OSCity laat stedelijke inrichting zien met open data van het Kadaster

De data en digitale kaarten zijn vooral bedoeld voor stedenbouwkundigen en om onderzoek mee te kunnen doen. De zoekmachine koppelt openbare gegevens en eigen gegevens in een digitale kaart.

Ruimtelijke indeling en kansen

Met kaarten wordt de ligging van bepaald grondgebruik zichtbaar:

  • Waar staan de beste kantoorpanden aan het water?
  • Wat is de beste plaats om een winkel te openen?

Je ziet dan niet alleen wat de huidige ruimtelijke indeling is, maar ook waar de kansen liggen om deze te verbeteren.

140 Gigabyte aan open data

OSCity verzamelde en koppelde al ruim 140 Gigabyte aan open data uit verschillende bronnen, waaronder gemeenten en energiebedrijven. Van het Kadaster gebruikt OSCity onder meer de open data uit de Basisregistratie Topografie (TOP10NL). Met behulp van TOP10NL en de Basisregistraties Adressen & Gebouwen worden de kantoorpanden en waterlopen zichtbaar.

Bèta-versie

OSCity wordt gesteund vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Bedenker en eigenaar Mark van der Net geeft aan dat OSCity nog een bèta-versie is. Het is al wel voor iedereen toegankelijk. Dit alles met het oog op functioneler inrichten van steden.