Belastingdienst aangesloten op BRK Levering via Digilevering

De Basisregistratie Kadaster (BRK) is begin mei 2019, voor de Belastingdienst aangesloten op Digilevering.

De Belastingdienst ontvangt voortaan BRK Levering via Digilevering. BRK Levering is onze bestaande dienst met mutatieberichten uit de Basisregistratie Kadaster. 
Voorlopig kunnen wij alleen de landelijke levering uit BRK levering via Digilevering leveren. Er zijn nog geen plannen om dit voor meer abonnementsleveringen mogelijk te maken.

Ook uw leveringen via Digilevering ontvangen?

Wilt u ook uw bestaande BRK Levering abonnement via Digilevering ontvangen? Dan kunt u dit kenbaar maken bij uw vertegenwoordiger in het Gebruikersoverleg BRK. Daar vindt prioritering plaats.

- Lees meer op de pagina Gebruikersoverleg BRK

Meer informatie

Lees meer over digilevering van Logius, de dienst digitale overheid, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

- Naar de site van Logius


BAG viewer en BAG extract incompleet - UPDATE

Sinds vrijdag 17 mei is geen BAG Extract met dagelijkse mutaties verzonden door technische problemen.

Wij werken hard aan dit probleem en we denken dat we de oplossing hiervoor inmiddels gevonden hebben. Wij hopen dat we vanaf dinsdag 21 mei weer kunnen leveren.

Aansluiting gemeenten op de nieuwe BAG 2.0

Vanaf vrijdag 3 mei sluiten wij gemeenten aan op de nieuwe BAG 2.0 omgeving. Helaas zijn problemen ontstaan waardoor niet alle mutaties van de net aangesloten gemeenten in het BAG Extract opgenomen zijn. Het betreft de gemeenten Zuidplas, Enschede, Losser en de Fryske Marren. De data van alle overige gemeenten is wel compleet. 

BAG viewer bijgewerkt tot 16 mei, gebruik uitgebreid zoeken

Vanwege dit probleem is ook de BAG viewer slechts bijgewerkt tot 16 mei. Via de functie ‘uitgebreid zoeken’ kunt u de gegevens van alle overige gemeenten wel vinden.

 


Koopwoningen 7,7% duurder in april

Bestaande koopwoningen waren in april 7,7% duurder dan in april 2018. Dat is dezelfde stijging als in maart.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In april 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in april 36,7 procent hoger.


Bèta-versie nieuwe Kadaster Klic-viewer beschikbaar

Vanaf nu is een bèta-versie beschikbaar van de online Kadaster Klic-viewer. Hierin is een aantal leveringen te bekijken zoals die na de overgangsperiode naar Klic-WIN geleverd worden.

Aanpassingen na overgangsperiode

Met de invoering van KLIC-WIN zijn in de levering van gebiedsinformatie vectorinformatie over kabels en leidingen conform IMKL1.2.1 te vinden. Na de overgangsperiode worden in het zipbestand de PNG-bestanden van netbeheerders (rasterbestanden voor ligging, maatvoering, annotatie en eigenTopo) niet meer uitgeleverd. Daarom moeten applicaties die hier gebruik van maken aangepast worden.

Op tijd aangepaste viewer gebruiken

Bent u gebruiker van KLIC-leveringen? Dan moet u een aansluitende en aangepaste viewer gaan gebruiken. Er worden diverse viewers gebruikt en aangeboden, zoals de Kadaster Klic-viewer, eigen viewers van grondroerders/netbeheerders en/of commerciële viewers. Zorg dat u op tijd een passende viewer gebruiksklaar heeft. Met de bèta-versie van de online Kadaster Klic-viewer is een aantal leveringen zoals die na de overgangsperiode geleverd worden te bekijken.

Meer informatie

De mogelijkheden van de bèta-versie kunt u terugvinden op de Github KLIC-WIN Kadaster KLIC-viewer  


KLIC dinsdagavond 21 mei niet beschikbaar

In verband met onderhoud is KLIC op dinsdag 21 mei van 18.45 tot 21.00 uur niet beschikbaar.

Bent u een grondroerder?

Dan kunt u tijdens het onderhoud geen gebruik maken van Klic-online. Mocht u tijdens deze periode een Calamiteitenmelding moeten doen, dan kan dit telefonisch via nummer 0800-0080, optie 1.

Bent u een netbeheerder?

Dit heeft tot gevolg dat u in deze periode geen graafberichten ontvangt en geen beheerdersinformatie kunt aanbieden. Als u in deze periode toch beheerdersinformatie aanbiedt, ontvangt u een foutmelding. U dient het beheerdersinformatiebericht dan na het onderhoud nogmaals aan te bieden in overeenstemming met het BMKL. Wij raden u daarom aan in deze periode geen berichten te verzenden.

Diensten niet beschikbaar

Tijdens het onderhoud zullen ook de overige diensten zoals bijvoorbeeld: Actualiseren netinformatie, Actualiseren documenten en de NTD niet beschikbaar zijn. Wij raden aan het gebruik van de diensten vóór het onderhoud af te ronden.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de kadaster github


Bestand levering dagmutaties 16 mei niet compleet

Het BAG extract met dagmutaties van 15 op 16 mei dat geleverd is op donderdag 16 mei is niet compleet.
Het advies is, wanneer mogelijk, te wachten met het verwerken van dit extract. Wij leveren zo snel mogelijk een geheel nieuw, compleet extract met daarin alle mutaties van 15 op 16 mei.

Eerste gemeenten aangesloten op BAG 2.0

Iedere gemeente in Nederland kan zich nu aansluiten op de BAG 2.0-omgeving. De gemeente Zuidplas is als eerste aangesloten.

Al lange tijd wordt erover gesproken, maar nu is het zover. We zijn live met BAG 2.0. De productieomgeving 2.0 in de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) is opengezet.

De gewijzigde wet BAG trad in werking op 1 juli 2018 en eind 2018 werd de conformiteitstoets gehaald door meerdere softwareleveranciers.

Eerste bronhouder succesvol aangesloten

Gemeente Zuidplas is als eerste bronhouder aangesloten op BAG 2.0. Zij stuurt uitsluitend berichten naar de LV BAG volgens BAG 2.0 eisen. Deze eerste succesvolle aansluiting is het resultaat van een intensief traject.

Stappenplan

De gemeenten hebben de afgelopen maanden het stappenplan doorlopen waarbij er wijzigingen in de werkprocessen en systemen zijn doorgevoerd. Dit stappenplan is te bekijken op de pagina Stappenplan bronhouders BAG 2.0.

Ook met BAG 2.0 geen enkele mutatie missen

In goede samenwerking met de softwareleveranciers is de LV BAG klaar gemaakt voor het berichtenverkeer volgens BAG 2.0. Alle inspanningen hebben geleid tot het openstellen van de vernieuwde omgeving. Op 15 mei zijn ook de transformatieregels op actief gezet. Hierdoor worden de in de vernieuwde omgeving aangeboden wijzigingen geleverd via alle BAG-producten van de LV BAG. Dit om ervoor te zorgen dat de afnemers van BAG-producten geen enkele BAG-mutatie missen.

Wijzigingen en nieuwe producten

Nu de eerste bronhouders zijn aangesloten is het tijd voor een volgende stap, waaronder het ontwikkelen van de BAG 2.0 API's (Application Programming Interface). De wijzigingen van bestaande producten en de planning en levering van de vernieuwde producten vindt u op de pagina Producten 2.0.

Meer informatie over BAG 2.0

Gemeenten, de bronhouders, registreren alle gebouwen en adressen binnen Nederland. In de LV BAG worden al deze adressen en gebouwen verzameld. Vanaf 1 juli 2018 geldt de gewijzigde Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG). De activiteiten die samenhangen met deze wetswijziging staan bekend als het BAG 2.0 traject. Benieuwd naar de belangrijkste wijzigingen? Deze vindt u op de pagina Wat verandert er?.

 

Afbeelding 1. Deze kaart laat de aangesloten gemeenten zien. Zuidplas was de eerste, daarna volgden de gemeenten Losser, De Fryske Marren en Enschede.

 


Onderscheidend onderzoek woningmarkt ‘Wat is uw huis waard?’

Een onderzoek van Elsevier Weekblad en het Kadaster over de vierkantemeterprijzen van koophuizen in alle 3.086 Nederlandse wijken.

Samen met Elsevier Weekblad onderzoekt het Kadaster de woningmarkt door te kijken naar betaalde prijzen per m2. Dit jaar voor het eerst: parels van de huizenmarkt.

Meest opvallende uitkomsten

  • De parels zijn te vinden in plaatsen als Oosterbeek, Vlaardingen en Nieuwegein. Hier staan nog huizen te koop voor relatief gunstige prijzen.
  • In Amsterdam liggen de 57 duurste wijken van het land.
  • De hoogste huizenprijzen buiten Amsterdam worden betaald in Loosdrecht en Aerdenhout.
  • In 96 procent van de Nederlandse wijken stegen in 2018 de prijzen.

Kloof tussen duur en betaalbaar

Een huis in de Amsterdamse Vondelbuurt is 10 keer zo duur als een vergelijkbaar huis in het Groningse Nieuweschans. Pas op plek 58 vinden we de eerste niet-Amsterdamse wijk in op de ranglijst van duurste wijken: Loosdrecht. Het is één van de plaatsen die voordeel heeft van de gekte op de huizenmarkt in de hoofdstad.

Parels huizenmarkt

Op basis van de cijfers die het Kadaster voor Elsevier Weekblad berekende, is dit jaar voor het eerst gezocht naar de parels van de huizenmarkt. Deze staan in wijken als Oosterbeek Noord-Oost, Merwestein in Nieuwegein en het centrum van Vlaardingen. Daar zijn de huizen nog relatief betaalbaar, maar stijgen de prijzen hard.

Prijzen stijgen in (bijna) heel Nederland

In 96 procent van alle 3.086 wijken in Nederland stegen de prijzen. Het hardst stegen ze in Oosterbeek (Gelderland), de Zuidas (Amsterdam), Nieuwegein, Overtoomse Veld (Amsterdam) en in Súdwest-Fryslân.

Over het onderzoek

Het onderzoek ‘Wat is uw huis waard?’  is uitgevoerd door Elsevier Weekblad in samenwerking met het Kadaster. Dit onderzoek onderscheidt zich van andere monitors en peilingen. Er wordt niet gekeken naar vraagprijzen, indicatieve WOZ-waarden of naar prijsinformatie afkomstig van makelaars, maar naar de werkelijk betaalde prijzen per vierkante meter over geheel 2018. Daarnaast geeft het onderzoek informatie over alle wijken: prijsontwikkeling, percentage verkochte woningen en de verhouding tussen het inkomen van inwoners en huizenprijzen. Voor de 5 grote steden zijn gegevens op buurtniveau beschikbaar.

Meer weten?

Lees het hele onderzoek (met een betaald account) op Elsevierweekblad.nl.  


Waardevol inzicht beheer informatie gebouwen door hackathon

Hoe deel je informatie over gebouwen met bevoegde personen en instanties? Wij daagden ICT’ers uit deze vraag te beantwoorden tijdens de Odyssey Blockchain & AI Hackathon.

Half april was Groningen de plaats waar ICT’ers in 3 dagen tijd in vele teams aan zogenaamde challenges werkten om oplossingen voor publieke digitale infrastructuur te vinden.

Protocol ontwikkelen

ICT-architect Nick van Apeldoorn bedacht samen met collega’s van het Kadaster een challenge. “Deelnemers moesten in teams een protocol bedenken, dat ervoor zorgt dat gevalideerde informatie over gebouwen alleen met bevoegde personen en instanties kan worden gedeeld.”

Veel verschillende ‘gebouwpaspoorten’

“Informatie over gebouwen is momenteel erg verspreid over verschillende eigenaren en elke eigenaar slaat die informatie op zijn eigen manier op. Daardoor zijn er veel verschillende ‘gebouwpaspoorten’. Hoe laat je al die ‘gebouwpaspoorten’ op een heldere en betrouwbare manier met elkaar communiceren? En wat zijn incentives om deze informatie te delen? Dat was de uitdaging”, legt Nick uit.

5 teams, 3 dagen

Maar liefst 5 teams gingen de uitdaging aan. Zij probeerden in 3 dagen een oplossing te bedenken. Daarbij kwamen de achtergronden van de teams goed naar voren. Eén team richtte zich bijvoorbeeld vooral op de autorisatie: hoe bepaal je en leg je vast wie informatie mag toevoegen en wie toegang heeft tot welke data? Een ander team was meer bezig met validatie, dus hoe zorg je dat gegevens als geldig beoordeeld kunnen worden?

Interessante invalshoeken

“We zagen interessante invalshoeken. Denk aan het verzamelen van informatie door het toevoegen van een spelelement (gamification), en het koppelen van de gegevens over woningen met gebruiksinformatie van bewoners”, licht Nick toe.

Belangrijke inzichten

“Het documenteren van de overwegingen, keuzes en code van de teams geeft ons belangrijke inzichten over hoe we een protocol kunnen opbouwen. Dat is van grote waarde voor het Kadaster.”

Meer weten over open data

Openbare overheidsgegevens mogen door iedereen worden gebruikt en verspreid. Ook het Kadaster biedt deze zogenaamde open data aan, onder meer voor softwareontwikkelaars. Lees er meer over op de pagina Open data.

Werken in IT bij het Kadaster?

Bekijk onze vacatures.


Kadaster viert 10 jaar Ruimtelijke plannen op Provero Congres

Op 13 mei 2009 om 13.08 uur werd door de gemeente Gennep het eerste ruimtelijke plan geladen in Ruimtelijkeplannen.nl. Sindsdien groeide het online loket naar bijna 72.000 plannen.

Ruimtelijkeplannen.nl ondersteunt de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Sinds 2009 zijn gemeenten, provincies en het Rijk wettelijk verplicht om alle ruimtelijke plannen digitaal te ontsluiten.

Ruimtelijke plannen in een oogopslag zichtbaar

In Ruimtelijkeplannen.nl worden ruimtelijke plannen als 1 beeld weergegeven. Hierdoor is het in een oogopslag duidelijk welke plannen er voor een bepaald gebied gemaakt zijn. Het landelijke portaal is voor iedereen benaderbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Provero Congres 2019 op 23 mei

Tijdens het jaarlijkse Provero Congres in de Reehorst in Ede staat de digitale kant van het Omgevingsrecht centraal. De komst van de Omgevingswet en het Digitale stelsel (DSO) dat deze wet gaat ondersteunen zijn de kernthema’s op donderdag 23 mei. Er zijn workshops over wet- en regelgeving, voorbeeldinstrumenten, DSO en transitie en er is een bedrijvenmarkt.  Organisaties en bedrijven die actief zijn binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving presenteren zich hier.

Ontmoet het Kadaster tijdens het congres

Ook het Kadaster is op de bedrijvenmarkt aanwezig. In onze stand presenteren we producten en geven informatie over Omgevingsdocumenten, DSO viewer en de vernieuwde keuzehulp in Ruimtelijkeplannen.nl.  Daarnaast verzorgen we de workhops ‘Ruimtelijkeplannen is vernieuwd: kwaliteitsdashboard en nieuwe Viewer’  en ‘Transitie van Wro naar Omgevingswet en de DSO viewer Regel en Kaart’. Natuurlijk is er tijdens het congres ook aandacht voor het 10-jarig jubileum van Ruimtelijkeplannen.nl.

Programma en aanmelden

Het volledige programma en het aanmeldformulier vindt u op de website van het Provero Congres 2019.


Webinar Gebiedsscan vakantieparken

Op zoek naar informatie voor beleid voor een bloeiende recreatiesector en een prettige woonomgeving? Volg dan op 18 juni ons webinar over vakantieparken. Dit is bedoeld voor beleidsmakers van gemeentes en provincies.

Gemeentes en provincies krijgen steeds vaker te maken met permanent bewoonde vakantieparken of parken die op overlast kunnen veroorzaken. 

Tijdens de webinar over vakantieparken op 18 juni laten we zien welke mogelijkheden we hebben voor gemeentes en provincies bij het uitvoeren van beleid om te komen tot een bloeiende recreatiesector en een prettige woonomgeving.

Meld u aan voor de webinar op 18 juni

Tijdens de webinar vertelt projectmanager René de Weijer, wat het Kadaster kan betekenen in dit thema. Er is daarnaast gelegenheid om online vragen te stellen.

Programma

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de webinar:

  • hoe krijgt u een objectief beeld van de situatie op vakantieparken
  • inzicht in de eigendom- en vastgoedsituatie van een park
  • ondersteuning bij de probleemanalyse 
  • ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van visies en plannen voor transformatie of kwaliteitsverbetering van vakantieparken

Praktische informatie

Datum:  18 juni 2019
Tijd:       9.30 tot 10.00 uur

Aanmelden

Meld u aan voor de webinar op 18 juni.

Ik meld mij aan

Meer weten?

Lees een praktijkvoorbeeld in het nieuwsbericht: Hoe wil Harderwijk dat vakantieparken worden gebruikt?


Bestand levering dagmutaties 10 mei leeg

Het bestand levering dagmutaties van zaterdag 10 mei is onterecht leeg.

Het bestand met dagmutaties van 9 op 10 mei dat geleverd is op zaterdag 10 mei is onterecht leeg.

Wanneer het mogelijk is, verzoeken wij u te wachten met het inladen van de vervolgmutaties. Wij leveren zo spoedig mogelijk alsnog de ontbrekende dagmutaties van 9 op 10 mei.

Onze excuses voor het eventuele ongemak. 


KLIC calamiteitentelefoon bereikbaar

Tijdens de telefoonstoring kunt u alleen KLIC calamiteiten melden via telefoonnummer: 0800-0080.

Er is op dit moment een telefoonstoring waarbij de klantenservice niet bereikbaar is.

Tijdens deze telefoonstoring kunt u wel KLIC calamiteiten melden op telefoonnummer:  0800 0080.

Voor overige vragen kunt u het contactformulier invullen of ons op een later moment bellen. 


BGT Kwaliteitsdashboard

Bevindingen van Terugmeldingen 01-05-2019, in het BGT Kwaliteitsdashboard, zijn niet betrouwbaar

De bevindingen bij peildatum 01-05-2019, in het thema 'Terugmeldingen' zijn niet betrouwbaar. Dit is fout gegaan tijdens een storing. Deze storing is inmiddels opgelost. De bevindingen bij peildatum 01-06-2019, zullen wel correct zijn.

Onze excuses voor dit ongemak.


BAG LV vanaf 18.00 uur niet bereikbaar

Vanwege de livegang van de BAG 2.0 productieomgeving is de LV BAG vanavond vanaf 18.00 uur niet bereikbaar tot morgenvroeg 7.00 uur.

Bronhouders worden verzocht om vanaf dit moment geen mutaties in te sturen. De LV BAG is vanaf 7.00 uur weer beschikbaar.

Afnemers van de BAG producten zullen hier niets van merken.


Naamswijzigingen en fusies weer getoond

Naamswijzigingen en fusies worden weer getoond op Eigendomsinformatie en Hypotheekinformatie.

De akten die betrekking hebben op naamswijzigingen en fusies worden weer op de producten Eigendomsinformatie en Hypotheekinformatie getoond. Om aan de informatie te komen moest u het product Eigenaarsinformatie extra opvragen. Dit hoeft nu niet meer. 

Naamswijzigingen en fusies

Signaleringen bij personen werden als onnodig beschouwd. Dit bleek uit het onderzoek naar de vernieuwing van onze producten. Op de vernieuwde producten waren deze signaleringen daarom alleen nog maar te vinden op het product Eigenaarsinformatie. Op verzoek van klanten zijn we hierop teruggekomen.


Zoeken op de kaart verbeterd

In Kadaster-on-line is het zoeken naar percelen op de kaart verbeterd.

De kaart wordt nu schermvullend getoond. Het inzoomen en uitzoomen kunt u nu doen door met de muis te scrollen. U 'verplaatst' het scherm door met de muis te klikken en de kaart vervolgens naar elke willekeurige kant te bewegen.

Perceel selecteren en direct bestellen

Voorheen moest u eerst op een pijltje klikken om een perceel te selecteren. Dit is nu makkelijker geworden. U selecteert een perceel door erop te klikken. Vervolgens komt u direct in het bestelscherm terecht waarbij u de gewenste producten van het geselecteerde perceel kunt bestellen. 


Lees het laatste nieuws in de Makelaarsmail

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws met onze digitale nieuwsbrief Makelaarsmail. Lees meer over het onderzoek naar de starterslening, onze regionale kennissessies en praktische webinars.

Bekijk de laatste versie van de Makelaarsmail.

Schrijf u nu snel in
Wilt u de volgende editie in uw mailbox krijgen? Schrijf u dan in via het aanmeldformulier.


Nieuw: Bericht van Intrekking VTV

Bericht van Intrekking VTV (afgekort: BINV) nieuw per 7 mei 2019.

Hebt u als notaris een Verzoek tot Verbetering ontvangen, dat later weer is ingetrokken? Dan krijgt u vanaf 7 mei ook een bevestiging van die intrekking.

Deze bevestiging noemen wij een Bericht van Intrekking VTV (afgekort: BINV).


Tips voor gemeentelijke herontwikkeling

Verandering van de indeling van stedelijk gebied is bijna altijd lastig uit te voeren door versnipperd grondeigendom. Maar er zijn mogelijkheden om dit als gemeente goed uit te voeren. Fred Hobma en Friso de Zeeuw (TU Delft) en Sandra Suijkerbuijk en Jeroen Brandsma (Kadaster) geven tips.

Bouwclaim inzetten buiten bebouwde kom

Bij veel binnenstedelijke gebiedstransformaties zijn er vaak meerdere grondbezitters in beeld. Dat maakt het lastiger om een gebiedsverandering te starten. Fred Hobma van TU Delft vertelt dat bepaalde samenwerkingen wel tot ontwikkelingen leiden bij verdeeld grondeigendom. “Je kunt bijvoorbeeld de bouwclaim inzetten buiten de bebouwde kom. Hierbij wordt de gemeente tijdelijk eigenaar van alle gronden in het plangebied.”

Developing apart together

In binnenstedelijke gebieden, waar de gronden veel duurder zijn, is de bouwclaim minder geschikt. DAT (Developing Apart Together) is dan een nieuwe mogelijkheid. Bij deze samenwerking is de plangrens het resultaat van het proces en niet meer het startpunt. Dat laatste is wel zo bij de bouwclaim en Joint Ventures.

Samenwerking aangaan met ondernemers

Vaak vinden de gemeente en/of andere partijen dat de eigenaren of ondernemers in het gebied moeten deelnemen aan de al uitgedachte opgave. Maar eigenaren en ondernemers hebben zelf ook toekomstplannen. “Door bij de transformatieopgave rekening te houden met hun plannen, ontstaat er energie om mee te doen”, zegt Brandsma. “Verbind het gebiedsperspectief aan het eigenbelang van de eigenaren. Dan ontstaan er mooie dingen”, vult Sandra Suijkerbuijk aan.

Meer weten?

Lees het hele artikel op de website Stedelijkeinformatie.nl