Afronding mutatieleveringen 2018

BRK Levering heeft op 22 januari de laatste mutaties geleverd van alle verwerkingen in de Basisregistratie Kadaster. Met BRK Levering voorziet het Kadaster afnemers, waaronder gemeenten en softwareleveranciers, van alle mutaties in de BRK. Zij gebruiken deze gegevens onder andere om de (nieuwe) WOZ-waarden bekend te maken en aanslagen te verzenden.

Achterstanden en zorgvuldigheid

Als gevolg van de vernieuwing van de Basisregistratie Kadaster (BRK) zijn in oktober 2018 wijzigingen doorgevoerd in BRK Levering. De vernieuwing van de BRK was gepland en getest. BRK Levering is echter later dan gewenst gestart met leveren van mutaties op basis van de vernieuwde BRK aan gemeenten. Vervolgens zijn de mutatieleveringen door Kadaster met tussenpozen aangemaakt en klaargezet. De tussenpozen zijn gebruikt om kwaliteitscontroles uit te voeren voor levering. De achterstand die is ontstaan ten opzichte van de levertermijn is door het Kadaster volledig ingelopen.

Echter in de keten van verwerking naar processen van gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn hierdoor ook hier en daar achterstanden ontstaan. Deze achterstanden worden op dit moment ingelopen en dat vindt op zorgvuldige wijze plaats. Het aantal geraakte WOZ-beschikkingen is beperkt. Vanuit zorgvuldigheid kan het zo zijn dat een gemeente of samenwerkingsverband het verzenden van de beschikkingen uitstelt, totdat een volledige controle plaatsgevonden heeft. Hierdoor kan een burger zijn of haar WOZ-aanslag in 2019 wat later ontvangen dan gebruikelijk.


Akte van fusie Rabobank nog niet gesignaleerd en verwerkt

Akte van fusie Rabobank nog niet gesignaleerd en verwerkt in schepenregister
Op 4 december 2018 is om 14.03 uur een akte van fusie ingeschreven in het Schepenregister Hypotheken 3 deel 50213 nummer 3. Het betreft een fusie van de Coöperatieve Rabobank U.A. en de Rabohypotheekbank N.V. Deze akte is nog niet volledig in de registratie gesignaleerd en verwerkt vanwege het grote aantal bij de transactie betrokken objecten. Onze excuses voor het ongemak.

Problemen met stabiliteit BAG v2 (WFS en de WMS)

De vernieuwde webservices BAG v2 (WFS en de WMS) ondervinden momenteel problemen met de stabiliteit.

De verwachting is dat PDOK begin volgende week de problemen heeft opgelost en de BAG-services vanaf dat moment goed te bevragen zijn.
 
De oude BAG services blijven overigens naast de nieuwe BAG v2 live staan, deze zijn gewoon te bevragen.


Uitkomsten regionale kennissessies over verduurzamen woningmarkt

Energie besparen en opwekken, woningen gasloos maken: welke plannen voor de woningmarkt zijn haalbaar? Het Kadaster brengt betrokken partijen samen om van elkaar te leren.

Het Kadaster bracht eind vorig jaar tijdens 4 regionale kennissessies overheden, bouwers, makelaars en corporaties samen om te praten over verduurzaming van de woningmarkt. Onderwerp van gesprek: welk plan is op welke plek haalbaar? En hoe meet je of ze werken? Gegevens van het Kadaster helpen om dit verder te onderzoeken.

Verantwoordelijk voor immense opgave

“Alle partijen zien de immense opgave en voelen de verantwoordelijkheid”, aldus Ramona van Marwijk, senior adviseur Maatwerk en Advies Kadaster. We willen bijvoorbeeld energie besparen, hoosbuien en hitte het hoofd bieden, woningen gasloos maken, nieuwe energie opwekken.

Van Marwijk en haar collega-adviseurs Lars Brugman en Martin Tillema zagen bij beleidsmakers 2 belangrijke kopzorgen: “Hoe krijg ik al die individuele eigenaar-bewoners van een woning mee om maatregelen voor verduurzaming te nemen? Bij woningcorporaties kun je als gemeente gewoon 1 contactpersoon bellen.” De tweede kopzorg is dat er een grote behoefte is aan betrouwbare informatie om plannen te onderbouwen en het effect te meten. Beschikbare informatie is versnipperd beschikbaar.

Meer lezen?

Nieuwsgierig naar wat er tijdens de kennissessies besproken is? Of wilt u meer weten over de verduurzaming van de woningmarkt? Lees dan het hele artikel op Kadaster.nl.


Vernieuwde versie BAG WMS en WFS

Er is een vernieuwde versie van de webservices BAG WMS en de BAG WFS beschikbaar.

Op de website van PDOK is een vernieuwde versie van de webservices BAG WMS en de BAG WFS beschikbaar. Wij vragen gebruikers de webservices uit te proberen en eventuele bevindingen aan ons door te geven.

 

Het volgende is veranderd ten opzichte van de huidige BAG webservices:

  • het attribuut ‘actualiteitsdatums’ is vervallen
  • de voorloopnullen van het BAG-ID worden niet meer verwijderd
  • in ieder featuretype staat een verwijzing naar Linked Data: 'rdf_seealso'

 

Doorgeven bevindingen

Bevindingen kunt u doorgeven op het PDOK-forum (Geoforum).

Webservices

Op de website nationaalgeoregister.nl kunt u de vernieuwde BAG WMS en de vernieuwde BAG WFS benaderen. 


De kaart van 2018 beschikbaar op topotijdreis.nl

De kaart van 2018 is nu beschikbaar op de website topotijdreis.nl.

De kaart van 2018 is nu beschikbaar op de website topotijdreis.nl. Op deze website kun je zien hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag. 
Door de kaarten van de verschillende jaren met behulp van de tijdsbalk te vergelijken, is meteen duidelijk hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en verstedelijking duidelijk te zien.

Meer dan 200 jaar topografie

We houden al vanaf 1815 onafgebroken bij hoe Nederland verandert, door wegen, water, bebouwing en landbouwgrond in kaart te brengen. Door de jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie hebben we meer dan 200 jaar topografische kaarten van topniveau. 

Maak een reis door de tijd en ga naar www.topotijdreis.nl.


Ontwikkelingen BAG 2.0

Goede samenwerking heeft al tot 6 BAG 2.0 conforme applicaties voor gemeenten geleid

De ontwikkelingen rondom BAG 2.0 staan niet stil, het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de implementatie. Mede dankzij een goede samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke leveranciers en het Kadaster, is het zes softwareleveranciers gelukt om de conformiteitstoets BAG 2.0 succesvol te doorlopen. Dit houdt in dat de applicatie berichten conform de richtlijnen BAG 2.0 kan verwerken. De verwachting is dat de eerste bronhouders in het eerste kwartaal van 2019 over stappen op BAG 2.0.

Overzicht met applicaties die berichten conform BAG 2.0 kunnen verwerken  


Dorine Burmanje vertrekt als voorzitter raad van bestuur

Dorine Burmanje, voorzitter raad van bestuur van het Kadaster, heeft bekend gemaakt in de loop van dit jaar haar werkzaamheden als voorzitter raad van bestuur Kadaster te beëindigen.

Na 15 jaar maakt Burmanje hiermee de weg vrij voor een nieuwe voorzitter.

Burmanje trad in 2004 aan als voorzitter raad van bestuur van het Kadaster. Ze reorganiseerde het Kadaster naar een centrale organisatie en introduceerde een belangrijke digitaliseringsslag. Zij had als doel een duidelijk maatschappelijk profiel voor het Kadaster te bouwen en borgen. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal onder de vlag van de United Nations.
 
Dorine Burmanje: “Ik ben met hart en ziel verbonden aan het Kadaster. Samen met veel gepassioneerde mensen zetten we de betekenis van locatiegebonden informatie duidelijk op de kaart: Everything happens somewhere.”

Boegbeeld van de organisatie

Wim Kuijken, voorzitter raad van toezicht Kadaster, over haar vertrek: "Al 15 jaar is Dorine het boegbeeld van de organisatie en met haar verbindingskracht en gedrevenheid van grote waarde voor het Kadaster. Ze kondigt haar vertrek vroegtijdig aan. Dat siert haar. We kunnen nog een groot deel van 2019 haar kwaliteiten benutten en hebben tijd voor het vinden van een geschikte opvolger."

Opvolging

Later dit jaar zal er meer bekend gemaakt worden over de opvolging van Dorine Burmanje.

 


Vernieuwing Wkpb van start!

Nadat in februari 2018 de Definitiestudie Beter Kenbaar was goedgekeurd door de Projectstuurgroep, heeft de VNG een uitvoeringstoets laten doen op het projectvoorstel. De uitkomst daarvan is dat de VNG van harte instemt met de uitvoering van het project.

De Projectstuurgroep (voorgezeten door het ministerie van BZK) heeft op 27 juni 2018 groen licht gegeven voor de uitvoering van het project. De systeemaanpassingen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) zullen in 2018 en 2019 worden gerealiseerd. De hoofdlijnen daarvan lees je in het document ‘Definitiestudie Beter Kenbaar.'

Nieuwe methode van aanleveren

Verdere uitwerking en inrichting gebeurt in samenwerking met de bronhouders. Zij zullen zich het komende jaar voorbereiden op een nieuwe methode van aanleveren. Het Kadaster zal samen met gemeenten de bestaande registraties controleren op volledigheid en actualiteit.

Afronding project

In 2020 zullen de gegevens van alle bronhouders overgaan naar het nieuwe systeem. Eind 2020 moet de registratie in zijn vernieuwde vorm klaar zijn.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de vernieuwingen binnen de Wkpb? Lees dan even het nieuwsbericht 'Vervolg vernieuwingstraject Wkpb.'

 

 


Kadaster ondertekent Charter Diversiteit

Samen met vele andere werkgevers wil het Kadaster zich serieus inzetten voor meer diversiteit op de werkvloer. Met de ondertekening van de Charter Diversiteit tijdens een bijeenkomst van Diversiteit in Bedrijf op 19 december werd dit bekrachtigd.

Andere ondertekenaars

Werkgevers die in december ook de charter hebben ondertekend zijn onder meer de Tweede Kamer, Boeing, de gemeentes Maassluis, Dordrecht en 's-Hertogenbosch, Gemeentemuseum Den Haag, Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland, Haagse Hogeschool, Politiebond en de Vereniging Hogescholen. Alf Overmars, directeur Organisatie & HRM, ondertekende namens het Kadaster.

Campagne Diversiteit op de kaart

Diversiteit staat bij ons al langer op de agenda. Dit werd door de campagne Diversiteit op de kaart ook buiten onze organisatie bekend

Plan van aanpak

Binnen 6 maanden na 19 december 2018, de datum van ondertekening van het Charter Diversiteit, leggen we een plan voor aan Diversiteit in Bedrijf. Dit is een plan waarin de heldere doelstellingen, investeringen en aanpak. Hierin staat hoe wij er voor gaan zorgen dat we - naast mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt – ook talenten met een andere culturele herkomst aantrekken en ontwikkeling bieden.

Meer over diversiteit

Meer over diversiteit bij het Kadaster op website Werken bij het Kadaster.

Meer informatie op de website van Diversiteit in Bedrijf.


Succesvolle aansluiting op KLIC-WIN

Op 7 januari is de gemeente Apeldoorn als eerste netbeheerder overgegaan op het nieuwe KLIC-systeem voor informatie-uitwisseling.

De gemeente is de eerste netbeheerder die nu gegevens aanlevert als vectorinformatie en gebruik maakt van de nieuwe centrale voorziening om gegevens op te slaan bij het Kadaster. Dit geeft ons alle vertrouwen om de komende periode gefaseerd de andere netbeheerders aan te gaan sluiten op het nieuwe systeem.

Aandeel vectorinformatie

Het aandeel vectorinformatie in de leveringen zal steeds verder toenemen. Vanaf 1 juli moeten alle netbeheerders aangesloten zijn en verwachten we alleen nog vectorinformatie uit te leveren.

Meer informatie

Meer informatie over het programma KLIC-WIN kunt u hier vinden: https://zakelijk.kadaster.nl/programma-klic-win


Release 1.17.1 Kwaliteitsdashboard BGT

Release 1.17.1 van het BGT Kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 1 januari 2019 is release 1.17.1 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht. Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde releasenotes.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT. Dit werkt het snelst met het formulier contact over BGT


Bestand levering dagmutaties 4 januari leeg

Het bestand met dagmutaties van 3 op 4 januari dat geleverd is op vrijdag 4 januari is leeg.

We adviseren om te wachten met het inladen van de vervolgmutaties, wanneer mogelijk. We leveren zo spoedig mogelijk de dagmutaties van 3 op 4 januari.


Op weg naar betere kwaliteit gegevens in de LV WOZ

Nu alle gemeenten zijn aangesloten op de LV WOZ gaan we werken aan de kwaliteitsverbetering van de gegevens. Om dit bereiken werken we aan betere validatie.

Alle gemeenten zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ). Daarom kunnen wij ons als beheerder vanaf nu helemaal richten op de verbetering van de kwaliteit van de gegevens.

Kwaliteit niet altijd voldoende

De kwaliteit van de gegevens in de LV WOZ is niet altijd voldoende. Dat blijkt uit signalen van gemeenten (bronhouders), afnemers en het Kadaster. De verminderde kwaliteit komt bijvoorbeeld door interne vertaalslagen bij de bronhouder, acceptatie van niet valide berichten in de LV en problemen bij de uitvoer uit de LV.

Aanpak kwaliteitsverbetering

Om de kwaliteit te verbeteren, valideren we aangeboden berichten vaker en nauwkeurig. Ook worden gegevens die al in de LV WOZ zijn opgenomen, getoetst aan de nieuwe validatieregels. Zo wordt duidelijk welke informatie niet correct in de LV WOZ is opgenomen. In overleg met de Waarderingskamer voeren we aansluitend enkele correcties uit. Ook vragen we bronhouders verbeteringen aan te leveren.
Meer informatie over deze kwaliteitsoptimalisatie vindt u in het document ‘Normalisaties kwaliteitsoptimalisaties’.

Op de hoogte blijven van kwaliteitsverbetering LV WOZ

In september was er een eerste gebruikersoverleg met een afvaardiging van bronhouders, afnemers en softwareleveranciers. Tijdens dit overleg is aangegeven dat de aanpak voor kwaliteitsverbetering zeer wenselijk is. We zijn van plan meerdere keren per jaar een gebruikersoverleg te organiseren. 

Afnemers, bronhouders en softwareleveranciers zijn per e-mail op de hoogte gebracht van de aankomende verbeterslagen.
Aanmelden voor het bijwonen van gebruikersoverleggen en het ontvangen van e-mails kan via de klantenservice WOZ.

Ontwikkelingen in de aanpak van de kwaliteitsverbetering zijn te vinden op webpagina WOZ. Wilt u uit eerste hand het laatste nieuws  ontvangen? Lees dan het nieuws via de WOZ-RSS feed.

Meer informatie

Meer informatie over deze kwaliteitsoptimalisatie vindt u in het document ‘Normalisaties kwaliteitsoptimalisaties’. 


Release 1.14 Kwaliteitsdashboard BGT

Release 1.14 van het BGT Kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 1 mei 2018 is release 1.14 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht. Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde releasenotes.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT. Dit werkt het snelst met het formulier contact over BGT


Verbeterde validaties en vernieuwde foutmeldingen vanaf 03-01-2019

De afgelopen maanden zijn er in samenwerking met de Waarderingskamer, bronhouders en leveranciers grote stappen gezet in de kwaliteitsverbetering van de gegevens in de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

Vanaf 03-01-2019 versturen we foutmeldingen op basis van de verbeterde validaties.

Wat betekent dit voor u?

Voor u als bronhouder betekent dit dat u voortaan vernieuwde en gedetailleerdere foutmeldingen ontvangt, als een bericht niet aan de standaard voldoet. De overige producten en diensten van de LV WOZ en de ETO en CTO omgeving zullen nu niet gewijzigd worden. Deze volgen in de loop van 2019.

Achtergrond aanpak kwaliteitsverbetering

In november hebben we u via een mailing en een nieuwsbericht op de hoogte gesteld van de kwaliteitsoptimalisaties in de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Ook hebben we hier al aandacht aanbesteed in het gebruikersoverleg van september en november. 

Om de kwaliteit te verbeteren, valideren we de aangeboden berichten nu vaker en nauwkeurig. Ook worden gegevens die nu al in de LV WOZ zijn opgenomen, getoetst aan de nieuwe validatieregels. Zo wordt duidelijk welke informatie nu niet correct in de LV WOZ is opgenomen. In overleg met de Waarderingskamer voeren we aansluitend enkele correcties uit. Ook vragen we bronhouders verbeteringen aan te leveren.

Het opnieuw toetsen van alle bestaande gegevens is inmiddels uitgevoerd. Zo ook het grootste deel van het verbeteren van de data door de bronhouders zelf. Vanaf vandaag sturen we u  de vernieuwde output (foutberichten).

Meer informatie

Meer informatie over deze kwaliteitsoptimalisatie vindt u in het document ‘Normalisaties kwaliteitsoptimalisaties’. 


Succesvolle eerste stap KLIC-WIN programma

Succesvolle eerste stap KLIC-WIN programma, nieuwe structuur Klic-levering.

De Klic-levering heeft een nieuwe (ZIP) structuur. Dit is de eerste stap vanuit het KLIC-WIN programma.

Aansluiten netbeheerders gaat van start

Het blijkt dat deze structuur zonder problemen in verschillende viewers functioneert. Dit betekent dat we vanaf maandag 7 januari de eerste netbeheerders kunnen gaan aansluiten op het nieuwe systeem. Vanaf dat moment komt ook vectorinformatie mee in de Klic-levering. Tot aan 1 juli worden alle netbeheerders gefaseerd aangesloten op het nieuwe systeem. Het aandeel vectorinformatie zal steeds verder toenemen.

Meer informatie 

Meer informatie over het programma KLIC-WIN vindt u op de pagina programma klic-win.


Release 1.15 Kwaliteitsdashboard BGT

Release 1.15 van het BGT Kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 1 augustus 2018 is release 1.15 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht. Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de releasenotes.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT. Dit werkt het snelst met het formulier contact over BGT


NL Maps

webinar NL maps logo

Bekijk wat er allemaal mogelijk is met NL Maps en hoe makkelijk het is om te gebruiken.

Bekijk de webinar NL Maps op Youtube (25 minuten)

Nieuwe tarieven 2019 van kracht

De nieuwe tarieven die het Kadaster hanteert per 1 januari 2019 zijn van kracht. Het gaat hierbij om een algemene inflatiecorrectie van 2%.
foto bij promo pagina woz-waarde

Daarnaast passen we een aantal specifieke tarieven aan om het gebruik van digitale diensten verder te stimuleren en de rechtszekerheid te bevorderen. Dit betekent dat we een aantal tarieven verhogen en een aantal verlagen.

Beperkte tariefstijging

Het Kadaster ziet een ontwikkeling van minder transacties in de vastgoedsector doordat het woningaanbod krimpt en de nieuwbouw achterblijft. Als gevolg hiervan nemen de inkomsten af. Daarnaast hebben we te maken met stijgende kosten om de rechtszekerheid te blijven borgen en de dienstverlening aan onze klanten in stand te houden. Hierdoor is een beperkte tariefstijging noodzakelijk.

Meer weten?

Een volledig overzicht van de nieuwe tarieven per 1 januari 2019 vindt u op de pagina Tarieven op Zakelijk.kadaster.nl