Opbouw

Het IMKAD model is opgebouwd in delen (domain packages) om het overzichtelijk te houden. Ieder deel heeft zijn eigen naam; de namespacedomain packages. Om toch versies van het model te kunnen onderscheiden, heeft ook het geheel een versienummer gekregen. Dit nummer heeft echter geen directe relatie met de versies van de onderliggende packages. De volgende afbeelding geeft weer hoe de domain packages in IMKAD staan.

Overzicht mappenstructuur <

Basis voor productmodellen

Wanneer het Kadaster een informatieproduct ontwerpt is het IMKAD model de basis. Voorbeelden van informatie producten zijn KIK aktemodellen, KIK webservices en BRK levering. Voor het beschrijven van een informatieproduct wordt het IMKAD model vereenvoudigd tot die delen die nodig zijn voor het informatieproduct. In sommige gevallen worden de informatieproducten daarnaast verrijkt met andere informatie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij KIK aktemodellen. Het productmodel bevat ook elementen die nodig zijn voor het toetsen van de juridische geldigheid van een akte. Deze elementen zijn echter niet nodig in de Basisregistratie Kadaster (BRK) en zitten daarom ook niet in IMKAD.

Het model is bedoeld om een informatieproduct te beschrijven. Vanuit dit productmodel worden vervolgens geautomatiseerd de XML-schema definities (XSD) gemaakt. XSD’s specificeren de structuur waarmee de data worden uitgewisseld. Deze XSD’s kunnen de afnemers van onze informatie gebruiken bij het bouwen van de koppeling met het Kadaster.

Koppeling met andere Basisregistraties

Andere basisregistraties hebben informatiemodellen vergelijkbaar met IMKAD. Wanneer er een koppeling is met een andere basisregistraties proberen we zoveel mogelijk het model van de andere basisregistratie in te passen in IMKAD.