Melden afwijkende situatie

Melden afwijkende situatie

Wat is een afwijkende situatie?

Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de informatie zou moeten liggen. Of wordt een net gevonden dat niet op de geleverde tekeningen staat. We spreken dan van een afwijkende situatie.  

Volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is een grondroerder verplicht een afwijkende situatie van een net te melden aan het Kadaster. Wanneer een grondroerder een afwijkende situatie aan ons meldt, informeren wij de betreffende netbeheerder (als deze bekend is).

Er bestaan 2 categorie├źn afwijkende situaties: 'afwijkende ligging' en 'onbekend net'. Soms worden hiervoor ook de termen 'foute ligging' of 'niet gevonden net' gebruikt.

Afwijkende ligging

Er is sprake van een afwijkende ligging als blijkt dat de werkelijke ligging van het net afwijkt van de gegevens die op de verstrekte tekeningen staan. We onderscheiden 2 soorten afwijkende ligging:

  • De afstand in horizontale richting van het net verschilt in werkelijkheid meer dan 1 meter ten opzichte van de ligging op de verstrekte tekening.
  • Het net is niet aangetroffen terwijl deze wel op de verstrekte tekening wordt aangegeven.

Onbekend net

Er is sprake van een onbekend net als er 1 of meerdere netten gevonden worden die niet op de gebiedsinformatie vermeld staan.

Melden

Als u een afwijkende situatie aantreft, moet u dit melden met het formulier 'KLIC melding afwijkende situatie'. Dit proces noemen we ook wel terugmelden. Na uw melding kunt u verder met uw werkzaamheden.