Nieuwsbrief BGT

'BGT info' nieuwsbrief over de BGT

'BGT info' biedt u een bundeling van actueel nieuws over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze nieuwsbrief komt tot stand in samenwerking met Het Ministerie van BZK en het SVB-BGT.

Lees de nieuwsbrief