Postadres algemeen

Let op: Het algemene postadres van het Kadaster is niet bestemd voor het indienen van analoge stukken zoals vonnissen, beschikkingen, onder bewindstellingen en beslagen op onroerend goed.

Aanbieden van stukken op papier

Stukken op papier die betrekking hebben op schepen en luchtvaartuigen kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur indienen op het Kadasterkantoor te Rotterdam.

Overige stukken op papier die bijvoorbeeld betrekking hebben op onderbewindstelling / ondercuratelestelling stuurt u per post naar het Kadasterkantoor te Arnhem.

Postadres

Het algemene postadres van het Kadaster is:

Het Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

Ons faxnummer is: 088-183 20 50*

 

* Verzoeken, ingebrekestellingen en bezwaarschriften op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en de Wet hergebruik overheidsinformatie moet u altijd per post indienen ter attentie van de Raad van Bestuur. Dit kan niet per fax en ook niet digitaal.