Maatschappelijke vraagstukken

Nederland staat voor een groot aantal maatschappelijke opgaven. Voor deze opgaven is vaak ruimte nodig. Voor een goede aanpak zijn eigenaren onmisbaar. Zij beslissen immers wat ze met hun grond en panden doen. Daarom is het noodzakelijk om samen te werken met eigenaren en gebruikers. Als je deze partijen niet mee krijgt is de kans op succes klein.

Balans vinden 

Een belangrijk onderdeel is weten wat eigenaren beweegt. We zoeken samen met partijen de balans om tot een goed resultaat te komen. Daarbij zetten we een schat aan informatie in die we in huis hebben. Dit doen we om samen te komen tot een efficiënter en effectiever gebruik van de ruimte zonder dat eigendomsgrenzen belemmerend zijn. De rechtszekerheid is gewaarborgd gedurende het gehele proces. Het Kadaster begeleidt het proces, geeft advies en biedt maatwerkproducten. 

Enkele voorbeelden van maatschappelijke vraagstukken waarbij het Kadaster als onafhankelijk partner kan helpen: 

  • Hoe pak je leegstand in centrumgebieden aan? 
  • Hoe zorg je voor toekomstbestendige bedrijventerreinen?
  • Hoe voorkom je verwaarlozing, permanente bewoning en criminaliteit op vakantieparken?

Einddoel: slim ruimtegebruik

Voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen is een goed samenspel tussen overheid en eigenaren onmisbaar. Onze specialisten kunnen u hierbij helpen. Samen met alle betrokkenen zoeken we de balans en zetten onze kennis en ervaring hierbij in. Zo krijgt u maatwerk, met als einddoel: een efficiënter en effectiever gebruik van de ruimte.

Weten hoe wij dat doen? Lees meer op de volgende pagina’s:

Of bekijk het overzicht op de pagina Stedelijke gebiedsontwikkeling.

Meer informatie

Hebt u hulp nodig bij het aanpakken van een maatschappelijk vraagstuk? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met onze collega's van Ruimte & Advies.