Masterplan voor compacter centrum Vlaardingen

Simulatiespel over indeling binnenstad

In overleg met de gemeente gingen de eigenaren samen het gesprek aan over de functionele indeling van de binnenstad. Dit deden ze tijdens 2 avonden met een door het Kadaster georganiseerd simulatiespel.

Bijdragen aan een bruisende binnenstad

Veel eigenaren gaven aan dat een goede functionele indeling alleen bijdraagt aan een bruisende binnenstad wanneer een aantal randvoorwaarden goed zijn ingevuld, zoals:

  • de omvang van het kernwinkelgebied

  • parkeergelegenheid

  • sfeer en beleving in het kernwinkelgebied

  • oog voor de concurrentiepositie van de binnenstad van Vlaardingen ten opzichte van andere winkelgebieden

3 functionele gebieden

Binnen deze randvoorwaarden, komt er beeld naar voren van 3 functionele gebieden in de binnenstad van Vlaardingen:

  • Het kernwinkelgebied. Hier ligt de nadruk op detailhandel, zowel dagelijks als niet-dagelijks, ondersteund door horeca en leisure.

  • Een eerste schil daaromheen met nadruk op dienstverlening; daaraan ondergeschikt zijn wonen, (dag)horeca en detailhandel. Dit is typisch functionaliteit die bij een aanloopstraat past.

  • Een tweede schil waarbij de nadruk ligt op wonen en rondom de Westhavenplaats op (avond)horeca.

Plannen omzetten naar uitvoering

Na de inventarisatie volgt een sessie om een dergelijke transformatie te realiseren. Daarbij is het noodzakelijk om een intensievere samenwerking met vastgoedeigenaren te organiseren. 

Gebiedsproces vanuit eigendom en belangen

Het Kadaster kiest voor een gebiedsproces vanuit eigendom en belangen, in plaats van in het begin al een mooi eindplaatje te maken. We werken op basis van feitelijke gegevens en zorgen voor het delen van informatie. Op deze manier ondersteunen we gemeenten om samen met eigenaren tot een compacter centrum te komen.