KIK-inzage niet of beperkt beschikbaar

Op zondag 26 januari 2020 van 09.00 - 11.00 uur is de dienst KIK-inzage niet of beperkt beschikbaar.
We voeren dan onderhoud uit. Onze excuses voor het ongemak

Nieuwe editie Makelaarsmail is uit

Nieuwsbrief met actuele woningonderzoeken en webinars.

Blijf op de hoogte in uw branche en lees de nieuwste editie van de Makelaarsmail.

De volgende edities vanzelf in uw mailbox? Meld u aan via het aanmeldformulier.


Zo ontwikkelden de prijzen van koopwoningen zich in december

Bestaande koopwoningen waren in december 6,5% duurder dan in december 2018.

Bestaande koopwoningen waren in december 6,55 duurder dan in december 2018. De prijsstijging is hoger dan in de vier voorgaande maanden. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. 

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In november en december 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. 

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in december 42% hoger. 

Meer cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceren wij cijfers over onder andere woningverkopen in ons Vastgoed Dashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor heel Nederland en per provincie.

Naar vastgoed dashboard


Storing opgelost: Levering BAG producten vertraagd

BAG Extracten worden weer uitgeleverd.

De problemen met het verwerken van geleverde BAG dagmutaties zijn opgelost.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de BAG Klantenservice via 088-183 34 00 of het contactformulier.


Releasebericht LV WOZ 15 januari 2020

Om het gebruiksgemak van de RapportageApp te verhogen, zijn verbeteringen doorgevoerd.

De vernieuwde RapportageApp is in gebruik genomen. De verbeteringen hebben we voor u op een rij gezet:

Algemeen:

 • De app is uitgevoerd in de nieuwe Kadaster huisstijl.
 • Om de BevragingsApp te openen en in Mijn Kadaster uit te loggen, hoeft u niet meer terug naar het hoofdmenu. Boven en onder in het scherm vindt u knoppen waarmee u beide acties direct kunt uitvoeren.  
 • De knop Documentatie verwijst direct naar Toelichting WOZ-rapportages.

Rapportages raadplegen:

 • Bij het openen van de app komt u rechtstreeks in het overzicht met aangevraagde rapportages.
 • Wanneer ze niet van toepassing zijn op de aangevraagde rapportages, worden Peildatum geldigheid en Waardepeildatum getoond als n.v.t.
 • Naast de datum wordt ook de tijd getoond waarop een rapportage is ingepland of aangemaakt.  

Rapportages aanvragen:

 • Het scherm waarin u uw rapportage aanvraagt, wordt getoond als een pop-up.
 • Voor Waardepeildatum en Peildatum Geldigheid is een keuzemenu beschikbaar.

Meer informatie

Meer informatie over de RapportageApp vindt u in de Toelichting WOZ-rapportages

Vragen of suggesties voor verbetering

Hebt u vragen over de nieuwe RapportageApp of suggesties voor verbeteringen van onze dienst? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ


Nieuwe versie Beheerdersinformatie Levering (BIL) beschikbaar

U kunt de nieuwe versie van de BIL testen in de Netbeheerder Testdienst (NTD)

Versie 2.2 van de Beheerdersinformatie Levering (BIL) is beschikbaar. U kunt deze nieuwe versie testen in de Netbeheerder Testdienst (NTD).

Controleer of u de nieuwe versie kunt ophalen en gebruiken in uw systeem, neem hiervoor zo nodig contact op met uw serviceprovider/softwareleverancier. 

Vanaf 1 maart wijzigt de inhoud van de BIL. PNG-bestanden (rasterbestanden voor ligging, maatvoering, annotatie en eigen Topo) worden vanaf dan niet meer in de BIL opgenomen. 

Meer informatie

Geplande werkzaamheden voor KLIC vindt u op de GitHub.


Overgang naar BAG 2.0 Extract

Proefbestanden, documentatie en informatiebijeenkomsten kunnen u helpen met de voorbereiding.

Naast het proefbestand gemeentecollectie is in december het proefbestand heel Nederland opgeleverd. Deze proefbestanden en de beschikbare documentatie kunnen u helpen met de voorbereiding van de overgang naar het BAG 2.0 Extract. U vindt de proefbestanden en de documentatie op de pagina BAG Extract 2018

 

Informatiebijeenkomsten voor afnemers

Om u te ondersteunen bij de voorbereiding gaan we tijdens het reguliere BAG-gebruikersoverleg op 23 januari in op het functionele gebruik van het BAG 2.0 Extract. Daarnaast organiseren we op 24 januari een technische informatiebijeenkomst waarbij we dieper ingaan op de techniek.

 

Inhoud – 23 januari

BAG-gebruikersoverleg waarin we een toelichting op het functionele gebruik van het BAG 2.0 Extract geven. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan via het formulier aanmelding BAG gebruikersoverleg 

 

Techniek – 24 januari

Technische informatiebijeenkomst waarbij we u informeren over de implementatie van het BAG 2.0 Extract. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan via het formulier informatiebijeenkomst BAG Extract 2020 
 
Na aanmelding ontvangt u informatie over het programma en de locatie.
 


Omgevingskaart niet meer via Kadaster-on-line

Vanaf 20 januari is de Omgevingskaart niet meer te bestellen via Kadaster-on-line.

De Kadastrale kaart blijft wel beschikbaar in Kadaster-on-line.

Wilt u toch een Omgevingskaart hebben? Kijk dan op de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) (pdok.nl/viewer). 

 • voer het adres of object in
 • klik bij 'Overige kaarten' de kaart Basisregistratie Topografie (BRT) open
 • klik vervolgens daaronder op het plusje voor TOP10NL om het goede bestand te krijgen

Deze informatie in PDOK is kosteloos beschikbaar.


Nieuwe versie KLIC-viewer beschikbaar vanaf 20 januari

Vanaf maandag 20 januari 2020 is de nieuwe versie van de Kadaster KLIC viewer beschikbaar. De huidige viewer kunt u nog gebruiken tot en met 29 februari 2020.

De nieuwe versie van de Kadaster KLIC-viewer is geschikt voor 100% vectorbestanden.

U kunt de viewer op 2 manieren gebruiken:

 • online versie: bekijk KLIC-leveringen met een actuele browser (binnen 20 werkdagen na aanvraag)
 • desktop (Windows) versie: installeer de Windows-versie en bekijk alle KLIC-leveringen vanaf 1 november 2019

Overgangsperiode

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten dat de overgangsperiode loopt tot en met 29 februari 2020. De huidige (raster)viewer kunt u tot het einde van de overgangsperiode nog gebruiken. 


Nieuwe tarieven 2020 van kracht

De nieuwe tarieven die het Kadaster hanteert per 1 januari 2020 zijn van kracht. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast passen we een aantal specifieke tarieven aan om het gebruik van digitale diensten verder te stimuleren en de rechtszekerheid te bevorderen. Dit betekent dat we een aantal tarieven verhogen en een aantal verlagen

Beperkte tariefstijging

Het Kadaster verwacht in de komende periode een lichte daling van het werkaanbod uit de vastgoedmarkt. Door een krimpende vastgoedmarkt  blijft het woningaanbod en de nieuwbouw achter. Als gevolg hiervan nemen de inkomsten af. Daarnaast hebben we te maken met stijgende kosten om de rechtszekerheid te blijven borgen en de dienstverlening aan onze klanten in stand te houden. Ook werken we aan de instandhouding en ontwikkeling van de nationale geo-informatie infrastructuur (NGII). Hierdoor is een beperkte tariefstijging noodzakelijk.

Meer weten?

Een volledig overzicht van de nieuwe tarieven per 1 januari 2020 en een toelichting vindt u op onze tarievenpagina


Problemen na onderhoud Digikoppeling adapter

De wijzigingen zijn inmiddels teruggedraaid.

Gisteren hebben we onderhoud uitgevoerd aan de LVWOZ Digikoppeling adapter. Helaas is dit niet voor alle klanten geruisloos gegaan. Probleem was dat niet alle bronhouders-berichten aan de ebMS standaard voldoen.

Ontvangt u sinds gisteren een 500-, 503- of 509-foutmelding van ons? Dan verzoeken wij u deze berichten te controleren en indien nodig nogmaals aan te bieden. 

De wijzigingen zijn inmiddels teruggedraaid.
Onze excuses voor het eventuele ongemak. 


Einde overgangsperiode viewers bekend

Vanaf 1 maart 2020 zijn uitsluitend op vector gebaseerde viewers te gebruiken.

Het ministerie van EZK heeft besloten dat de periode van doorlevering van het rasterformaat loopt tot en met 29 februari 2020. Dit betekent dat vanaf 1 maart 2020 alleen de op vector gebaseerde viewers te gebruiken zijn.

Wat betekent dit voor grondroerders?

Vanaf 1 maart worden de PNG-bestanden van netbeheerders (rasterbestanden voor ligging, maatvoering, annotatie en eigenTopo) niet meer in de KLIC-levering (zip) opgenomen. Uw viewer dient tijdig aangepast te worden.  

Meer informatie

Lees voor meer informatie brief 6/6 op de website van Agentschap Telecom.


Publicatie nieuwe voorbeelden levering op KLIC GitHub

Op de KLIC Github zijn op 24 april nieuwe voorbeelden van gebiedsinformatieleveringen (versie 2.2) beschikbaar gesteld.
kabels close

Deze versie van leveringen wordt toegepast nadat de overgangsperiode voor netbeheerders om over te schakelen naar uitlevering volgens IMKL1.2 is afgesloten. Vanaf die versie worden er geen rasterbestanden met netinformatie meer meegeleverd.


KLIC GitHub nieuws

De informatie op de KLIC GitHub pagina is bijgewerkt.

Technische KLIC informatie publiceren wij op de GitHub pagina. De volgende wijzigingen zijn toegevoegd:

 

 


KLIC GitHub nieuws

De informatie op de KLIC GitHub pagina is tot 3 april bijgewerkt.

Technische KLIC informatie publiceren wij op de GitHub pagina. De volgende wijzigingen zijn toegevoegd:

 

 


KLIC-levering netbeheerders per 1 juli 2019

Helaas zijn nog niet alle netbeheerders per 1 juli 2019 aangesloten op het nieuwe KLIC-WIN systeem. Deze netbeheerders blijven informatie leveren volgens oude standaarden.

Tegen netbeheerders die per 1 juli 2019 niet aangesloten zijn op het nieuwe KLIC-WIN systeem treedt het Agentschap Telecom (AT) handhavend op. AT stuurt er op dat deze periode zo kort mogelijk is. Zoals eerder gemeld wordt het moment dat alle netbeheerders aangesloten zijn breed gecommuniceerd.

Meer informatie

Op de website van het AT vindt u alle brieven over Gebiedsinformatie en viewers na 1 juli.

Meer over KLIC-WIN leest u op de pagina Programma KLIC-WIN.


Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast wordt voor een aantal specifieke producten het tarief aangepast.

Het Kadaster verwacht in de komende periode een lichte daling van het werkaanbod uit de vastgoedmarkt. Door een krimpende vastgoedmarkt  blijft het woningaanbod en de nieuwbouw achter. Als gevolg hiervan nemen de inkomsten af. Daarnaast hebben we te maken met stijgende kosten om de rechtszekerheid te blijven borgen en de dienstverlening aan onze klanten in stand te houden. Ook werken we aan de instandhouding en ontwikkeling van de nationale geo-informatie infrastructuur (NGII). Hierdoor is een beperkte tariefstijging noodzakelijk.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2020 goedgekeurd.

Belangrijkste aanpassingen naast de algemene verhoging van 5% zijn:

 • Een verhoging van de inzagetarieven in Kadaster-on-line. Het standaardtarief voor eigendoms- of hypotheekinformatie gaat van € 2,60 naar € 2,95. Deze verhoging is een onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn met het ministerie van BZK over de doorontwikkeling en financiering van de basisregistraties.
 • Het tarief voor een KLIC-melding wordt verlaagd van € 16,50 naar € 15,00.

Een toelichting op de bovenstaande aanpassingen en een volledig overzicht van de (nieuwe) tarieven per 1 januari 2020 vindt u op onze tarievenpagina.


Prijsontwikkeling particuliere koopwoningen maand november bekend

Bestaande koopwoningen waren in november 5,8% duurder dan in november 2018. De prijsstijging is lager dan in oktober. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In november 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit.

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in oktober 41% hoger. 

Meer cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceren wij cijfers over onder andere woningverkopen in ons Vastgoed Dashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor heel Nederland en per provincie.

Naar Vastgoed Dashboard


Testomgeving BAG 2.0 API beschikbaar

De testomgeving voor de vernieuwde BAG API Individuele Bevragingen is beschikbaar. Hiermee is BAG 2.0 data bijna real time op te vragen door een REST JSON API. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan in data en functionaliteit.

BAG API Verblijfsobjecten klaar om getest te worden

Met de BAG API is het mogelijk individuele bevragingen te doen op de Landelijke Voorziening BAG. Per type bevraging komt er een API beschikbaar. De eerste API die beschikbaar is om te testen, is de BAG API verblijfsobjecten. In de eerste helft van 2020 volgen de andere BAG API’s.

Overzicht nieuwe BAG producten

Door de komst van de nieuwe producten verdwijnen oude producten, zoals BAG Compact. De BAG API is een goed alternatief. Een volledig overzicht van nieuwe BAG producten en de planning van het beëindigen van de oude producten staat op de pagina BAG producten 2.0.

Meer informatie over BAG API

Meer informatie over de BAG API is te vinden op de pagina BAG API.

Test de BAG 2.0 API

Vraag de gratis API Key aan voor de testomgeving.

Ik wil de API KEY ontvangen

Leegstand Hoeksche Waard in kaart

In Oud-Beijerland (nu Hoeksche Waard) wilde men de leegstand in het winkelgebied aanpakken. Een tool met 3 kaartlagen bood inzicht.

Karen de Groot, regisseur economie bij gemeente Hoeksche Waard: "De gemeente Oud Beijerland, nu gemeente Hoeksche Waard, zag grote en versnipperde leegstand in het straatbeeld. We wilden het winkelgebied versterken en in de randgebieden de leegstaande panden een andere functie geven zoals wonen. Maar hoe moesten we dit aanpakken? Via de provincie Zuid-Holland kwam ik in contact met het Kadaster. Zij hebben ervaring met dit soort processen waar verschillende stakeholders samen moeten werken om tot een oplossing te komen.”  

Inzicht in de leegstand helpt

Sandra Suijkerbuijk, projectmanager van het Kadaster: “We ontwikkelden een tool met 3 kaartlagen:

 • de 1e laag maakt leegstand zichtbaar en kan door de gemeente zelf worden bijgewerkt
 • de 2e laag bevat kadastrale informatie zoals eigenaar, wel/geen hypotheek, energielabel en bouwjaar 
 • met de 3e laag monitoren we de ontwikkeling van het centrum

Sandra: “Het compacter maken van het centrum is een complex ingewikkeld proces met veel belanghebbenden.  Al deze partijen zitten met hun eigen emotie aan tafel. Door te starten met feitelijke informatie, het monitoren en het waarborgen van gelijkwaardigheid in de gesprekken is een goede inbreng en betrokkenheid van alle partijen mogelijk. Samenwerken met eigenaren is essentieel bij de aanpak van leegstand.”

Blauwdruk voor meer gebieden

Karen de Groot: “Het heeft tijd nodig, maar we merken dat de warme aandacht voor dit onderwerp effect heeft. Maak gebruik van elkaars kennis, ga in gesprek en benoem knelpunten. De kennis opgedaan in dit traject gebruiken we nu als blauwdruk voor meer gebieden in de gemeente zoals bedrijventerreinen. Leegstand is voor alle partijen in alle gebieden ongunstig, daar is iedereen het snel over eens.“

Meer lezen

Meer over de rol van het Kadaster als onafhankelijke partij bij de aanpak van leegstand, leest u op de pagina Centrumgebieden.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van december 2019. Meer artikelen lezen? Ga naar de pagina Terzake op onze particuliere website.

Terzake nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u maandelijks de digitale Terz@ke in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief Terz@ke of voor een van onze andere nieuwsbrieven.