Klachten en bezwaren

Hoe kunt u een verzoek tot herstel Basisregistratie Kadaster indienen?

Onze registratie bevat persoonsgegevens en gegevens over onroerend goed zoals perceelnummers, meetgegevens en grenzen. Als u denkt dat de registratie informatie bevat die niet overeenkomt met een brondocument, zoals een notariële akte, dan dient u hiervoor een 'Verzoek tot herstel' in, met onderstaand formulier.

Naar het formulier: 'Verzoek tot herstel, klacht of terugmelding indienen'

U kunt met dit formulier ook een terugmelding doen van een vermeende fout in de Basisregistratie Kadaster.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Een klacht over een product, een dienst, een factuur of een medewerker, kunt u indienen met onderstaand formulier.

Naar het formulier: 'Verzoek tot herstel, klacht of terugmelding indienen'

Hoe dient u een bezwaarschrift in?

Als uw gegevens in de Basisregistratie Kadaster gewijzigd zijn, laat het Kadaster u dat weten met een kennisgeving. Als u denkt dat de informatie op die kennisgeving niet goed is, dan kunt u dit binnen zes weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.Hebt u meer dan één kennisgeving ontvangen? Dan hoeft u maar één keer een bezwaarschrift in te dienen. 

U kunt u ook een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een beslissing van het Kadaster over een Verzoek tot herstel.

Beschikt u over een digiD? Dan kunt u bezwaar maken via het formulier anders moet u het schriftelijk doen.

Meer over de kennisgeving en bezwaar maken leest u op onze particuliere site

 

Hoe snel is uw verzoek tot herstel, bezwaar of klacht opgelost?

U krijgt binnen 5 werkdagen van ons een reactie. Als we voor een zorgvuldige behandeling meer tijd nodig hebben, dan informeren we u binnen 5 werkdagen over de verwachte afhandeldatum. 

Bij een klacht kan het Kadaster ervoor kiezen om de adviseur ombudszaken te betrekken. Als wij dit doen, informeren wij u hierover.