerd met de meegeleverde TFW-bestanden kunt u ook gebruiken in navigatiesystemen.

TOPraster actualiteit

TOPraster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de meest recente levering van TOPraster vindt u onder Documenten.

TOP25raster

TOP25raster is een digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:25.000.

TOP50raster

TOP50raster is een enigszins gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:50.000.

TOP100raster

TOP100raster is een gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:100.000.

TOP250raster

TOP250raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:250.000. TOP250raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen en als index voor TOP25raster en TOP50raster.

TOP500raster

TOP500raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:500.000. TOP500raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen.

TOP1000raster

TOP1000raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:1.000.000. TOP1000raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen.

TOPraster gebruiken als TIFF-TFW

U ontvangt TOPraster als een digitaal bestand in het bestandsformaat GEO-TIFF. Ook worden er TFW-bestanden meegeleverd. Gecombineerd kunt deze bestanden gebruiken op uw PDA of smartphone met GPS-ontvanger, maar ook op uw computer met softwareprogramma’s die TIFF-files ondersteunen. Zo kunt u thuis routes voorbereiden en afdrukken.

Met behulp van OZI-explorer of andere softwarepakketten die geografische gegevens kunnen verwerken, is het mogelijk de losse kaartbladen aan elkaar te plakken. Zo kunt u een route die over meerdere kaartbladen loopt in zijn geheel afdrukken of in uw navigatiesysteem zetten.

Tarieven en bestellen

Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOPraster in GEO-TIFF-formaat beschikbaar als open data. Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Om TOPraster in een ander formaat te ontvangen kunt een offerte aanvragen via het contactformulier. Voor een snellere afhandeling kunt u 'TOP25raster', 'TOP50raster' of 'TOP250raster' invullen in het onderwerpveld. 

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPraster geldt de CC-BY licentie.

Bekijk de licentie


TOP10NL is uitermate geschikt:

 • voor het bekijken en bewerken van geo-informatie
 • als ondergrond voor het visualiseren van uw gegevens
 • als geometrische referentie in GIS-applicaties

Beschrijving

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt TOP10NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. Het bestand is uniform en consistent. TOP10NL is bovendien landsdekkend, dit betekent dat u het als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

TOP10NL actualiteit en kwaliteit

Informatie over de meest recente levering van TOP10NL vindt u onder Documenten. Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL ook in GML-formaat beschikbaar als open data.

De kwaliteit van TOP10NL wordt getoond in het BRT kwaliteitsdashboard.

Objectklassen

TOP10NL is opgebouwd uit verschillende topografische elementen. In het bestand kunt u de volgende objectklassen raadplegen:

 • wegdeel
 • spoorbaandeel
 • waterdeel
 • gebouw
 • terrein
 • inrichtingselement
 • reliëf 
 • hoogte
 • registratief gebied
 • geografisch gebied 
 • plaats
 • functioneel gebied
 • plantopografie

Meer informatie over de opbouw en het gebruik van TOP10NL vindt u in de catalogus BRT bij Documenten.

Ontstaan en actualiteit

TOP10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, panoramafoto's, veldopnamen en informatie uit externe bronnen. Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen. Informatie over de geplande updates en de actualiteit van TOP10NL vindt u bij Documenten.

Bestandsformaten

 • Geography Markup Language (GML)
  Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL in GML-formaat beschikbaar als open data. Bedrijven als Safesoftware en Snowflake hebben software ontwikkeld voor een eenvoudiger gebruik van de GML-bestanden.
 • TOP10NL als Linked Data is te vinden op de site brt.basisregistraties.overheid.nl.
 • File Geodatabase (FGDB)
  TOP10NL in FGDB-formaat wordt geleverd door de firma Esri.
 • Overige formaten
  Indien gewenst kunnen wij TOP10NL ook in andere formaten aanleveren. 

TOP10NL is via de website van PDOK ook beschikbaar als webservice, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) en Tile Map Service (TMS).

Meepraten over de Basisregistratie Topografie kan op onze LinkedIn pagina

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Tarieven en bestellen

Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL in GML-formaat beschikbaar als open data. 

Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Om TOP10NL in een ander formaat te ontvangen kunt een offerte aanvragen via het contactformulier. Voor een snellere afhandeling kunt u 'TOP10NL' invullen in het onderwerpveld. 

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOP10NL geldt de CC-BY licentie.

Klantervaring

De website van Wandelnet krijgt zo’n 100.000 bezoekers per maand. De routes worden gemaakt met behulp van kaartgegevens van het Kadaster. Lees meer over de klantervaring van Wandelnet over het gebruik van Kadasterkaarten

Levering

TOP10NL in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOP10NL in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.


Zakelijke klanten met een abonnement op Mijn Kadaster:

 • bestellen snel online producten;
 • betalen minder voor bepaalde producten;
 • kunnen de status van bestelde producten bekijken.

Beschrijving

Bent u een zakelijke klant van het Kadaster en maakt u regelmatig gebruik van onze producten en diensten? Dan is een abonnement op Mijn Kadaster interessant voor u. Met Mijn Kadaster hebt u toegang tot:

 • Kadaster-on-line
  online kadastrale en hypothecaire informatie aanvragen en inzien;
 • Kadata internet
  online vastgoedinformatie aanvragen en inzien.

Meerdere gebruikers

Met een abonnement op Mijn Kadaster kunnen meerdere gebruikers (tegelijkertijd) gebruik maken van onze online producten en diensten. Binnen uw organisatie wijst u een ‘beheerder’ van Mijn Kadaster aan. Hij/zij is aanspreekpunt voor het Kadaster, mag gebruikers toevoegen en verwijderen, gebruikersgegevens wijzigen en bepaalt voor elke gebruiker de toegangsrechten.

Veiligheid

Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, maakt Mijn Kadaster gebruik van een beveiligde internetverbinding.

Specificaties

Om gebruik te kunnen maken van Mijn Kadaster hebt u een internetbrowser nodig die een aantal standaard functies ondersteunt. Welke standaard functies uw browser ondersteunt, kunt u eenvoudig testen.  

Tarieven

Tarieven Mijn Kadaster

Abonnement Mijn Kadaster, per kalenderjaar (automatische incasso)  € 32,40

 

Deze bedragen zijn vrij van btw

Naast de abonnementskosten, brengen wij u kosten voor de afgenomen producten en diensten in rekening. Die kosten zijn vermeld in Mijn Kadaster. U vindt ze ook in het tarievenoverzicht.

Bestellen

Een abonnement op Mijn Kadaster vraagt u aan met het aanmeldformulier Mijn Kadaster.

U betaalt per kalenderjaar. Een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegtermijn is een maand. Wilt u uw abonnement voor het volgende jaar opzeggen? Doe dit dan vóór 1 december. Tussentijds opzeggen is mogelijk maar u ontvangt geen abonnementsgeld retour.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een inlogcode en een wachtwoord. Hiermee hebt u toegang tot Mijn Kadaster. 


Gebruikt u een grens die nog niet is vastgelegd en wilt u dit werkelijke gebruik vastleggen voor toekomstige verkoop? Laat dan een Splitsing t.b.v. grenscorrectie door ons uitvoeren.

Voorwaarden:

 • stukje grond wat overgedragen moet worden is niet groter dan 100m2
 • de vast te leggen grens wordt al zichtbaar gebruikt 
 • beide partijen zijn bekend en akkoord met het gebruik

 

 

Beschrijving

Bij het Kadaster leggen wij grenzen juridisch vast. Deze vastgelegde grenzen noemen we kadastrale grenzen. Toch kan het voorkomen dat de grens die gebruikt wordt, niet de juridisch vastgelegde grens is. Lees meer hierover op de pagina Kadastrale grens en gebruiksgrens op onze particuliere website.

Om deze gebruiksgrens wél juridisch vast te leggen, kunnen wij een Splitsing t.b.v. grenscorrectie voor u uitvoeren. Hierdoor ontstaat een nieuw perceel. Dit nieuwe perceel mag niet groter zijn dan 100m2.  

Op dit plaatje staan 2 percelen afgebeeld. Tussen de 2 percelen zijn 2 lijnen getekend. De ene lijn is de grens die op dit moment gebruikt wordt. De andere lijn is de grens die nu is vastgelegd. Het gaat om een stukje perceel wat tussen de 2 lijnen in ligt. Dit stukje moet vastgelegd worden.

Zodra de gebruiksgrens is vastgelegd krijgt B 2 percelen op naam. B moet vervolgens naar de notaris om het nieuw gevormde perceel over te dragen aan A. Als A zijn eigendom wil verkopen staan in de toekomstige verkoopakte de 2 percelen apart vermeld. 

Twijfelt u of u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie kunt laten uitvoeren?

Bij twijfel of u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie kunt laten uitvoeren, kunt u onze keuzehulp bekijken.  

Tarieven

Het tarief voor een Splitsing t.b.v. grenscorrectie bedraagt € 157,50 per nieuw gevormd perceel. Dit bedrag is vrij van btw.

Als na meting blijkt dat niet aan de voorwaarden van een grenscorrectie is voldaan, wordt het tarief voor het product Splitsen van percelen in rekening gebracht.

Bestellen

Vraag een Splitsing t.b.v. grenscorrectie met het bestelformulier Splitsing t.b.v. grenscorrectie.  

Aanvraag annuleren

Hebt u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie aangevraagd maar wilt u deze annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U bent dan een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht. Het afzeggen van een aanvraag of order regelt u met het formulier afzegging orders.


Wilt u een registratienummer van een boot natrekken om bijvoorbeeld te kunnen zien wie de eigenaar is, dan kunt u Eigendomsinformatie schip opvragen.

In dit document uit de openbare registers ziet u snel:

 • op welke naam een boot geregistreerd staat
 • welk recht de eigenaar heeft
 • de gegevens van het schip, zoals het brandmerk

Meer informatie nodig over het registreren uw boot of schip? Of wilt u hierover gegevens opvragen? Dit is te vinden op de pagina Schepen.

Beschrijving

Eigendomsinformatie schip is een document met kadastrale informatie over een schip of boot dat bij het Kadaster is geregistreerd. Met dit document hebt u in een oogopslag veel informatie over een boot of schip en kunt u het eigendom van een bootregistratie natrekken. Wanneer u wilt weten of er een hypotheek of beslag op het schip rust vraagt u Hypotheekinformatie schip aan.

Welke gegevens bevat Eigendomsinformatie schip?

 • op welke naam het schip geregistreerd is
 • welk recht de eigenaar heeft, bijvoorbeeld eigendom of vruchtgebruik
 • het brandmerk van het schip
 • de naam van het schip
 • de indeling van het schip
 • de motorgegevens

Gewaarmerkt document

Eigendomsinformatie schip is een gewaarmerkt document. Dat betekent dat het een officieel document is, ondertekend door 'de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers'.

Tarieven

Eigendomsinformatie schip Prijs
via e-mail € 16,95
per post € 18,95

Deze bedragen zijn vrij van btw

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij Eigendomsinformatie schip binnen 2 werkdagen per post of per e-mail toe.


In Hypotheekinformatie schip ziet u snel:

 • of er een hypotheek rust op de boot of het schip
 • of er beslag is gelegd op de boot of het schip

Beschrijving

In Hypotheekinformatie schip ziet u welke hypotheken en/of beslagen geregistreerd zijn op een boot of schip.

Welke gegevens bevat Hypotheekinformatie schip?

In het document vindt u de volgende gegevens over de hypotheek of het beslag:

 • de namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouders)
 • de datum en het tijdstip van inschrijving bij het Kadaster
 • het bedrag
 • de rentevoet (als dit in de akte staat)

Verder ziet u in het document de naam van het schip en het brandmerk.

Gewaarmerkt document

Hypotheekinformatie schip is een gewaarmerkt document. Dat betekent dat het een officieel document is, ondertekend door 'de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers'.

Tarieven

Hypotheekinformatie schip Prijs
via e-mail € 16,95
per post € 18,95

Deze bedragen zijn vrij van btw

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u Hypotheekinformatie schip binnen 2 werkdagen toe per e-mail of post. 


Een veldwerk is een situatie- of meetschets van een kadastrale grens op het moment dat deze ontstaan is. 

Een veldwerk kan zinvol zijn bij:

 • plaatsen van een schutting/heg
 • planten van een boom aan de rand van uw tuin
 • bouwen van tuinhuisje of schuur bij uw (nieuwe) woning. 

Let op! Een veldwerk is alleen zinvol wanneer u over landmeetkundige kennis en apparatuur beschikt. 

Beschrijving

Een veldwerk bestaat uit een schets met gegevens. Deze schets heeft een landmeter van het Kadaster gemaakt toen de grens werd vastgesteld. 

Wat krijgt u?

Een veldwerk bevat altijd een terreinschets. Afhankelijk van het jaartal waarin de grens ontstaan is, ontvangt u daarnaast aanvullende informatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grenzen die vóór 1994 ontstaan zijn en grenzen die ná 1993 ontstaan zijn. 

Veldwerk van grenzen die vóór 1994 ontstaan zijn:

 • schets van (een deel van) het perceel 
 • eventueel aangevuld met waarnemingen 
 • eventueel aangevuld met gegevens van belanghebbenden 

Deze afbeelding bevat een schets van een veldwerk gemaakt vóór 1994. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.         Deze afbeelding bevat waarnemingen en gegevens van belanghebbenden behorende bij een schets van een veldwerk gemaakt vóór 1994. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.

Veldwerk van grenzen die ná 1993 ontstaan zijn: 

 • schets van (een deel van) het perceel 
 • waarnemingen
 • omschrijving van de kadastrale grenzen 
 • eventueel aangevuld met gegevens van belanghebbenden 
 • eventueel een lijst met coördinaten 

Deze afbeelding bevat waarnemingen en gegevens van belanghebbenden behorend bij een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.     Deze afbeelding bevat een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.     Deze afbeelding bevat een lijst met coördinaten behorende bij een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.

Let op! Veldwerk vaak niet bruikbaar

In veel gevallen is er geen bruikbaar veldwerk beschikbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • op het veldwerk geen of andere bebouwing staat geregistreerd. Hierdoor heeft het veldwerk voor u geen duidelijke referentiepunten meer van waaruit u de grenzen terug zou kunnen meten;
 • de grens is gemeten op basis van coördinaten. Om deze grens uit te kunnen zetten is landmeetkundige kennis en apparatuur nodig. Het is niet mogelijk om de coördinaten met uw smartphone te herleiden;
 • het veldwerk onvoldoende maatvoering en referentiepunten bevat van waaruit u de grens zou kunnen uitzetten.

Is er geen bruikbaar veldwerk beschikbaar? Dan informeren wij u hierover.

Helpt een veldwerk u niet verder? Vraag dan een grensreconstructie aan. 

Tarieven

Het tarief voor een veldwerk bedraagt € 44,00 per gevraagde grens. Dit bedrag is vrij van btw.

Het komt voor dat niet alle grenzen van een perceel op één veldwerk staan.  

Bestellen

Een veldwerk kunt u op 2 manieren bestellen:

Meer informatie over Mijn Kadaster.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het veldwerk met een toelichting binnen 2 werkdagen per e-mail (jpg-formaat) of per post. 

U kunt de toelichting hieronder ook downloaden.


Het Kadaster kan voor u onderzoek doen in de openbare registers naar onder andere:

 • bijzondere bepalingen zoals een kettingbeding
 • bijzondere typen akten zoals splitsingsakten en akten van schenking

Beschrijving

Wij doen op uw verzoek onderzoek in de openbare registers.  

Specifiek stuk

Zoekt u een uniek brondocument dat door een particulier, overheidsinstantie, rechtbank of advocaat  is ingeschreven in de openbare register? Denk aan besluiten in het kader van de Wet geluidhinder of bodembescherming, een besluit van de rechtbank over onderbewindstelling, of niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. Van deze specifieke stukken kunnen wij een deel en nummer voor u opzoeken. Als u dat wilt kunt u tegelijkertijd ook een kopie van het gevonden stuk bestellen. 

Bepaling in akte opvragen

U zoekt bijzondere bepalingen in akten, zoals een kettingbeding, ontbindende of opschortende voorwaarden, mandeligheden, bepalingen over buurwegen en bepaalde verplichtingen. Wij kunnen het deel en nummer van dergelijke bepalingen in akten voor u opzoeken in de openbare registers. Naast een opgave van deel en nummer kunt u tegelijk een kopie van de akte bestellen.

Vroegere eigenaren

Zoekt u de vroegere eigenaren van een perceel? Wie dat zijn staat vermeld in de verkrijgingsakte of de titel van aankomst. Het kan om particuliere of zakelijke eigenaren gaan. Bij zakelijke eigenaren kunt u denk aan een bv, nv of een stichting. 
Wij leveren u een overzicht van alle eigenaren in een bepaalde periode. U kunt kiezen uit 3 perioden die teruggaan tot een bepaald jaartal. Verder ontvangt u een opgave van deel en nummer van de akte(n) waaruit blijkt wie de eigenaren zijn. Een kopie akte kunt u tegelijkertijd bestellen.

Vroegere percelen (filiatieonderzoek)

De relatie tussen oude en nieuwe percelen kunnen wij met een zogenaamd filiatieonderzoek voor u uitzoeken. Wilt u weten uit welke vroegere percelen een bepaald perceel is ontstaan? Of juist in welke nieuwe percelen een bepaald perceel is opgegaan? Voor het uitzoeken van oude percelen waaruit een bepaald perceel is ontstaan, moet u een specifieke datum of akte opgeven. Daarmee kunnen wij bepalen tot welke datum we het onderzoek moeten uitvoeren. U ontvangt een opgave van oude perceelnummers (als u wilt weten uit welke percelen een perceel is ontstaan) of een opgave van nieuwe perceelnummers (als u wilt weten in welke percelen een bepaald perceel is opgegaan).

Bijzonder type akte

U zoekt een specifieke akte, zoals een verkrijgingsakte, splitsingsakte, een akte van appartementsrecht, een akte van schenking of een vestiging van opstal of erfpacht? Wij kunnen een dergelijke bijzondere type akten voor u opzoeken in de openbare registers. 
U ontvangt dan het deel en nummer van de gevonden akte een kopie van de akte als u dat wilt. Deze kunt u tegelijk bestellen.

Verkrijging of laatst ingeschreven akte

Bent u op zoek naar het aktenummer (deel en nummer) van het moment dat iemand eigenaar, erfpachter of opstalhouder van een perceel of appartement is geworden? Dit staat vermeld in 'de verkrijgingsakte' of 'de titel van aankomst'.
Wij kunnen een onderzoek naar 'de verkrijgingsakte' voor u uitvoeren. U ontvangt een opgave van het deel en nummer van de ingeschreven akte. Ook kunt u een kopie aanvragen van de akte. 

Negatieve mededeling

Voor het aanvragen van huursubsidie of een starterssubsidie kunt u bijvoorbeeld bewijs nodig hebben dat u geen onroerend goed op uw naam hebt staan. Als u formeel moet kunnen aantonen dat op uw naam of op naam van uw bedrijf op dit moment geen zakelijk recht in de basisregistratie van het Kadaster voorkomt, vraagt u een 'Negatieve mededeling' aan. Als na onderzoek blijkt dat u op dit moment niet als eigenaar of rechthebbende in de Basisregistratie Kadaster voorkomt, ontvangt u een verklaring, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Erfdienstbaarhedenonderzoek

Wilt u weten of er op een perceel zogenaamde erfdienstbaarheden rusten? Vraag dan een erfdienstbaarhedenonderzoek aan. Meer informatie vindt u op de pagina Erfdienstbaarhedenonderzoek.

Tarieven

Onderzoeken Prijs
Onderzoek van de verkrijgingsakte of laatst ingeschreven akte, per object € 49,00
Onderzoek specifiek stuk, bepaling in akte of bijzonder type akte, per object € 49,00
Onderzoek naar vroegere percelen (losse filiatie), per object € 49,00
Onderzoek vroegere eigenaren (natuurlijk of niet natuurlijk persoon) Prijs
in de periode heden tot 1989, per object of subject € 73,50
in de periode heden tot 1950, per object of subject € 147,00
in de periode heden tot 1838, per object of subject € 269,50
losse periode (tijdvak max. 50 jaar), per object of subject € 147,00
Negatieve mededeling Prijs
per e-mail € 15,25
per post € 17,25
Kopie (afschrift) van akte(n) uit de openbare registers (optioneel) Prijs
per afschrift, per e-mail € 16,95
per afschrift, per post € 18,95

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

Specifiek stuk

Unieke brondocumenten zoals besluiten in het kader van de Wet geluidhinder of bodembescherming, besluit van de rechtbank over onderbewindstelling, of niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. Bestelformulier Specifiek stuk opvragen

Bepaling in akte

Bijzondere bepalingen in akten, zoals een kettingbeding, ontbindende of opschortende voorwaarden, mandeligheden, bepalingen over buurwegen en bepaalde verplichtingen. Bestelformulier Bepaling in akte opvragen

Vroegere eigenaren

In de verkrijgingsakte of de titel van aankomst staat vermeld wie de vroegere eigenaren van een perceel zijn. Bestelformulier Vroegere eigenaren opvragen

Vroegere percelen

Uit welke vroegere percelen een bepaald perceel ontstaan? Of in welke nieuwe percelen is een bepaald perceel opgegaan? Dit kunnen wij met een zogenaamd filiatieonderzoek voor u uitzoeken. Bestelformulier Vroegere percelen opvragen

Bijzonder type akte 

Akte zoals een verkrijgingsakte, splitsingsakte, akte van appartementsrecht, schenking of een vestiging van opstal of erfpacht. Bestelformulier Bijzonder type akte opvragen

Specifieke akte

Weet u het deel en nummer van een akte niet? Wij kunnen dit voor u opzoeken. U kunt dan gelijk een kopie van de akte bestellen. Bestelformulier specifieke akte opvragen

Negatieve mededeling

Vraag een Negatieve mededeling aan met het bestelformulier Negatieve mededeling.

Bestellen via Mijn Kadaster

Een Onderzoek ingeschreven akten en Overig onderzoek kunt u ook bestellen via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in via de inlogpagina Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Levering

Onderzoeken

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de opgave van gevonden akten in principe binnen 2 werkdagen toe. Gaat het om een groot onderzoek, dan informeren wij u over de levertijd.

Negatieve mededeling

Na ontvangst van u aanvraag sturen wij u de verklaring binnen 2 werkdagen toe. 

Meer informatie

Onderzoek in de openbare registers van het Kadaster kan teruggaan tot 1 oktober 1838 (ontstaansdatum van de openbare registers).

Registers met afwijkende begindata

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. Bekijk het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata.


Archiefmappen
Een Hulpkaart toont de geografische geschiedenis van één of meer kadastrale percelen. Zo ziet u bijvoorbeeld welke nieuwe percelen uit welke oude percelen zijn ontstaan of hoe een oude kadastrale grens liep. 

Beschrijving

Een Hulpkaart is een Kadastrale kaart met mutaties van een kadastraal perceel en de bijbehorende perceelnummers. Met een Hulpkaart kunt u nagaan waar percelen lagen die in oude akten en andere stukken zijn vermeld. Noodzakelijk voor bijvoorbeeld de opsporing van gevestigde erfdienstbaarheden en historisch onderzoek naar eigendom en andere rechten.
Op een hulpkaart staan onderstaande grenzen en kadastrale perceelnummers:
 • grenzen ongewijzigd (zwart)
 • grenzen nieuw (rood)
 • grenzen vervallen (blauw)
 
 • kadastrale perceelnummers ongewijzigd (rood)
 • kadastrale perceelnummers nieuw (zwart)
 • kadastrale perceelnummers vervallen (blauw)
 
Hulpkaarten komen in verschillende kaartschalen voor, bijvoorbeeld 1:500, 1:1250 en 1:2500. Tenzij anders aangegeven is een Hulpkaart altijd noordgericht.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Hulpkaart per e-mail € 15,80
Hulpkaart per post € 17,80

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Een Hulpkaart bestelt u met het bestelformulier Hulpkaart.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Hulpkaart binnen 3 werkdagen toe per e-mail of post


Toegang tot een kopie van de gegevens uit de LV BAG voor gebruik in uw eigen database.

 • Keuze voor heel Nederland of uw eigen selectie van woonplaatsen
 • Keuze voor een eenmalige levering of een (mutatie)abonnement

Let op! Per 1 juli 2018 is de nieuwe wet BAG in werking getreden. De BAG producten worden aangepast op de BAG Catalogus 2018. De specificaties voor BAG Extract op basis van BAG 2.0: BAG 2.0 Extract zijn nu beschikbaar. Meer informatie vindt u op de pagina BAG 2.0 Extract

 

Beschrijving

BAG Extract is een verzameling XML-bestanden met gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG). Per objecttype (pand, verblijfsobject, ligplaats, standplaats, nummeraanduiding, openbare ruimte en woonplaats) levert het Kadaster een XML-bestand aan.

Heel Nederland of selectie op gemeente

BAG Extract kunt u bestellen van heel Nederland of u maakt zelf een selectie op één of meerdere gemeenten. Bij uw bestelling kunt u de gewenste gemeenten opgeven.

Levenscyclus of peildatum

U kunt kiezen of u de gegevens op basis van peildatum of levenscyclus wilt ontvangen.

 • Waarde op peildatum: bevat de gegevens zoals deze op de opgegeven peildatum geldig zijn.
 • Levenscyclus: bevat alle gegevens uit de gehele levenscyclus van BAG objecten.

Eenmalige levering of abonnement

U kunt kiezen tussen een eenmalige levering, een maandabonnement op alle actuele BAG-gegevens of een mutatieabonnement waarbij u periodiek (dagelijks of maandelijks) de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande levering ontvangt.

Via Mijn Kadaster kunt u de gewenste bestanden bestellen of een abonnement op BAG Extract afsluiten. Log in op Mijn Kadaster en ga naar BAG, 'Bestellen Extract'.

Meer informatie over BAG Extract

BAG Extract is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Meer informatie vindt u in folder 'BAG Extract' bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak voor BAG Extract.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

Eerste of éénmalige levering prijs
BAG Extract € 180,00
Abonnement prijs per maand
alle actuele BAG-gegevens € 120,00
maandelijks mutaties ten opzichte van vorige levering € 12,00
dagelijks mutaties ten opzichte van vorige levering € 180,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Overheden kunnen BAG Extract kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Levering

Zodra uw bestelling gereed is, ontvangt u een e-mail met een link naar de ZIP-bestanden. Deze bestanden kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Levertermijnen

De levertermijnen van BAG Extract vindt u op de pagina ‘BAG levertermijnen’.

Testbestanden

Bekijk de testbestanden van de producten BAG Extract en BAG Compact. Ook voorbeeldberichten van BAG Bevragen kunt u hier raadplegen.


Zakelijke klanten kunnen zelf meetgegevens aanleveren bij het splitsen van percelen. Het Kadaster controleert de aangeleverde meetgegevens vooraf. Dat zorgt voor een snellere doorlooptijd. Voldoen de meetgegevens aan de kwaliteitsvoorwaarden van het Kadaster? Dan ontvangt u voor de aangeleverde meetgegevens een vergoeding.

Beschrijving

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau heeft u de mogelijkheid meetgegevens van nieuwe grenzen aan te leveren. Aan de hand hiervan kunnen we percelen voor u splitsen. De nieuwe grenzen leggen we op basis van deze meetgegevens vast in de Basisregistratie Kadaster.

 

Starterspakket

Bent u nog niet bekend met het aanleveren van meetgegevens? Maak dan gebruik van het 'starterspakket aanleveren meetgegevens'. Hierin vindt u beschrijvingen, handleidingen en hulpmiddelen voor het aanleveren van meetgegevens. U vraagt het starterspakket aan bij de Klantenservice Grenzen en Meting, 088-183 22 00 optie 1.

Tarieven

U beschrijft een grens in relatie tot bestaande grenzen en topografie en combineert die beschrijving met digitale meetgegevens. Voldoen die meetgegevens aan de kwaliteitsvoorwaarden van het Kadaster? Dan ontvangt u een vergoeding van € 147,00 per te factureren perceel. 

Wanneer krijgt u geen vergoeding?

Beschrijft u wel een grens maar levert u geen meetgegevens aan? Dan ontvangt u geen vergoeding. 

Tarieven en vergoedingen meetgegevens
Omschrijving   Regulier tarief splitsing zonder meetgegevens Vergoeding meetgegevens Tarief splitsing meetgegevens
Splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel € 440,00 € 147,00 € 293,00
Splitsen van percelen, met 50 of meer nieuw te vormen percelen (in hetzelfde (bouw)project gelegen en in 1 meting opgenomen), per nieuw perceel € 366,50 € 147,00 € 219,50

Doorlooptijden

Splitsing 

De totale doorlooptijd voor een opdracht ‘splitsing perceel’ is verdeeld in twee blokken. Een blok tot aan het versturen van de opdrachtbevestiging en een blok na het versturen van de opdrachtbevestiging. De blokken worden gescheiden door de ondertekening van de offerte. Voor de beide blokken afzonderlijk staat een doorlooptijd van 10 werkdagen, dus 20 werkdagen voor het gehele proces. Wenst u geen offerte? Dan gaat het blok van vóór het versturen van de offerte naadloos over in het blok van na het versturen van de opdrachtbevestiging. 

Afwijkende doorlooptijden

De ondertekening van de offerte kan van invloed zijn op de totale doorlooptijd van het gehele proces. Bijvoorbeeld: u heeft 5 werkdagen nodig voor de ondertekening van de offerte. De totale doorlooptijd kan dan uitkomen op 25 werkdagen (10 + 5 + 10). Om de doorlooptijd van 10 werkdagen tot aan het versturen van de opdrachtbevestiging te kunnen garanderen, is het belangrijk om de meetgegevens in één keer goed aan te leveren.

Als controle uitwijst dat de meetgegevens niet voldoen aan de voorwaarden, moet u ze opnieuw aanleveren. In dat geval start de doorlooptijd weer opnieuw. Bij meer dan 50 nieuw te vormen percelen stemmen we de levertijd met u af. 

Verificatieposten (voorlopige kadastrale grens)

De doorlooptijd voor een opdracht ‘verificatieposten perceel’ is drie maanden. Hierbij hanteren wij als ingangsdatum de datum en het tijdstip van het versturen van de opdrachtbevestiging. 

Leveringsvoorwaarden

Als u na de inhoudelijke afkeuring van de meetgegevens niet binnen 6 weken aan de leveringsvoorwaarden kunt voldoen, komen de aangeleverde meetgegevens te vervallen. Deze mogen niet meer opnieuw worden aangeleverd. Uiteraard is het altijd mogelijk de grenzen alsnog aan het Kadaster aan te wijzen, zodat een landmeter van het Kadaster de meting kan doen.

Wilt u meer weten over het aanwijzen van grenzen? Bekijk de pagina Erfgrenzen definitief vastleggen op onze particuliere website. 


Een Verklaring van niet-voltooiing schip hebt u nodig als u een hypotheek wilt aanvragen voor een schip in aanbouw.

Beschrijving

Een Verklaring van niet-voltooiing schip bewijst dat uw boot of schip nog in aanbouw is bij een scheepswerf in Nederland. U hebt dit bewijs nodig als u een hypotheek wilt aanvragen voor een schip dat nog in aanbouw is. 

Op de verklaring staan:

 • de naam van het schip
 • de plaats van het brandmerk
 • een aantekening of het brandmerk definitief of voorlopig is aangebracht
 • een aantekening dat het schip nog niet afgebouwd is

Voordat het Kadaster de verklaring afgeeft, bezoekt de inspecteur scheepsregistratie de werf waar het schip in aanbouw is. Daar controleert hij ter plaatse de status van het schip.

Gewaarmerkt document

De Verklaring van niet-voltooiing schip is een gewaarmerkt document. Dat betekent dat het een officieel document is, ondertekend door 'De bewaarder van het Kadaster en de openbare registers'.

Tarief

Verklaring van niet-voltooiing schip: € 49,00. Dit bedrag is vrij van btw

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Voorwaarden

Een verklaring van niet-voltooiing schip kan alleen opgemaakt worden als uw schip geregistreerd is in de openbare registers van het Kadaster. U kunt de verklaring tegelijkertijd met het indienen van de teboekstelling aanvragen, maar ook naderhand als uw schip inmiddels te boek gesteld is. Meer informatie vindt u op de pagina Teboekstelling schip

 

 

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de Verklaring van niet-voltooiing schip binnen 10 werkdagen toe.

De inspecteur scheepsregistratie van het Kadaster controleert of het schip inderdaad in aanbouw is.

Is uw schip al voorzien van een brandmerk? Dan is het voldoende als iemand van de werf het schip aanwijst aan de inspecteur. 

Stuurt u de aanvraag van de Verklaring van niet-voltooiing schip gelijktijdig op met een verzoek voor branden? Dan maakt de inspecteur met u een afspraak op de werf.