Overlegorganen

KLIC Bronhouders- en afnemersoverleg (BAO)

Grondroerders en netbeheerders zijn, samen met het Kadaster als beheerder van de Landelijke Voorziening, vertegenwoordigd in het bronhouders- en afnemersoverleg (KLIC BAO). Samen zijn ze verantwoordelijk voor afstemming op bestuurlijk niveau.

KLIC Gebruikersoverleg (KGO)

Het KLIC Gebruikersoverleg (KGO) is bedoeld voor tactische en operationele zaken.

KLIC Technische commissie standaarden (TCS)

De Technische commissie standaarden IMKL (TCS) beoordeelt IMKL, Visualisatiemodel en BMKL. De commissie bekijkt of de standaarden in de praktijk voldoen en zorgt voor de nodige aanpassingen. Ook zorgt de commissie voor een goede doorontwikkeling van de standaarden.

Gebruikersraad

Naast de KLIC-specifieke overlegorganen kent het Kadaster ook een Gebruikersraad. Deze bestaat uit de belangrijkste klantgroepen van het Kadaster en adviseert over onder andere kwaliteit en dienstverlening. Ook de bronhouders en afnemers van KLIC zijn in deze raad vertegenwoordigd.

Wensen

Heeft u wensen of suggesties met betrekking tot KLIC? Geef deze dan door aan de Klantenservice KLIC. In het KGO worden deze wensen besproken. De lijst met wijzigingsverzoeken vormt mede de basis voor toekomstige releases.

Verslagen KLIC-BAO

Bekijk recente verslagen van KLIC-BAO overleggen op de pagina Verslagen KLIC BAO.

Agenda overleggen 

We hebben de komende overlegdata van het KLIC Gebruikersoverleg, BAO en speciale bijeenkomsten voor u op een rij gezet.

Vergaderdata

Soort overleg

5 februari 2020

KGO

13 februari 2020

BAO

15 april 2020

KGO

23 april 2020

BAO

10 juni 2020 KGO
18 juni 2020 BAO
16 september 2020 KGO
24 september 2020 BAO
18 november 2020 KGO
26 november 2020 BAO

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen krijgen? Neem dan contact op met de Klantenservice KLIC