Ontwikkeling in grondgebruik

Advies en praktische ondersteuning voor overheid, boeren en natuurorganisaties bij de herinrichting van een gebied

Ontwikkeling van een gebied

Hoe kunnen boeren hun grond zo ruilen dat hun eigendom minder versnipperd is, en ze efficiënter kunnen werken? Wat is het meest geschikte gebied voor nieuwe natuur of waterberging? Hoe kunnen verkeersongevallen en onderhoudskosten worden verminderd? En, wat is er nodig om boeren enthousiast krijgen voor natuurlijkvriendelijk agrarisch gebruik?

Dit zijn vragen komen kijken bij de ontwikkeling van grondgebruik. Vragen waarop wij als Kadaster kunnen helpen een antwoord te vinden. Als onafhankelijke partij adviseren wij u graag over de juiste aanpak. Daarna kunnen wij helpen de begeleiding van het proces om te komen tot beter grondgebruik.

Interessant voor u?

Advies op maat

Wij hebben inzicht in vele ruimtelijke vraagstukken. Schakel ons in voor advies en ondersteuning en bij alles wat bij gebiedsontwikkeling komt kijken.

Meer informatie over advies op maat

Onderzoek in opdracht

Welke beleidsvraag u ook hebt over gebiedsontwikkeling, wij helpen u door onderzoek met een goede onderbouwing voor de keuzes die u moet maken voor dit beleid.

Meer informatie over onderzoek in opdracht

Verkavelen voor groei

Een innovatieve gebiedsgerichte manier verkavelen. Voor economisch rendabele landbouw en optimale inpassing van overheidsopgaven.

Meer informatie over Verkavelen voor Groei

Verkavelen met de WILG

Voor het realiseren van concrete doelen bij bodembeheer voor provincies. Wilt u aan de slag met het instrument landinrichting uit de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg)?

Meer informatie over Verkavelen met de Wilg

Succesverhaal: winst op alle fronten bij verkaveling Olst-Wesepe

Grotere kavels, betere bereikbaarheid van boerenbedrijven, betere waterberging, hogere verkeersveiligheid. En daarbovenop nog eens miljoenen euro’s besparen in vergelijking met een reguliere verkaveling. Hoe kregen ze dat in landinrichtingsproject Olst-Wesepe voor elkaar? Lees meer