Locatie- en tracékeuzes

Deskundig advies voor overheden bij afweging voor- en nadelen in samenhang met andere ruimtelijke doelen

Uitbreiding infrastructuur

Wegen, spoorlijnen, kabels en leidingen: de capaciteit moet de komende jaren overal worden uitgebreid. Ruimte vinden voor deze nieuwe verbindingen en infrastructuur is niet eenvoudig. Het gaat dan om vragen als: hoeveel grondeigenaren en huiskavels zijn er in een tracé? Wat zijn hun belangen? Bij welk tracé zijn de kosten om grond te verwerven het laagst? 

Deskundig advies bij tracékeuze

Het Kadaster brengt knelpunten in kaart en adviseert welke oplossingen er mogelijk zijn. Zo helpen we overheden de voor- en nadelen af te wegen van mogelijke nieuwe plekken. 

Andere ruimtelijke doelen meenemen

Het aanleggen van infrastructuur is vaak een goed moment om ook andere ruimtelijke doelen te realiseren, zoals een betere kavelstructuur of de aanleg van waterberging. We proberen ook die doelen steeds mee te nemen in de adviezen.

Interessant voor u?

Advies op maat

Wij hebben inzicht in vele ruimtelijke vraagstukken. Schakel ons in voor advies en ondersteuning en bij alles wat bij gebiedsontwikkeling komt kijken.

Meer informatie over advies op maat

Onderzoek in opdracht

Welke beleidsvraag u ook hebt over gebiedsontwikkeling, wij helpen u door onderzoek met een goede onderbouwing voor de keuzes die u moet maken voor dit beleid.

Meer informatie over onderzoek in opdracht

Succesverhaal: Waterbedrijf Groningen vindt beste tracé nieuwe waterleiding

Nieuwe waterleidingen zijn nodig in Noord-Oost Groningen. Maar welk tracé tussen Groningen en de Eemshaven heeft de minste impact op de omgeving? Het Kadaster bood uitkomst bij het kiezen van het beste tracé. Lees meer